Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsvalet 29 januari

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsvalet 29 januari"— Presentationens avskrift:

1 Framtidsvalet 29 januari
Gymnasievalet 2016 Framtidsvalet 29 januari

2 Gymnasieutbildningar
18 nationella program med 60 inriktningar Särskilda varianter: profil inom program, exempelvis Tävlingsmekaniker Estetiska varianter, frisök, exempelvis inom dans och musik. Riksrekryterande utbildningar Lärlingsutbildningar

3 Gymnasieutbildningar, forts.
Utbildningar med egna examensmål Flygteknikerutbildningen Marinteknikerutbildningen Sjöfartsteknikerutbildningen Samiska näringar Tågteknikerutbildningen Yrkesdansarutbildningen

4 Spetsutbildningar Spetsutbildningar ska ge elever som har förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora extra stimulans i sin kunskapsutveckling. Kan sökas oavsett var i landet man bor. Innebär avsevärt högre studietakt Innehåller högskolekurser (spetsutbildningar.se)

5 Två typer av gymnasieexamen
Högskoleförberedande program Förberedelse för högskolestudier Yrkesprogram Direkt ut i arbetslivet

6 Högskoleförberedande program och inriktningar
Ekonomi (EK) Ekonomi, Juridik Estetiskt program (ES) Bild, dans, estetik och media, musik samt teater Humanistiskt program Kultur, språk

7 Högskoleförberedande program och inriktningar forts.
Naturvetenskapligt program NA Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapligt program SA Samhällsvetenskap, Medier information och kommunikation, Beteendevetenskap

8 Högskoleförberedande program och inriktningar forts.
Teknikprogrammet TE Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap

9 Behörighetskrav till HFP
EK, SA och HU Sv/sva, eng, ma + 9 ämnen, inkl. SO TE och NA Sv/sva, eng, ma + 9 ämnen, inkl. NO ES Sv/sva, eng, ma + 9 valfria ämnen

10 Gymnasieexamen En gymnasieexamen är beviset på att eleven klarat av sin gymnasieutbildning. Krav för en högskoleförberedande examen: Betyg i samtliga kurser (2500 p) Lägst betyget E i 2250 p Lägst E i sv/sva 1-3, engelska 5-6, matematik 1b/1c E på gymnasiearbetet

11 Yrkesprogrammen och dess inriktningar
Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri El- och energiprogrammet Automation, Dator- och kommunikationsteknik, elteknik, energiteknik

12 Yrkesprogrammen och dess inriktningar forts.
Fordons- och transportprogrammet Godshantering, Karosseri och lackering,Lastbil och mobila maskiner, personbil, transport Tävlingsmekaniker: riksrekryterande utbildning i Torsby Handels- och administrationsprogrammet Administrativ service Handel och service

13 Yrkesprogrammen och dess inriktningar forts.
Hantverksprogrammet Finsnickeri, Florist, Frisör, Textil design Övriga hantverk, ex guldsmed m.m. Hotell och turism Hotell och konferens,Turism och resor Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll,Processteknik,Produkt och maskinteknik,Svetsteknik

14 Yrkesprogrammen och dess inriktningar forts.
Naturbruksprogrammet Djur, Lantbruk, Skog,Trädgård Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori, Färskvaror, delikatesser och catering, Kök och servering VVS- och fastighetsprogrammet Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar

15 Gymnasieexamen Kraven för en yrkesexamen är
Betyg i samtliga kurser (2500 p) Lägst betyget E i 2250 p Minst E i sv/sva 1, ma1a, engelska 5 Minst E i programgemensamma kurser E på gymnasiearbetet

16 Behörighetskrav till Yrkesprogram
Sv/sva, eng, ma + 5 valfria ämnen

17 Om man inte är behörig Introduktionsprogrammet, IM Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val, PRIV Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

18 Betygsvärdet A = 20 poäng B = 17,5 poäng C = 15 poäng D = 12,5 poäng
E = 10 poäng F = 0 poäng Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan.

19 Räcker det att ha E i allt för att komma in på universitetet?
E i samtliga kurser ger 10.0 i jämförelsetal. Ex. på antagningspoäng till högskoleutb (K-d): Sjuksköterska 17,31 Civilekonom 17,14 Förskollärare Maskiningenjör 17,75 Socionom 18,64

20 Varför läsa på gymnasiet?

21 Idrottsutbildningar Val till Idrottsutbildningar sker via respektive förbund. Två separata val: Val till idrottsutbildningen Val till gymnasieprogrammet Olika ansökningsdatum för olika idrottsutbildningar

22 Val till annan ort Inte lika lätt att flytta hem. Hemflyttande elever får komma hem i mån av plats, ingen rättighet längre. Otakt i studieplanen gör det jobbigt för eleven att komma i kapp vid byte av skola.

23 Saker att tänka på vid val till annan ort
vad är främsta anledningen till detta val? finns programmet på min hemort? hur fungerar förbindelserna mellan skolan och hemorten? är jag berättigad till buss-/tågkort, inackorderingsbidrag? är jag mogen att ta ansvar för mina studier utan föräldrarna i närheten? är jag beredd på att jag måste ta hand om matlagning/tvätt och städning själv?

24 Kostnader för studier på annan ort
Studiebidrag kr/mån Inackorderingsbidrag CSN kr/mån Summa inkomster: kr (räknat på högsta inackorderingsbidraget)

25 Utgifter (enligt konsumentverkets beräkningar ungd.15-17 år)
Hyra kr El kr Tel kr Resor hem kr Frukost/middag kr (om all mat lagas hemma) Hygienartiklar kr Kläder kr Nöjen/fritidsintr kr Bredband 300kr 7990 kr

26 Kostnad vid val av annan studieort
Differens mellan inkomster och utgifter: 4590 kr På en treårig utbildning blir kostnaden kr. (Plus att det sex av dessa 36 månader inte betalas ut inackorderingsbidrag) (Kostnaderna är beräknade av Konsumentverket)

27 Tidsplan gymnasievalet 2016
8 jan Anv konto skickas hem till eleverna 11 jan Webbansökan öppnas 29 jan kl Webbanmälan stängs V.15 Preliminär antagning 18/4-10/5 Omvalsperiod Vecka 26 Slutlig antagning V 32 PRIV-antagning

28 Välkomna att kontakta oss!
David Uvenclir Karin Lundkvist


Ladda ner ppt "Framtidsvalet 29 januari"

Liknande presentationer


Google-annonser