Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsvalet 29 januari Gymnasievalet 2016. Gymnasieutbildningar 18 nationella program med 60 inriktningar Särskilda varianter: profil inom program,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsvalet 29 januari Gymnasievalet 2016. Gymnasieutbildningar 18 nationella program med 60 inriktningar Särskilda varianter: profil inom program,"— Presentationens avskrift:

1 Framtidsvalet 29 januari Gymnasievalet 2016

2 Gymnasieutbildningar 18 nationella program med 60 inriktningar Särskilda varianter: profil inom program, exempelvis Tävlingsmekaniker Estetiska varianter, frisök, exempelvis inom dans och musik. Riksrekryterande utbildningar Lärlingsutbildningar

3 Gymnasieutbildningar, forts. Utbildningar med egna examensmål –Flygteknikerutbildningen –Marinteknikerutbildningen –Sjöfartsteknikerutbildningen –Samiska näringar –Tågteknikerutbildningen –Yrkesdansarutbildningen

4 Spetsutbildningar Spetsutbildningar ska ge elever som har förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora extra stimulans i sin kunskapsutveckling. Kan sökas oavsett var i landet man bor. Innebär avsevärt högre studietakt Innehåller högskolekurser (spetsutbildningar.se)

5 Två typer av gymnasieexamen Högskoleförberedande program –Förberedelse för högskolestudier Yrkesprogram –Direkt ut i arbetslivet

6 Ekonomi (EK) –Ekonomi, Juridik Estetiskt program (ES) –Bild, dans, estetik och media, musik samt teater Humanistiskt program –Kultur, språk Högskoleförberedande program och inriktningar

7 Högskoleförberedande program och inriktningar forts. Naturvetenskapligt program NA –Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapligt program SA –Samhällsvetenskap, Medier information och kommunikation, Beteendevetenskap

8 Högskoleförberedande program och inriktningar forts. Teknikprogrammet TE –Design och produktutveckling –Informations- och medieteknik –Produktionsteknik –Samhällsbyggande och miljö –Teknikvetenskap

9 Behörighetskrav till HFP EK, SA och HU –Sv/sva, eng, ma + 9 ämnen, inkl. SO TE och NA –Sv/sva, eng, ma + 9 ämnen, inkl. NO ES –Sv/sva, eng, ma + 9 valfria ämnen

10 Gymnasieexamen En gymnasieexamen är beviset på att eleven klarat av sin gymnasieutbildning. Krav för en högskoleförberedande examen: –Betyg i samtliga kurser (2500 p) –Lägst betyget E i 2250 p –Lägst E i sv/sva 1-3, engelska 5-6, matematik 1b/1c –E på gymnasiearbetet

11 Yrkesprogrammen och dess inriktningar Barn- och fritidsprogrammet –Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet –Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri El- och energiprogrammet –Automation, Dator- och kommunikationsteknik, elteknik, energiteknik

12 Yrkesprogrammen och dess inriktningar forts. Fordons- och transportprogrammet –Godshantering, Karosseri och lackering,Lastbil och mobila maskiner, personbil, transport –Tävlingsmekaniker: riksrekryterande utbildning i Torsby Handels- och administrationsprogrammet –Administrativ service –Handel och service

13 Yrkesprogrammen och dess inriktningar forts. Hantverksprogrammet –Finsnickeri, Florist, Frisör, Textil design –Övriga hantverk, ex guldsmed m.m. Hotell och turism –Hotell och konferens,Turism och resor Industritekniska programmet –Driftsäkerhet och underhåll,Processteknik,Produkt och maskinteknik,Svetsteknik

14 Yrkesprogrammen och dess inriktningar forts. Naturbruksprogrammet –Djur, Lantbruk, Skog,Trädgård Restaurang- och livsmedelsprogrammet –Bageri och konditori, Färskvaror, delikatesser och catering, Kök och servering VVS- och fastighetsprogrammet –Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS –Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar

15 Gymnasieexamen Kraven för en yrkesexamen är –Betyg i samtliga kurser (2500 p) –Lägst betyget E i 2250 p –Minst E i sv/sva 1, ma1a, engelska 5 –Minst E i programgemensamma kurser –E på gymnasiearbetet

16 Behörighetskrav till Yrkesprogram Sv/sva, eng, ma + 5 valfria ämnen

17 Om man inte är behörig Introduktionsprogrammet, IM –Preparandutbildning –Programinriktat individuellt val, PRIV –Yrkesintroduktion –Individuellt alternativ –Språkintroduktion

18 Betygsvärdet A = 20 poäng B = 17,5 poäng C = 15 poäng D = 12,5 poäng E = 10 poäng F = 0 poäng Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan.

19 Räcker det att ha E i allt för att komma in på universitetet? E i samtliga kurser ger 10.0 i jämförelsetal. Ex. på antagningspoäng till högskoleutb (K-d): –Sjuksköterska 17,31 –Civilekonom 17,14 –Förskollärare 14.75 –Maskiningenjör 17,75 –Socionom 18,64

20 Varför läsa på gymnasiet?

21 Idrottsutbildningar Val till Idrottsutbildningar sker via respektive förbund. Två separata val: –Val till idrottsutbildningen –Val till gymnasieprogrammet Olika ansökningsdatum för olika idrottsutbildningar

22 Val till annan ort Inte lika lätt att flytta hem. Hemflyttande elever får komma hem i mån av plats, ingen rättighet längre. Otakt i studieplanen gör det jobbigt för eleven att komma i kapp vid byte av skola.

23 Saker att tänka på vid val till annan ort vad är främsta anledningen till detta val? finns programmet på min hemort? hur fungerar förbindelserna mellan skolan och hemorten? är jag berättigad till buss-/tågkort, inackorderingsbidrag? är jag mogen att ta ansvar för mina studier utan föräldrarna i närheten? är jag beredd på att jag måste ta hand om matlagning/tvätt och städning själv?

24 Kostnader för studier på annan ort Studiebidrag 1050 kr/mån Inackorderingsbidrag CSN 1190-2350 kr/mån Summa inkomster: 3400 kr (räknat på högsta inackorderingsbidraget)

25 Utgifter (enligt konsumentverkets beräkningar ungd.15-17 år) Hyra 2500 -3500 kr El 300 kr Tel 240 kr Resor hem 1000 kr Frukost/middag 1440 kr (om all mat lagas hemma) Hygienartiklar 400 kr Kläder 590 kr Nöjen/fritidsintr 720 kr Bredband 300kr 7990 kr

26 Kostnad vid val av annan studieort Differens mellan inkomster och utgifter: 4590 kr På en treårig utbildning blir kostnaden 165 240 kr. (Plus att det sex av dessa 36 månader inte betalas ut inackorderingsbidrag) (Kostnaderna är beräknade av Konsumentverket)

27 Tidsplan gymnasievalet 2016 8 jan Anv konto skickas hem till eleverna 11 jan Webbansökan öppnas 29 jan kl. 16.00 Webbanmälan stängs V.15 Preliminär antagning 18/4-10/5 Omvalsperiod Vecka 26 Slutlig antagning V 32 PRIV-antagning

28 Välkomna att kontakta oss! David Uvenclir –David.uvenclir@edu.torsby.se Karin Lundkvist –Karin.lundkvist@torsby.se


Ladda ner ppt "Framtidsvalet 29 januari Gymnasievalet 2016. Gymnasieutbildningar 18 nationella program med 60 inriktningar Särskilda varianter: profil inom program,"

Liknande presentationer


Google-annonser