Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utlandsstudier inom sjuksköterskeprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utlandsstudier inom sjuksköterskeprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Utlandsstudier inom sjuksköterskeprogrammet

2 När går det att åka? Termin 4, 5 eller 6.

3 Termin 4 Verksamhetsförlagd utbildning, fyra veckor inom kursen Kvinnors och barns hälsa (7,5 hp) Kilimanjaro Christian Medical Centre, Moshi, Tanzania Sex studenter fördelat på två perioder (v el 15-18) Projektarbete, tre veckor inom kursen Hälsofrämjande arbete i samhället (6 hp) Kolandoto District Hospital, Kolandoto/Shinyanga, Tanzania Fyra studenter fördelade på två perioder (1-25 februari samt 11 april-4 maj)

4 Termin 5 VFU-delen inom kursen Folkhälsoarbete och omvårdnad i öppenvård (7,5 hp) > Fyra veckor > Tanzania: Machame (Fyra studenter, två perioder) Fältstudier inom kultur och hälsa (7,5 hp) > Omfattande 2-3 veckor > Egen placering var som helst i världen i vård- eller omsorgsverksamhet. Kräver inte ansökan via ansökningsblankett, men väl kontakt med kursansvarig. Studera inom Linnaeus-Palme programmet > 12 veckor: Kurserna ovan samt del av examensarbetet > Ghana: Akim-Oda eller Thailand: Bangkok > Ghana: Tre studenter, Thailand: Två studenter. Minor Field Studies (MFS) alt. egenfinansierad fältstudie. Samla material till/skriv ditt examensarbete i valfritt s k utvecklingsland. > 2 studenter tilldelas stipendium.

5 Linnaeus-Palme Totalt 12 veckor i Akim-Oda, Ghana vid Community Health Nurses Training School eller i Bangkok, Thailand vid Thai Red Cross College of Nursing: VFU inom kursen Folkhälsoarbete och omvårdnad i öppenvård Fältstudier inom kultur och hälsa Del av examensarbete vid samarbetslärosätet. Kort uppsatsprojektbeskrivning bifogas ansökan. Uppsatsen måste skrivas på engelska. Stipendiet är kr per student. Studenter som skriver i par med medresenär prioriteras.

6 Minor Field Study Eget val av land, s k utvecklingsländer
Examensarbete: Samla in material och skriv om ett ämne med relevans för utvecklingsfrågor och Röda Kors-verksamhet. 8 av examensarbeteskursens 10 veckor utomlands. Studenten ordnar själv kontaktperson i fält liksom allt praktiskt och logistiskt. Kort uppsatsprojektbeskrivning bifogas ansökan. Uppsatsen måste skrivas på engelska. Stipendiet är kr per student (inklusive kostnad för SIDA-kurs). Workshop: 25 augusti kl . Antas du inte till MFS, kan du ändå bli erbjuden att samla material till din uppsats utomlands. Du står då själv för alla kostnader. Du kan också välja att ansöka om detta direkt, utan krav på antal veckor eller att skriva i utvecklingsland eller utvecklingsfrågor.

7 Termin 6: Erasmus+ Samarbetslärosäten i Europa.
13 veckor utlandsstudier, främst VFU Stipendium om Euro per månad RKH har inför VT16 möjlighet att söka platser i Danmark, Frankrike och Spanien. Språkkunskaper viktigt! Ofta krav på att kunna visa nivån. Platsen förhandlas för varje student och är aldrig garanterad. Var säker på att du vill åka innan du söker!

8 Vem betalar för utlandsstudierna?
L-P, Erasmus och MFS är stipendieprogram från Universitets- och högskolerådet. Resebidrag om 2000 kr kan fås en gång under studier på RKH. Betalas ut till studenter som studerar utomlands utanför ovan nämnda stipendieprogram. RKHs avtal med lärosäten ser olika ut, vilket betyder olika kostnader på olika ställen. Boendet kostar dig max 150 USD för fyra veckor. Du omfattas av RKHs tjänstereseförsäkring och ansvarsförsäkring under VFU. Du kan själv söka externa stipendier.

9 Ansökningsprocess Sista ansökningsdatum vt 2016 är torsdag 10 september 2015 Ansökningsblankett och instruktioner finns på rkh.se. Du söker via Pingpong. Läs gärna på innan om samarbetslärosäten och vad som krävs! Sökande med fulltaliga poäng beaktas i den första ansökningsomgången Sökanden som saknar max 7,5 hp från föregående terminer placeras på reservlista. Du söker kurs och program (L-P, MFS) oberoende av varandra. Vid konkurrens prioriteras: Studenter som ej tidigare studerat utomlands på RKH. Studenter som engagerat sig i RKH (intyg). MFS: Projektplan Erasmus: Språkkunskaper

10 Bilagor Eventuellt intyg på: Kåruppdrag
Fadderuppdrag (skriv i ansökan, vi har lista) Amanuensuppdrag Kursråd För Linnaeus-Palme och MFS: Projektplan med syfte, tidsplan etc.

11 Efter ansökan Besked om första antagningen efter ca en vecka.
Reservantagningen är färdig efter ca fem veckor. Frågor kring den erbjudna platsen: > Kontakta de studenter som tidigare har studerat vid det aktuella partnerlärosätet – se Pingpong. > Du är även välkommen att kontakta internationell koordinator på

12 Efter antagning Learning agreement: Överenskommelse mellan dig och RKH som skrivs på innan du gör några resebokningar > Tidsperiod > Namn och studentmejl läggs upp på hemsidan efter hemkomst. > Delta vid informationseftermiddag Course for studies abroad (3 hp)

13 Course for studies abroad
Tre (3) hp Innan, under och efter utlandsstudierna Reflektioner kring din egen roll, post-kolonialism, maktperspektiv, social rättvisa Seminarier, skrivuppgifter. Främst webb-baserad.

14 Bli fadder! Meriterande vid ansökan om utlandsstudier. Anmäl intresse senast den 26 augusti till de internationella amanuenserna på Namn Termin Varför vill du bli amanuens? Fadderuppgifter är t ex att möta upp studenten vid ankomst, hjälpa dem att hitta till VFU-platsen, hjälp att hämta ut etjänstekort, introducera till Pingpong etc.

15 Frågor? ic@rkh.se eller studenter som varit ute tidigare.


Ladda ner ppt "Utlandsstudier inom sjuksköterskeprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser