Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Witch way is the right way? Häxväg är den rätta vägen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Witch way is the right way? Häxväg är den rätta vägen?"— Presentationens avskrift:

1 Witch way is the right way? Häxväg är den rätta vägen?
About english Witch way is the right way? Häxväg är den rätta vägen?

2 Grammatik - Enkel Presens
Talar om vad som brukar hända, vad någon brukar göra. Verbet får –s ändelse i 3:e person singular (efter he, she, it). I play go do have am You/ we/they play go do have are he /she/it plays goes does has is My brother likes football. I eat hamburgers. She is home.

3 Perfekt Talar om att något har ägt rum och bildas med hjälp av have (has) + 3:e temaformen av huvudverbet. I have gone to a friend She has lost her wallet Have you tried to call him? I have talked to a friend you have been to London for a week! he has liked me for a year she has bought a new top it has been lots of fun we have talked with her you have sold your house they have seen the movie

4 She had never seen a hippo before.
Pluskvamperfekt Talar om att något hade ägt rum. Had + 3:e temaformen av huvudverbet. She had never seen a hippo before. They had bought their car on the net.

5 I will take the train to work tomorrow.
Futurum Futurum uttrycker framtid (ska, kommer att). Ofta bildas futurum av will + första temaformen av huvudverbet I will take the train to work tomorrow. Futurum kan även uttryckas med verbet be (am are is) going to + första temaformen av huvudverbet. She is going to marry Joey I am going to marry Joey They are going to marry

6 Pågående form (ing-form)
Presens För att tala om vad som pågår, vad som håller på att hända just nu, använder man am, are eller is + ing- formen av huvudverbet. We are thinking of you I am thinking of you She is thinking of you

7 Imperfekt För att tala om vad som pågick, vad någon höll på med just då, använder man was eller were + ing-formen av huvudverbet. I was working in the shop when the two robbers came in They were working in the shop when the two robbers came in

8 Futurum För att uttrycka en framtid som ligger ganska nära i tiden använder man ofta be + ingformen av huvudverbet, speciellt tillsammans med ord för tid. I´m leaving tomorrow (am) She´s leaving tomorrow (is) They´re leaving tomorrow (are)

9 Substantiv Tänk på att substantiv som slutar på f-ljud stavas med v i plural. Knife – knives Wife – wives Leaf – leaves Shelf - shelves

10 Oregelbundna substantiv
En del substantiv är oregelbundna och inte bildar plural med –s. One man – two men One woman – two women One child – two children One foot – two feet One tooth – two teeth One mouse – two mice One sheep – two sheep

11 Verb Verbens tre temaformer är grundform/infinitiv, imperfekt och perfekt particip Walk – walked – walked Run – ran – run De regelbundna verben böjs med –ed och de oregelbundna verben ska du ha lärt dig utantill. (Olika böjningssätt!)

12 Frågor med did När du ska ställa en fråga om vad någon har gjort (i dåtid) använder du did + grundform av verbet. Did you tell him the news? Did you have a good time at the party? I svaret måste du dock sätta verbet i imperfekt. Yes, I told him the news. Yes, I had a good time at the party.

13 Personliga och possessiva pronomen
Lär er följande possessiva pronomen (ägande) My = min, mitt, mina Your = din, ditt, dina His = hans; sin, sitt, sina Her = hennes; sin, sitt, sina Its = dess Our = vår, vårt, våra Your = er, ert, era Their = deras; sin, sitt, sina

14 Blanda inte ihop: His – he’s = hans – han är Patrick has a younger brother, his name is Bill. I have a brother, he’s sixteen years old. Her – she’s = hennes – hon är I have a grey cat, her name is Missan. She’s so cute. Their – there = deras – där Our neighbours have a problem, their car is broken. Look over there! Our neighbours are moving out of their house!

15 Relativa pronomen Ordet som kan på engelska heta who, which eller that. Who används när du pratar om personer. My cousin, who is seven years old, has just started school. Which använd när du pratar om djur eller saker. My dog, which is brown and white, is very cute. That kan användas för personer, djur och saker när som- satsen är nödvändig för att det skall bli en fullständig mening. Have you read about the plane that crashed in the jungle last week?

16 Obestämda pronomen Any och some är två obestämda pronomen som båda betyder någon, något, några. Any används när det handlar om något som är osäkert eller okänt, alltså i frågor och i satser med not eller never. Have you seen any of my friends? No, I have never seen any of them. I övrigt används some. I saw some of them leave a while ago.

17 Genitiv = ägande form För att uttrycka ägandeform lägger du till en apostrof + s när det handlar om personer eller djur. This is Nick’s guitar. This is the boys’ mother. När du skall uttrycka ägandeform som inte har med personer eller djur att göra använder du of-konstruktion. När en SAK äger. The top of the mountain.

18 Kommer du ihåg när apostrofen sitter före eller efter S-et?
The boy’s dog The boys’ dog The children’s toys

19 Vokabulär Minns ”falska vänner” frånspråkhistorian! Ord på svenska som liknar de på engelska kan betyda något helt annat! Some betyder alltså inte ”som” utan någon/något/några Eventually betyder till slut och inte eventuellt som man kan tro. Eventuellt = possibly Kommer du på fler exempel?

20 SKRIVA och STAVA Saker ni ofta skriver fel på:
I (=jag) skrivs ALLTID med stort i! There –their, där och deras Were – where, (We were/vi var, Where is it/var är det) Too – to, (I think so too/jag tycker så också, Go to/gå till)

21 Very, stavas INTE Werry eller verry.
Sure, betyder visst, säkert Guy-gay Which-witch, vilken och häxa With (med) stavas så och INTE whit Because, inte becuse


Ladda ner ppt "Witch way is the right way? Häxväg är den rätta vägen?"

Liknande presentationer


Google-annonser