Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PKBs majmöte 2015. Söktryck GrundnivåFörstahandssökande Kemi – Molekylär design8 (+ 1) Biologi46 (- 10) Kemisk biologi61 (-12)* Teknisk biologi34 (-4)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PKBs majmöte 2015. Söktryck GrundnivåFörstahandssökande Kemi – Molekylär design8 (+ 1) Biologi46 (- 10) Kemisk biologi61 (-12)* Teknisk biologi34 (-4)"— Presentationens avskrift:

1 PKBs majmöte 2015

2 Söktryck GrundnivåFörstahandssökande Kemi – Molekylär design8 (+ 1) Biologi46 (- 10) Kemisk biologi61 (-12)* Teknisk biologi34 (-4) Kemisk analysteknik15 (-7)** 2 Avancerad nivåAntagna Organisk syntes och läkemedelskemi3 (0) ± 0 Protein Science7 + 2 Ecology and the Environment7 (1) - 6 Ethology and Animal Biology20 (3) - 6 Exp. and Med. Biosciences31 (8) + 4 * Förra året +16 ** Minskning med 7 två år i rad

3 Avancerad nivå: Våra studenter saknas dock fortfarande: Via sökandelistor från antagningen.se har vi identifierat följande antal LiU-studenter som går på våra kandidat- eller högskoleingenjörsprogram och som fortfarande inte behandlats, d v s som nu i mitten av maj svävar i ovisshet om huruvida de kommer in på utbildningarna trots att de sökt i januari: 6MKOS Organic Synthesis and Medicinal Chemistry 10 obehandlade varav 7 antingen går eller har gått kandidatprogrammet i kemi eller högskoleingenjörsutbildningen i kemisk analysteknik och har sökt masterprogrammet i första hand. 6MECO Ecology and the Environment 25 obehandlade varav 5 går på kandidatprogrammet i biologi termin 6 och har sökt masterprogrammet i första hand. 6METH Applied Ethology and Animal Biology 26 obehandlade varav 1 går på kandidatprogrammet i biologi termin 6 och har sökt masterprogrammet i första hand. Värt att notera är att detta program även attraherar studenter från andra svenska lärosäten. 3

4 Basår Söktryck Basår Linköping228 (- 75) Basår Norrköping99 (- 24) 4 Varför relativt stor minskning? Förbereder gymnasiet bättre nu? Färre ”fel”-val? Annat: Valfria delen av basåret (Vt2): 2Vt2 BBL111 Biologi 1 för basår27 BBL112 Biologi 2 för basår27 BFL103 Fysik 3 för basår47 BKL102 Kemi 2 för basår37 BML402 Matematik specialisering för basår 17 Baserat på hur studenterna valt och hur vi ska få ihop ett bra schema, ser vi över valmöjligheterna. Biologi 2 kanske inte behöver kunna kombineras med Fysik 3 och Fysik 3 skulle kunna få ett lyft om alla som väljer den läser matematik parallellt. Planerar möte med alla examinatorer i Linköping och Norrköping 12 augusti för att samla in erfarenheter från det nya upplägget.

5 Basår – antagning utbildning? Karlstad universitet har blivit anmälda då de lagt ner en utbildning som studenter som går basåret planerat att söka till. UKÄs tillsynsbeslut baseras på § 1 och § 5 i Högskole- förordningen och det innebär att vi har skyldighet att anta till efterkommande utbildning i samma veva som vi antar till basåret. Av 1 § i förordningen om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor framgår bl a följande: Den behörighetsgivande förutbild- ningen ska följas av en viss högskoleutbildning. I 5 § i samma förordning anges att antagning till förutbildningen och den därpå följande högskoleutbildningen ska göras samtidigt. UKÄ kommer att göra stickprovskontroll för att kolla hur läro- sätena hanterar antagningen. Hur fixa detta? Anta till någon form av ”öppen ingång”-ingenjör? Anta till matematisk grundkurs? 5

6 Profilval KB/TB 6 5 SMB 19 IBP 5 PST Arbete för att få fler studenter än 5 på de programunika profilerna PST resp. SMB: o Lärarmöten o Kursvalsinformationen hade kompletterats med mer om arbetsmarknad o PST: Lärarna bidrog med bilder till kursvalsinformationen o Lunchmöten arrangerades med lärarrepresentanter samt en alumn (för SMB) Resultatet: Av de 69 som gjort sina val – SMB 15, PST 21 och IBP 33 (!) 28 av de som är registrerade på termin 6 har inte valt: ????

7 Inriktningsval KBnv/cv Till hösten 2015 KBcv: 41 (82%) KBnv: 9 (18%) 9 av de som är registrerade på termin 2 har ännu inte valt (???) 7

8 Arbetsmarknad KB & TB Talade på TBI-sektionens möte 22/4 och visade lite resultat från vår senaste alumnikoll då vi tittade på var studenter som tagit examen de senaste fem åren tagit vägen Metod: Sökning via LinkedIn (70-80% av alumnerna återfanns) 8

9 Doktorander KB-studenter med inriktning Protein Science and Technology 48%* KB- och TB-studenter med inriktning Industrial Biotechnology and Production 15% TB-studenter med inriktning Sensorer och material i biomedicinen 31% KBnv-studenter med masterexamen 60% * anges som % av de vi har hittat information om Utomlands: Sverige:

10 Försök till branschindelning: 10

11 Hur många av de här 29 företagen känner ni igen?

12 UKÄ-utvärdering av KA – äntligen grönt ljus! Besked kom igår 19/5: utbildningar behåller examenstillstånd - Universitetskanslersämbetet 12

13 iGEM 2015: 13 Dekanus kommer stödja LiU-iGEM med 125 000 kr i år: - deltidsarvodering av en labbass - startkit (BioBricks) - tävlingsavgift - drift (totalt 10 kkr) 16 aktiva studenter Fortsättning på tidigare projekt om sensor för jordnötsallergen

14 Andra pågående arbeten Planering inför mottagningen och kemimentorsverksamheten Kemimentorer: Erbjuds de som inte klarat tentorna i allmän kemi för att ”hålla igång” kunskapen till omtentorna i januari. Mentorerna kommer att jobba parvis. ”Minimal” uppdatering av texter för katalog och webb – nya tag i höst Diskussion med EF om samutnyttjande av vissa kurser inom material/sensor/medtek-området Diskussion om masterprogrammet i kemi Organisk syntes /Läkemedelskemi – FÅ SÖKANDE / EKONOMI / PENSIONS-AVGÅNGAR Försöker att få till en ändrad masterantagningsprocess Huvudområdesbeskrivningar Krav för generell examen Inventering inslag av etiska frågeställningar och hållbar utveckling …. 14


Ladda ner ppt "PKBs majmöte 2015. Söktryck GrundnivåFörstahandssökande Kemi – Molekylär design8 (+ 1) Biologi46 (- 10) Kemisk biologi61 (-12)* Teknisk biologi34 (-4)"

Liknande presentationer


Google-annonser