Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsthistorien –. Distanskurs Mattliden & Helsinge Position 1 OBS! Tiderna: Må 8.15-9.30 Ti 8.15-9.30 To 14.25-16

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsthistorien –. Distanskurs Mattliden & Helsinge Position 1 OBS! Tiderna: Må 8.15-9.30 Ti 8.15-9.30 To 14.25-16"— Presentationens avskrift:

1 Konsthistorien –

2 Distanskurs Mattliden & Helsinge Position 1 OBS! Tiderna: Må 8.15-9.30 Ti 8.15-9.30 To 14.25-16 fredrika.auvinen@ mattliden.fifredrika.auvinen@ mattliden.fi 040 7072678

3 Arbetsformer Tidslinje 1&2 Föreläsning Museibesök Presentationer Små test och tankekartor Rollspel? Prov på basen av kompendiet

4 Program 13.2. Inledning 14.2. De tidigaste civilisationerna 16.2. Egypten 27.2. Antiken - grekerna 28.2. Antiken – romarna 1.3. Besök på Nationalmuseet 5.3. Medeltiden 6.3. barock, rokoko 8.3. besök på Sinebrychoff 12.3. romantiken, impressionismen 13.3. finsk guldålder, modernismen 15.3.Besök på Ateneum 19.3.presentationer 20.3.presentationer 22.3. Besök på Kiasma 26.3.? 27.3.? 2.4.Prov

5 Konstens byggstenar

6 Vad är konst? Platon – naturen avbildas oförvanskad Plotinos – konsten griper en idé som döljer sej i naturen Aristoteles – yttring av känsloliv Panofsky – estetiskt men även praktiskt Dickie – konstinstitutionen Danto – tolkningen Josephson – det etstiska, sociala och psykologiska

7 40000 – 10000 år sedan paleolitikum Samlare och jägare Grottmålningar Venusfigurer Verktyg av sten Man vet inte mycket om föremålens betydelse Magi, riter, fruktbarhet Magi och rit - äldre stenåldern

8 Viktiga platser med paleolitisk konst

9 Grottornas bilder Kännetecknande att djuren målades i profil Man använde skuggning, förkortning och gjorde djuren mycket verklighetstrogna Målningarna är utförda i ockra, hematit, magnesiumoxid och kol och ibland har djurens konturer graverats innan målningen utförts. Shamanism Lascaux-grottan i Frankrike

10 Grottmålningarnas stilar I.30.000 fkr djupt inristade stela avbildningar II.25-18000 fkr venusfiguriner djur med stark ryggkontur III.17000-13000 ryggkonturen ännu stark, mera överdrivna former, nacken bågformad IV.Mera detaljer, hårsättning och form, två eller flerfärgade, rörelse

11 Shamanen bevakar ingången till grottan ”Les Trois freres” i Frankrike Uggleansikte, björnramar, renhorn, bisonskägg och hästsvans en blandning av grottans alla djur svåråtkomlig plats, tyst,mörk, avskild

12 Tolkning av grottkonsten Hela grottan som ett mytogram Totemism – djuret som religiös anfader Kontroll över djuret Shamanens minnen från transtillstånd Arketypiska grundformer Målade vid initiationsriter Bildberättelser om kringströvande djurflockar

13 Jordbruk – yngre stenålder C. 10000 år sedan i Levanten, senare på andra håll Börjar odla jorden Mer bofast livsstil, tex. Jeriko uppstår uppfödande av boskap Stonehenge, från ungefär 2100-2000 f.Kr. Namnet Stonehenge kommer från det fornengelska ordet Stanhengist som betyder "de hängande stenarna".

14 Finländsk stenålderskonst 5000-1500 fkr Hällmålningar tex. Astuvansalmi 15 meter lång hällmålning på en brant klippvägg i Savolax. Målningarna är bland Nordeuropas största; där återfinns 65 bilder Bilderna består av människofigurer, handflator och något som kan tolkas som båtar. Vid en arkeologisk undersökning på en klipphylla strax under målningen fann man två pilspetsar från senneolitikum-äldre bronsåldern.

15

16 Vi befinner oss ungefär 10 000 år tillbaka i tiden. Ni är en grupp stenåldersmänniskor som för första gången sätter er fot i det som en gång skall bli Finland. Sedan er tid nere på kontinenten har ni med er ett antal kunskaper… …dessa är: -tillverkning av verktyg och jaktredskap i sten (spjut, pilbåge, yxa, kniv) -tillverkning av metkrokar av ben, samt nät och harpuner -tillverkning av kläder, framställda från djurhudar -tillverkning av enklare båtar -tillverkning av enklare hyddor -jaktmetoder för att fälla små och stora bytesdjur -insamlande av bär, nötter, frukt och rötter till föda -kunskapen att göra upp eld Än så länge har ni dock inte: -blivit bofasta (ni är nomader) -lärt er jordbruk eller boskapsskötsel

17 I detta rollspel skall ni anta rollen av en kringvandrande stam från äldre stenåldern. Det första ni måste göra är att välja ut en historieberättare, vars jobb det är att minnas (anteckna) allt det viktiga som händer i er stams utveckling. Ta två minuter och välj ut en person i gruppen som skall vara historieberättare. Ni skall nu välja varsitt totemdjur (per person) vars egenskaper och beteenden ni beundrar och eftersträvar. Skriv ned stammedlemmarnas namn i rollformuläret med totemdjuret som tilltalsnamn (ex. Benny ”Björnen” Bengtsson, 1 min) Hur agerar era totemdjur? Stenåldersliv Nicklas Larsson, Aniaragymnasiet, Göteborg – www.lektion.se

18 Fria Hemuppgifter Ta reda på vad ditt totemdjur symboliserar, sök tex på djursymboler Gör en tidsresa med ditt djur genom konsthistorien, du kan göra tex en bild i veckan Tekniken är fri. Du kan måla, teckna, göra i lera, måla på stenar, fotografera

19 Bronsålder skickliga hantverkare och specialister nytt, mer hierarkiskt, samhällssystem växte fram. de första egentliga staterna uppstod. nya religioner långväga resor, därav Iliaden och Odysséen, Gilgamesheposet och de keltiska sagorna. Gudar skapades och gamla omdefinierades. Gudar för krig, hantverk, resor och så vidare kom nu att uppstå.

20 Bronsålders kulturer Främre Orienten 3500 – 1100 f.Kr.Urukkulturen Egypten, 3000 f.Kr. – 500 f.kr. Gamla riket Centraleuropa, 2200 – 950 f.Kr.Urnefältskulturen Grekland 3000 – 1100 f.Kr.Minoisk kultur Sydostasien, 2100 f.Kr. – 200 e.Kr.Ban Chiang Kina, 2100 – 770 f.Kr. Anyang under Shangdynastin Nordisk bronsålderskultur, 1700 – 500 f.Kr. Bronsåldersgrav i Sammallahdenmäki, UNESCO:s världsarv

21 Mesopotamien I och kring dagens Irak, den s.k. bördiga halvmånen

22 Sumerisk konst Hjulet Plogen Kunde gjuta brons Senare folk: akkader, hettiter, babylonier, assyrier och perser

23 Kilskrift Sumererna utvecklade ett skriftspråk Kalender med 12 månader Planetgudar Välorganiserat samhälle borgarklass

24 Pyramider -Ziqqurat Symboliska berg – astronomi, ritualer, mytologi Sumererna tillämpade redan 3000 f.Kr. de välkända arkitektoniska grundelement: pelaren, bågen, valvet och kupolen. Utgör grundvalen för dagens arkitektur.

25 Egyptisk kultur Livet kring Nilen i 2500 år. Samtida med Mesopotamien. Öken – Nilen. Isis tårar fick Nilen att svämma Kheops pyramid, Kairo: lejonkropp, faraos huvud, örnvingar

26 Narmers sminkpalett 3100 fkr enades övre och nedre Egypten under kung Narmers tid. Han anses vara grundaren av den första dynastin – Egyptens första farao! Farao var gudarnas ställföreträdare på jorden. Drottningen födde farao.

27 Dödskult Trodde på evigt liv efter döden Döden var en resa till en liknande existens i en annan värld För att komma till dödsriket måste kroppen bevaras så att själen, Ka, kunde bo i den. Kroppen mumifierades och lades sedan i en sarkofag tillsammans med amuletter, talismaner. Inälvor konserverades i en burk Mask för tutankhamons mumie. Tredje kistan som sedan lades i stensarkofag och tre träskåp

28 Osiris - dödsrikets härskare De dödas bok Texter, sånger och bilder för den döda för att resan till dödsriket skall underlättas Vågskålar där man väger hjärtat och en fjäder som symboliserar sanningen Osiris – De dödas konung, skäggig man med mumiens vita lindor. Krona på huvudet. Slagan och herdestaven i händerna

29 Isis och Horus Universum styrdes av gudarna Alla städer hade egna, dvs fanns en massa olika gudar Djurlivet i Nildalen rikt, gudarna fick formen och övernaturliga egenskaper av djuren Isis – fertilitet, moderskap och kvinnlighet, syster och maka till Osiris. Bevingad, fågellik, drake. Mor till Horus. Förtrollerska och magi, läkekonstens hemligheter. Kulten spred sig även till Rom… kristendomen tagit intryck

30 Djurlika gudomar Horus – falkguden. Han som står över allt. Son till Osiris och Isis. Farao förkroppsligade Horus. Kobra i pannan. Anubis – schakalhuvud. Styrde balsameringsprocessen. De dödas vägvisare och väktare. Bastet – katt. Värme och sol. Moderskapets beskyddande apsekter

31 Mastaba – före pyramiderna Rektangulär gravtumba av lertegel Pyramidernas föregångare

32 trappstegspyramid Kung Djosers trappstegs- pyramid Arkitekt Imhoteph Slog ihop flere mastabor till en pyramid med kvadratiskt botten

33 pyramiderna i Giza 2600-2475 fkr Mykerinos, Cheops och Chefrens Tunnlar, rum, fällor gravplundrare

34 Kheops – störst Äldst och störst Byggd omkring 2560 fkr under en period på 20 år Åt farao Kheops (Khufu) Ett av antikens sju underverk – det enda som ännu finns kvar!

35 Khefren, Mykerinos och sfinxen Khefren c 2532 fkr. Mykerinos c 2600 fkr

36 Skulptur Skulptör – den som upprätthåller livet Själen kunde bo i avbilden av den döde Idealiserad bild: ung, vacker

37 Måleri Konsten såg nästan lika ut hela tiden 3100 -500 fkr Stilisering Stark kontur kring personer o föremål Ansikte i profil, förutom ögat framifrån Övre kroppen framifrån Tvådimensionell Väggarna i gravkamrarna pryddes med bilder ur det vardagliga livet

38 Amarna tiden Mera realism Monoteistisk religion - Solguden Aten 18. dynastin Värdeperspektiv, dvs att den viktigaste personen faraon framställs större hans familj och följeslagare

39 Realistisk konst Nefertiti - Farao Ekhnatons hustru. Hon var även Tutankhamons styvmor. En av hennes döttrar gifte sig med Tutankhamon. ”Världens vackraste kvinna”

40 Echnaton och Nefertiti 1365 fkr. Realistisk stil i den egyptiska konsten

41 Hieroglyfer Tecknen kunde skrivas i olika riktiningar Fransmannen Champollion dechiffrerade hieroglyferna från ”Rosettas sten”

42 Obelisker Höga pelarformade stenskulpturer Hieroglyferna ett av de äldsta skriftspråken Ideogram och syllabiskt Slutade användas 300 ekr.

43 Papyrus Ordet papper härstammar från Papyrus- växten

44 Knossos – ett kungligt palats Minoisk kultur – grekisk bronsålder Kung Minos, Zeus och Europas son

45 Väggmålningarna En fresk från det minoiska palatset Knossos på Kreta. Avbildar rituell oxdans. Den mörkhyade är en man och de två ljushyade kvinnor. Toreadorfresken

46 Minotauros Minotauros till hälften människa, till hälften tjur. Minotauros höll till i en labyrint ritad av uppfinnaren Daidalos på uppdrag av kung Minos. Pasifae – kung Minos hustru och mor till Minotaurus Ariadne – kung Minos dotter, hjälpte Theseus i labyrinten med gyllene tråd hjälten Theseus, prins från Aten dödade Minotauros.

47 Guldet från Mykene Låg på det grekiska fastlandet Erövrade Kreta Iliaden berättar om hur Mykenes män åker till Troja för att befria och föra hem den sköna Helena Guldmasker på de begravda Kung Agamemnons dödsmask c 1500 fkr

48 Antiken, 800 fkr – 500 ekr Grekisk och romersk konst Den västerländska civilisationens vagga Politik: demokrati Filosofi Litteratur Penningväsende Arkitektur, konst Mytologi Matematik, astronomi Platon och Aristoteles, målad av Rafael

49 GREKLAND - Arkaisk tid 700-480 fkr Klassisk tid 480-323 fkr Hellenistisk tid 323-27 fkr Den Egeiska världen t.o.m. 300 fkr

50 Arkitektur Akropolis är en befäst stad, i regel belägen på en klipphöjd i antikens Grekland. akros -högt beläget och polis –stad

51 Parthenon 447-433 f.Kr Templen byggdes i kalksten och marmor som målades Stenarna var exakt huggna, behövde inget murbruk Rektangulär bas I mitten ett rum som bars upp av kolonner, vilka bar upp taket Tympanonfältet dekorerades med skulpturer i relief Arkitekter Iktinos och Kallikrates Hyllning till Pallas Athena Parthenos

52 Kolonnordningar Dorisk, jonisk, korintisk Korintiskt kapitäl - växtornament Joniskt kapitäl - bokrullar Dorisk tempelgavel

53 Amfiteater från grekiskan amphi "runt om" och theatron "skådeplats") är en byggnad som var avsedd för stora skådespel som t.ex gladiatorspel, djurstrider m.m. under antiken.

54 Skulptur Kontrapost-ställning – kroppstyngden vilar på det ena benet medan det andra är lite böjt och avslappnat Ökande realism Den nakna manskroppen var idealet. Kvinnokroppen oftast påklädda i fotsida klänning. Kanon för proportioner i konst Bronsskulpturer Doryforos ("Spjutbäraren") som anses vara ett mästerverk i proportioners harmoni. Skulptör Polykleitos, verksam omkr. 460-420 f.Kr. Skulptör PraksitelesHermes bärande påDionysos-barn

55 Måleriet realism och förfining. ben och armar i förkortning. Vasmåleriet bättre bevarat än fresker och pannåer Rumlare och kurtisan, av Euphronios, omkring 500 f.Kr

56 De målade vaserna Drejade krukor! Lades med i graven Svartfigurig - Figurerna målades med svart engobe på röd botten. från slutet av 600- talet till slutet av 500-talet f.Kr.

57 Rödfigurig keramik Figurerna målades i rött på svart grund. 530 f.Kr. fram till mitten av 300-talet f.Kr. Atensk uppfinning. Möjlighet att återge detaljer genom direkt målning i stället för inristningar och genom att måla bakgrunden svart och lämna den röda leran, Hoplitkrigare

58 De grekiska gudarna Bodde på Olymposberget Kunde ingripa i människornas liv Kunde ta olika skepnader Avbildades med olika föremål, attribut Apollon med Kithara

59 Den grekiska skapelseberättelsen Gaia – moder jord Född ur Chaos Födde himlen Uranos och havet Pontos Med Uranos fick hon titaner och kykloper Den yngsta, Kronos dödade sin far Ur Uranos kropp skapades Afrodite, giganter, nymfer. Kronos dödades i sin tur av sin son Zeus. Gaia med fyra barn, som förkroppsligar de fyra årstiderna. Mosaik från en romersk villa i Sentinum, 200-250 e. Kr.,

60 Hjältar, hjältinnor, monster och djurgestalter Herkules Akilles Odysseus Jason Europa Amasonerna

61 Hydran vid Lerna Hydran var en grotesk varelse med minst åtta huvuden varav det mittersta sades vara odödligt. För varje huvud som höggs av växte dessutom två nya ut. Dess andedräkt var förgiftad och spred död runt omkring sig.

62 Herkules och Amasonerna Amasonerna kvinnliga krigare och barbarer; de red, sköt och plundrade. De understödde bland annat trojanerna i det Trojanska kriget.

63 Romersk konst Rom grundades 754-753 fkr Storhetstid 100 fkr då romarna härskade över Medelhavet 395 ekr. delades i väst- och östrom De grekiska gudarna smälte samman med de romerska och fick nya namn ex Afrodite blev Venus, Zeus-Jupiter

64 Forum Romanum det antika Roms offentliga plats för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier. Vestatemplet Triumfbågar: kejsar Titus (80 e.Kr.) och Septimius Severus (203 e.Kr.) ära.

65 Triumfbågar Triumfbåge restes till segerrika kejsares ära vid den romerska triumfen. Triumfbågen var vanligtvis försedd med antingen en stor valvöppning eller en stor och två mindre, en på var sida. Bågen utsmyckades med reliefer och inskriptioner som syftade på kejsarens fälttåg. Konstantinbågen, Rom

66 Kolonner Trajanuskolonnen, minnesmärke över kejsar Trajanus fälttåg till Dacien, c. 100 ekr ”Seriebild”

67 Porträttskulptur Sanningsenliga, veristiska porträtt Viktigt att bevara minnet av förfäder, för man ärvde sin samhällsposition. Uttrycker karaktärsdrag! Byster, inte hela kroppen Inte nakna atleter

68 Romersk arkitektur Både betongen och valvet var förutsättningar för romarnas snabba förverkligande av den infrastruktur som ingen civilisation tidigare varit förmögen till. De romerska städerna bestod av höghus med välvda lokaler i gatuplanet, de förbands av ett ypperligt vägnät och försågs med rinnande vatten genom ett nät av akvedukter. Colosseum i Rom Akvedukt vid Pont du Gard

69 Illusionistiskt väggmåleri Fresker på väggarna inne i hus. De skulle vara så verklighets- trogna som möjligt Särskilt fint bevarade i Pompei och Herculaneum

70 Fornkristen konst Kristendomen var först förbjuden 300-t Konstantin den store blev kejsare 313 ekr tillät alla religioner utövas i det romerska riket Hemliga tecken och symboler Bysans blir Konstantinopel och rikets huvudstad år 330 ekr Ikoner Mosaiker Kyrkor Maxentiusbasilikan, Forum Romanum Roms katakomber, väggmålning, bröd och fisk

71 Romerska riket c 500 ekr

72 Medeltid Mellan antiken och renässansen 500-talet till 1500-talet Kyrkan var den viktigaste makten Ikonoklasmen 730-843 Riddartiden Norden först omkring år 1100 Kejsarinnan Teodora och hennes följe, 547 ekr. Mosaik i San Vitale i Ravenna

73 Bysans Östrom och det Bysantinska riket från Justinianus regenttid i mitten av 500- talet till Konstantinopels fall 1453. Bysans kulturella sfär – Venedig, Bulgarien, Serbien och Ryssland.

74 Färg och prakt Motiven: Kristus, änglarna och martyrerna Den idealiserade bilden blev norm. Det naturalistiska försvann Nakenheten försvann! Grundfärgerna och guldet var estetisk norm Claritas-begreppet, gud=ljuset Rika klädde sig färggrannt och fattiga färglöst Andrei Rubljev, Treenigheten (1425–1427). Mosaik i Hagia Sofia, Istanbul, 1100-tal. Den fullt utvecklade, bysantinska konstens förnämnsta verk.

75 Klostren och böckerna Överförde de kristna texterna på pergament – djurhud Irland kristet sedan 400-talet Illumineringar – illustrerande bilder och anfangsbokstäver representater för de tre medeltida stånden

76 Vikingatåg Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, cirka 790- 1100 e.Kr. England, Skottland, Irland, Island, Grönland, Frankrike, Normandie, Spanien, Italien, Kaspiska havet Plundrade kloster mm

77 Karl den stores rike

78 Västrom 800 Karl den store kröns till kejsare av påven i Rom västromerska rikets härskare romersk konst som förebild

79 Bayeuxtapeten medeltida textil som skildrar normandernas erövring av England år 1066 och scener med händelser ur Harolds av Englands liv

80 Romansk arkitektur 1000-1100-talet enhetlig arkitektonisk stil över Europa Livligare kontakter – handel, pilgrimsfärder Runda bågar Domkyrkan i Lund, 1100-tal

81 Gotiken Uppstod i Frankrike omkr 1100 Den gotiska stilen betonar vertikalitet och utmärks av närmast skelettartade stenstrukturer, stora glasytor, smala spiror, knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och fantasifull skulpural utsmyckning Katedralen i Reims

82 klosterkyrkan Saint-Denis spetsbågiga kryssribbvalv första gången dess invigning 1144 med närvaro av Ludvig VII, Abbot Suger och biskopar från hela Frankrike kan sägas inleda den gotiska epoken. Kolonnerna och valven bildar ett ramverk utan massiv murverkan kring symboliken i bilderna i de målade fönstren: "Hela sanktuariet genomströmmas av ett mirakulöst och kontinuerligt ljus, som tränger in genom de allra heligaste fönstren" som Suger själv uttryckte det.

83 Rosettfönster stort runt glasmålat fönster, som regel i en gotisk kyrkofasad. Namnet kommer av att dessa runda fönster ofta har sektioner som påminner om rosenblad. De väldiga fönstren byggdes upp av små, små glasbitar

84 Gargoyles ett byggelement som sticker ut från en fasad för att avleda regnvatten. Vattenkastare var vanligt under gotiken då de ofta såg ut som fantasifoster, men har funnits i flera tusen år.

85 Notre Dame, Paris Ingången till katedralen pryddes med apostlafigurer

86 Strävbåge En båge, ett strukturellt element, i första hand i gotikens arkitektur, som överför trycket från ett valv.

87 Duomo di Milano Spetslik 1300-tal

88 Domkyrkan i Åbo invigdes 1300 flere olika byggnadsskeden

89 Cimabue 1240-1302 verksam i Florens En av medeltidens mest känd konstnärer Inflytande från bysantinsk konst Överdådig användning av guld

90 Italienskt ”Trecento” - Giotto 1300-talet Nya städer – växande borgerskap - konstens nya mecenater Handel och korståg Naturtrogen återgivning eftersträvas Kristus uppväcker Lasaros, 1304-1306. Fresk i Cappella della Scrovegni, Padua.

91 Senmedeltid – den internationella stilen Bröderna Limbourg Frankrike 1413-1416 Luftperspektiv Kalender med tolv månadsbilder

92 Flandern – Jan van Eyck detaljrealism sakrala motiv symboliskt innehåll Nyrik borgarklass - ett mäktigt beställarskap Oljemåleri uppfanns Gianni Arnolfinis trolovning 1434


Ladda ner ppt "Konsthistorien –. Distanskurs Mattliden & Helsinge Position 1 OBS! Tiderna: Må 8.15-9.30 Ti 8.15-9.30 To 14.25-16"

Liknande presentationer


Google-annonser