Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En berättelse om människans utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En berättelse om människans utveckling"— Presentationens avskrift:

1 En berättelse om människans utveckling
Konsthistorien – En berättelse om människans utveckling

2 Distanskurs Mattliden & Helsinge
Position 1 OBS! Tiderna: Ti To

3 Arbetsformer Tidslinje 1&2 Föreläsning Museibesök Presentationer
Små test och tankekartor Rollspel? Prov på basen av kompendiet

4 Program 13.2. Inledning 14.2. De tidigaste civilisationerna
Egypten Antiken - grekerna Antiken – romarna 1.3. Besök på Nationalmuseet 5.3. Medeltiden 6.3. barock, rokoko 8.3. besök på Sinebrychoff romantiken, impressionismen finsk guldålder, modernismen 15.3. Besök på Ateneum 19.3. presentationer 20.3. presentationer Besök på Kiasma 26.3. ? 27.3. ? 2.4. Prov Program

5 Dolda budskap – symboler, ikonografi Personifikationer, allegorier
Konstens byggstenar Dolda budskap – symboler, ikonografi Personifikationer, allegorier Komposition Yta och djup Färger Ljus

6 Vad är konst? Platon – naturen avbildas oförvanskad
Plotinos – konsten griper en idé som döljer sej i naturen Aristoteles – yttring av känsloliv Panofsky – estetiskt men även praktiskt Dickie – konstinstitutionen Danto – tolkningen Josephson – det etstiska, sociala och psykologiska

7 Magi och rit - äldre stenåldern
40000 – år sedan paleolitikum Samlare och jägare Grottmålningar Venusfigurer Verktyg av sten Man vet inte mycket om föremålens betydelse Magi, riter, fruktbarhet Den inleddes för omkring 2,5 miljoner år sedan, med de äldsta bevisen för redskapstillverkning, och varade till omkring år 10 000 f.Kr., den senaste istidens slut.

8 Viktiga platser med paleolitisk konst

9 Grottornas bilder Kännetecknande att djuren målades i profil
Man använde skuggning, förkortning och gjorde djuren mycket verklighetstrogna Målningarna är utförda i ockra, hematit, magnesiumoxid och kol och ibland har djurens konturer graverats innan målningen utförts. Shamanism Lascaux Djuren som avbildats synes ofta befinna sig i rörelse, och i väldigt många fall överlappar en målning en annan; en målning av en bisonoxe kan exempelvis dels eller helt överlappa en målning av en ren. Ofta har bergväggens naturliga former utnyttjats i målningarna, utbuktningar i berget kan exempelvis integreras i en målning för att skapa visuella effekter, och naturliga linjer och avlagringar på väggen har integrerats som marklinje i olika konstellationer. Många av grottornas gallerier var och förblir svårtillgängliga, belägna i långtsträckande tunnelsystem utan tillgång till solljus. För att underlätta målningen användes oljelampor av olika slag, vilket förklarar varför taken i grottorna inte är täckta av sot, vilket de skulle ha varit om eldar eller facklor hade använts för att förse konstnärerna med ljus. Målningarna är utförda i ockra, hematit, magnesiumoxid och kol och ibland har djurens konturer graverats innan målningen utförts. Abbé Breuill med flera har tolkat målningarna som jaktmagi avsedda att öka antalet fällda djur. Denna hypotes stöds av de lerskulpturer som tycks ha använts som måltavlor för spjutkastning men den kan inte förklara bilderna av rovdjur som det sabeltandade lejonet eller björnen. Lascaux-grottan i Frankrike

10 Grottmålningarnas stilar
fkr djupt inristade stela avbildningar fkr venusfiguriner djur med stark ryggkontur ryggkonturen ännu stark, mera överdrivna former, nacken bågformad Mera detaljer, hårsättning och form, två eller flerfärgade, rörelse Lascaux, Frankrike – fkr, Stil III

11 Shamanen bevakar ingången till grottan ”Les Trois freres” i Frankrike
Uggleansikte, björnramar, renhorn, bisonskägg och hästsvans en blandning av grottans alla djur svåråtkomlig plats, tyst,mörk, avskild

12 Tolkning av grottkonsten
Hela grottan som ett mytogram Totemism – djuret som religiös anfader Kontroll över djuret Shamanens minnen från transtillstånd Arketypiska grundformer Målade vid initiationsriter Bildberättelser om kringströvande djurflockar

13 Jordbruk – yngre stenålder
C år sedan i Levanten, senare på andra håll Börjar odla jorden Mer bofast livsstil, tex. Jeriko uppstår uppfödande av boskap Stonehenge, från ungefär f.Kr. Namnet Stonehenge kommer från det fornengelska ordet Stanhengist som betyder "de hängande stenarna".

14 Finländsk stenålderskonst 5000-1500 fkr
Hällmålningar tex. Astuvansalmi 15 meter lång hällmålning på en brant klippvägg i Savolax. Målningarna är bland Nordeuropas största; där återfinns 65 bilder Bilderna består av människofigurer, handflator och något som kan tolkas som båtar. Vid en arkeologisk undersökning på en klipphylla strax under målningen fann man två pilspetsar från senneolitikum-äldre bronsåldern. Varhaisneoliittinen kausi (5300–3200 eaa.) Keskineoliittinen kausi (3200–2500 eaa.) Myöhäisneoliittinen kausi (2500–1500 eaa.) Hirvenpääveistos Säkkijärveltä

15

16 Vi befinner oss ungefär 10 000 år tillbaka i tiden.
Ni är en grupp stenåldersmänniskor som för första gången sätter er fot i det som en gång skall bli Finland. Sedan er tid nere på kontinenten har ni med er ett antal kunskaper… …dessa är: -tillverkning av verktyg och jaktredskap i sten (spjut, pilbåge, yxa, kniv) -tillverkning av metkrokar av ben, samt nät och harpuner -tillverkning av kläder, framställda från djurhudar -tillverkning av enklare båtar -tillverkning av enklare hyddor -jaktmetoder för att fälla små och stora bytesdjur -insamlande av bär, nötter, frukt och rötter till föda -kunskapen att göra upp eld Än så länge har ni dock inte: -blivit bofasta (ni är nomader) -lärt er jordbruk eller boskapsskötsel

17 Stenåldersliv I detta rollspel skall ni anta rollen av en kringvandrande stam från äldre stenåldern. Det första ni måste göra är att välja ut en historieberättare, vars jobb det är att minnas (anteckna) allt det viktiga som händer i er stams utveckling. Ta två minuter och välj ut en person i gruppen som skall vara historieberättare. Ni skall nu välja varsitt totemdjur (per person) vars egenskaper och beteenden ni beundrar och eftersträvar. Skriv ned stammedlemmarnas namn i rollformuläret med totemdjuret som tilltalsnamn (ex. Benny ”Björnen” Bengtsson, 1 min) Hur agerar era totemdjur? Nicklas Larsson, Aniaragymnasiet, Göteborg –

18 Fria Hemuppgifter Ta reda på vad ditt totemdjur symboliserar, sök tex på djursymboler Gör en tidsresa med ditt djur genom konsthistorien, du kan göra tex en bild i veckan Tekniken är fri. Du kan måla, teckna, göra i lera, måla på stenar, fotografera

19 Bronsålder skickliga hantverkare och specialister
nytt, mer hierarkiskt, samhällssystem växte fram. de första egentliga staterna uppstod. nya religioner långväga resor, därav Iliaden och Odysséen, Gilgamesheposet och de keltiska sagorna. Gudar skapades och gamla omdefinierades. Gudar för krig, hantverk, resor och så vidare kom nu att uppstå. Pronssikausi Varhaispronssikausi (1500–1000 eaa.) Myöhäispronssikausi (1000–500 eaa.) Rautakausi Varhaisrautakausi (500 eaa.–400 jaa.) Keskirautakausi (400–800 jaa.) Myöhäisrautakausi (800–1250[2]/1300 jaa.) senare.Framställning av kopparlegering Smeden blir specialist på metallbearbetning Magiska ritualer i metallframställningen Formerna förmedlas från mästare till gesäll Vapen och verktyg av brons

20 Bronsålders kulturer Främre Orienten 3500 – 1100 f.Kr.Urukkulturen
Egypten, 3000 f.Kr. – 500 f.kr. Gamla riket Centraleuropa, 2200 – 950 f.Kr.Urnefältskulturen Grekland 3000 – 1100 f.Kr.Minoisk kultur Sydostasien, 2100 f.Kr. – 200 e.Kr.Ban Chiang Kina, 2100 – 770 f.Kr. Anyang under Shangdynastin Nordisk bronsålderskultur, 1700 – 500 f.Kr. Bronsåldersgrav i Sammallahdenmäki, UNESCO:s världsarv

21 Mesopotamien I och kring dagens Irak, den s.k. bördiga halvmånen

22 Sumerisk konst Hjulet Plogen Kunde gjuta brons
Senare folk: akkader, hettiter, babylonier, assyrier och perser 1.Head of Gudea, prince of Lagash. Diorite, Telloh (ancient city of Girsu), ca BC. 2. Stele of Narâm-Sîn, king of Akkad, celebrating his victory against the Lullubi from Zagros. Limestone, c BCE. 3. Detail of the Ishtar-Gate (a reconstruction of the Babylonian gate in Berlin's Pergamon Museum): a lion, symbol of the goddess Ishtar 500-t.fkr

23 Kilskrift Sumererna utvecklade ett skriftspråk Kalender med 12 månader
Planetgudar Välorganiserat samhälle borgarklass

24 Pyramider -Ziqqurat Symboliska berg – astronomi, ritualer, mytologi
Sumererna tillämpade redan 3000 f.Kr. de välkända arkitektoniska grundelement: pelaren, bågen, valvet och kupolen. Utgör grundvalen för dagens arkitektur. Choghazanbil Ziggurat, Iran

25 Egyptisk kultur Livet kring Nilen i 2500 år. Samtida med Mesopotamien.
Öken – Nilen. Isis tårar fick Nilen att svämma Kheops pyramid, Kairo: lejonkropp, faraos huvud, örnvingar

26 Narmers sminkpalett 3100 fkr enades övre och nedre Egypten under kung Narmers tid. Han anses vara grundaren av den första dynastin – Egyptens första farao! Farao var gudarnas ställföreträdare på jorden. Drottningen födde farao.

27 Dödskult Trodde på evigt liv efter döden
Döden var en resa till en liknande existens i en annan värld För att komma till dödsriket måste kroppen bevaras så att själen, Ka, kunde bo i den. Kroppen mumifierades och lades sedan i en sarkofag tillsammans med amuletter, talismaner. Inälvor konserverades i en burk Mask för tutankhamons mumie. Tredje kistan som sedan lades i stensarkofag och tre träskåp Egypt had a highly developed view of the afterlife with elaborate rituals for preparing the body and soul for a peaceful life after death. Beliefs about the soul and afterlife focused heavily on preservation of the body. This was because they believed that the vitality or double, the ka, was still associated with the body after death and it was necessary for the ka to be reunited with the ba, the spirit or soul to form the akh. This meant that embalming and mummification were practiced, in order to preserve the individual's identity in the afterlife. Originally the dead were buried in reed caskets in the searing hot sand, which caused the remains to dry quickly, preventing decomposition, and were subsequently buried. Later, they started constructing wooden tombs, and the extensive process of mummification was developed by the Egyptians around the 4th Dynasty. All soft tissues were removed, and the cavities washed and packed with natron, then the exterior body was buried in natron as well. Since it was a stoneable offense to harm the body of the Pharaoh, even after death, the person who made the cut in the abdomen with a rock knife was ceremonially chased away and had rocks thrown at him. After coming out of the natron, the bodies were coated inside and out with resin to preserve them, then wrapped with linen bandages, embedded with religious amulets and talismans. In the case of royalty, this was usually then placed inside a series of nested coffins the outermost of which was a stone sarcophagus. The intestines, lungs, liver and the stomach were preserved separately and stored in canopic jars protected by the Four sons of Horus. Other creatures were also mummified, sometimes thought to be pets of Egyptian families, but more frequently or more likely they were the representations of the gods. The ibis, crocodile, cats, Nile perch and baboon can be found in perfect mummified forms. They left the heart in place because it was thought to be the home of the soul.

28 Osiris - dödsrikets härskare
De dödas bok Texter, sånger och bilder för den döda för att resan till dödsriket skall underlättas Vågskålar där man väger hjärtat och en fjäder som symboliserar sanningen Sanningen, som representeras av en fjäder. Om man hållit sej till sanningen får man komma till Osiris rike annars till demonen Ammit: krokodil, lejon, flodhäst-hybrid The Book of the Dead was a series of almost two hundred spells represented as sectional texts, songs and pictures written on papyrus, individually customized for the deceased, which were buried along with the dead in order to ease their passage into the underworld. After a person dies their soul is led into a hall of judgment in Duat by Anubis (god of mummification) and the deceased's heart, which was the record of the morality of the owner, is weighed against a single feather representing Ma'at (the concept of truth, and order). If the outcome is favorable, the deceased is taken to Osiris, god of the afterlife, in Aaru, but the demon Ammit (Eater of Hearts) – part crocodile, part lion, and part hippopotamus – destroys those hearts whom the verdict is against, leaving the owner to remain in Duat. [1]. A heart that weighed less than the feather was considered a pure heart, not weighed down by the guilt or sins of one's actions in life, resulting in a favorable verdict; a heart heavy with guilt and sin from one's life weighed more than the feather, and so the heart would be eaten by Ammit. An individual without a heart in the afterlife in essence, did not exists as Egyptians believed the heart to be the center of reason and emotion as opposed to the brain which was removed and discarded during mummification. Many times a person would be buried with "surrogate" hearts to replace their own for the weighing of the heart ceremony. Osiris – De dödas konung, skäggig man med mumiens vita lindor. Krona på huvudet. Slagan och herdestaven i händerna

29 Isis och Horus Universum styrdes av gudarna
Alla städer hade egna, dvs fanns en massa olika gudar Djurlivet i Nildalen rikt, gudarna fick formen och övernaturliga egenskaper av djuren Isis – fertilitet, moderskap och kvinnlighet, syster och maka till Osiris. Bevingad, fågellik, drake. Mor till Horus. Förtrollerska och magi, läkekonstens hemligheter. Kulten spred sig även till Rom… kristendomen tagit intryck

30 Djurlika gudomar Horus – falkguden. Han som står över allt. Son till Osiris och Isis. Farao förkroppsligade Horus. Kobra i pannan. Anubis – schakalhuvud. Styrde balsameringsprocessen. De dödas vägvisare och väktare. Bastet – katt. Värme och sol. Moderskapets beskyddande apsekter

31 Mastaba – före pyramiderna
Rektangulär gravtumba av lertegel Pyramidernas föregångare A mastaba was a flat-roofed, mud brick, rectangular building with sloping sides that marked the burial site of many eminent Egyptians of Egypt's ancient period. Mastaba comes from the Arabic for bench, because when seen from a distance it looks like a mud bench . Inside a mastaba, a deep chamber was dug into the ground and lined with stone or mud bricks. The body would reside in this deep chamber. Above ground, the mud was piled up over the mastaba to mark the grave and to keep grave robbers away, oblong in a shape with a length approximately 4 times its width. Although this provided a much grander tomb, it was also a much cooler tomb. This upset the early priests as it allowed the bodies to decompose due to the fact that water no longer evaporated, preventing desiccation of the bodies. The Mastaba was the standard tomb type in early Egypt (the predynastic and early dynastic periods.) Thus the mastaba is the first step towards the more famous pyramids

32 trappstegspyramid Kung Djosers trappstegs- pyramid Arkitekt Imhoteph
Slog ihop flere mastabor till en pyramid med kvadratiskt botten

33 pyramiderna i Giza 2600-2475 fkr Mykerinos, Cheops och Chefrens
Tunnlar, rum, fällor gravplundrare This Ancient Egyptian necropolis consists of the Pyramid of Khufu (also known as the Great Pyramid and the Pyramid of Cheops), the somewhat smaller Pyramid of Khafre (or Kephren), and the relatively modest-sized Pyramid of Menkaure (or Mykerinus), along with a number of smaller satellite edifices, known as "queens" pyramids, and the Great Sphinx. With few openings, the pyramids had complex mazes of tunnels and rooms all hidden by the massive hunks of stone. Traps, dead ends, poisonous snakes, and other things were planted inside by priests and servants to ward off grave robbers. Nevertheless, grave robbers stubbornly stole from the pyramids, thus forcing the ancient Egyptians to halt construction on these massive structures and build their tombs in the Valley of the Kings instead. In a canyon far from any ancient Egyptian town, the Egyptians began to build inconspicuous tombs dug into the ground, thinking the tombs would go unnoticed by grave robbers.

34 Kheops – störst Äldst och störst
Byggd omkring 2560 fkr under en period på 20 år Åt farao Kheops (Khufu) Ett av antikens sju underverk – det enda som ännu finns kvar! The Great Pyramid was built as a tomb for Fourth dynasty Egyptian pharaoh Khufu (hellenized as Χεωψ, Cheops), and is sometimes called Khufu's Pyramid or the Pyramid of Khufu.[2]

35 Khefren, Mykerinos och sfinxen
Khefren c 2532 fkr. Mykerinos c 2600 fkr The pyramids, which were built in the Fourth Dynasty, testify to the power of the pharaonic religion and state. The pyramid of Khafre is believed to have been completed around 2532 BC, at the end of Khafre's reign. The date of construction of Menkaure's pyramid is unknown, because Menkaure's reign has not been accurately defined, but it was probably completed sometime during the 26th century BC.

36 Skulptur Skulptör – den som upprätthåller livet
Själen kunde bo i avbilden av den döde Idealiserad bild: ung, vacker

37 Måleri Konsten såg nästan lika ut hela tiden 3100 -500 fkr Stilisering
Stark kontur kring personer o föremål Ansikte i profil, förutom ögat framifrån Övre kroppen framifrån Tvådimensionell Väggarna i gravkamrarna pryddes med bilder ur det vardagliga livet Ancient Egyptian paintings survived due to the extremely dry climate. The ancient Egyptians created paintings to make the afterlife of the deceased a pleasant place. Accordingly, beautiful paintings were created. The themes included journey through the afterworld or their protective deities introducing the deceased to the gods of the underworld. Some examples of such paintings are paintings of Osiris and Warriors. Some tomb paintings show activities that the deceased were involved in when they were alive and wished to carry on doing for eternity. Egyptian paintings are painted in such a way to show a profile view, and a side view of the animal or person. For Example: the painting to the right shows the head from a side view and the body from a profile view.

38 Amarna tiden Mera realism Monoteistisk religion - Solguden Aten
18. dynastin During the Eighteenth dynasty of Egypt the Pharaoh Akhenaten took the throne. He worshiped a monotheistic religion based on the worship of Aten, a sun god. Artistic changes followed political upheaval, although some stylistic changes are apparent before his reign. A new style of art was introduced that was more naturalistic than the stylized frieze favored in Egyptian art for the previous 1700 years. After Akhenaton's death, however, Egyptian artists reverted to their old styles, although there are many traces of this period's style in late art. Värdeperspektiv, dvs att den viktigaste personen faraon framställs större hans familj och följeslagare

39 Realistisk konst Nefertiti - Farao Ekhnatons hustru. Hon var även Tutankhamons styvmor. En av hennes döttrar gifte sig med Tutankhamon. ”Världens vackraste kvinna” Nefertiti (the beauty that has come) was the Great Royal Wife (or chief consort/wife) of the Egyptian Pharaoh Amenhotep IV (later Akhenaten). She was the mother in law and probable stepmother of the Pharaoh Tutankhamun.One of her daughters married Tutankhamen. Nefertiti may have also ruled in her own right under the name Neferneferuaten-Nefertiti (meaning, the Aten is radiant of radiance because the Beautiful has arrived) briefly after her husband's death and before the accession of Tutankhamun. Her name roughly translates to "the beautiful (or perfect) woman has come". She also shares her name with a type of elongated gold bead, called nefer, that she was often portrayed as wearing. She was made famous by her bust, now in Berlin's Altes Museum, shown to the right. The bust is one of the most copied works of ancient Egypt. It was attributed to the sculptor Thutmose, and was found in his workshop. The bust itself is notable for exemplifying the understanding Ancient Egyptians had regarding realistic facial proportions.

40 Echnaton och Nefertiti
1365 fkr. Realistisk stil i den egyptiska konsten

41 Hieroglyfer Tecknen kunde skrivas i olika riktiningar
Fransmannen Champollion dechiffrerade hieroglyferna från ”Rosettas sten” A hieroglyphic script is one consisting of a variety of pictures and symbols. Some of symbols had independent meanings, whereas some of such symbols were used in combinations. In addition, some hieroglyphs were used phonetically, in a similar fashion to the Roman alphabet. Some symbols also conveyed multiple meanings, like the legs meant to walk, to run, to go and to come. The script was written in three directions: from top to bottom, from left to right, and from right to left. This style of writing continued to be used by the ancient Egyptians for nearly 3500 years, from 3300 BC till the third century AD. Many art works of the period contain hieroglyphs and hieroglyphs themselves constitute an amazing part of ancient Egyptian arts. Knowledge of hieroglyphic script was lost after it was superseded by other scripts. The script was decrypted by Champollion who studied the Rosetta stone for 14 years and discovered the key.

42 Obelisker Höga pelarformade stenskulpturer
Hieroglyferna ett av de äldsta skriftspråken Ideogram och syllabiskt Slutade användas 300 ekr. Egyptologists refer to Egyptian writing as hieroglyphs, today standing as the world's earliest known writing system. The hieroglyphic script was partly syllabic, partly ideographic. Beginning from around 2700 BC, Egyptians used pictograms to represent vocal sounds -- both vowel and consonant vocalizations (see Hieroglyph: Script). By 2000 BC, 26 pictograms were being used to represent 24 (known) main vocal sounds. The world's oldest known alphabet (c BC) is only an abjad system and was derived from these uniliteral signs as well as other Egyptian hieroglyphs. The hieroglyphic script finally fell out of use around the 4th century AD. Attempts to decipher it in the West began after the 15th century, though earlier attempts by Muslim scholars are attested (see Hieroglyphica).

43 Papyrus Ordet papper härstammar från Papyrus-växten
The word paper is derived from "papyrus", a plant which was cultivated in the Nile delta. Papyrus sheets were derived after processing the papyrus plant. Some rolls of papyrus discovered are lengthy, up to 10 meters. The technique for crafting papyrus was lost over time, but was rediscovered by an Egyptologist in the 1940s.

44 Knossos – ett kungligt palats
Minoisk kultur – grekisk bronsålder Kung Minos, Zeus och Europas son Det centrala rummet i palatset var Tronrummet: Där fanns en väggfast tron omgiven av bänkar med en cistern som kan ha använts som akvarium. Andra delar av detta enorma palats hade terrakottakranar med rinnande vatten, vattenklosetter; där fanns långa rum med enorma krukor för förvaring av säd, en enorm amfiteater och relikskrin. Palatset var så stort att det mycket väl kan givit upphov till myten om kung Minos' labyrint.

45 Väggmålningarna En fresk från det minoiska palatset Knossos på Kreta.
Avbildar rituell oxdans. Den mörkhyade är en man och de två ljushyade kvinnor. Toreadorfresken

46 Minotauros Minotauros till hälften människa, till hälften tjur. Minotauros höll till i en labyrint ritad av uppfinnaren Daidalos på uppdrag av kung Minos. Pasifae – kung Minos hustru och mor till Minotaurus Ariadne – kung Minos dotter, hjälpte Theseus i labyrinten med gyllene tråd hjälten Theseus, prins från Aten dödade Minotauros. Poseidon sände en tjur till Kreta för att offras av kungen Minos, men han behöll den istället. Detta förargade Poseidon och som straff lät han förtrolla Minos hustru Pasifaë så att hon blev förälskad i tjuren. För att tillfredsställa sina udda lustar gick hon till Daidalos för att få hjälp. Han byggde då en ihålig träko som Pasifaë kunde krypa in i. På så sätt kunde tjuren betäcka henne och Minotauros blev frukten av detta. Efter att Kreta gått vinnande ur ett krig med Aten blev atenarna tvingade att betala tribut till Kreta. Tributen bestod i sju jungfrur och sju unga män som skulle skickas till Kreta vart nionde år (enligt vissa källor varje år), för att ätas av Minotauros. När Theseus, som var kung Aigeus av Atens son, fick höra talas om detta anmälde han sig frivilligt till nästkommande resa. Väl där fick han hjälp av kung Minos dotter Ariadne som gav honom ett garnnystan med gyllene tråd som hjälpte honom att orientera sig i den vidsträckta labyrinten. Theseus vann striden med Minotauros och återvände till Aten.

47 Guldet från Mykene Låg på det grekiska fastlandet Erövrade Kreta
Iliaden berättar om hur Mykenes män åker till Troja för att befria och föra hem den sköna Helena Guldmasker på de begravda Kung Agamemnons dödsmask c 1500 fkr

48 Antiken, 800 fkr – 500 ekr Grekisk och romersk konst
Den västerländska civilisationens vagga Politik: demokrati Filosofi Litteratur Penningväsende Arkitektur, konst Mytologi Matematik, astronomi Platon och Aristoteles, målad av Rafael

49 GREKLAND - Arkaisk tid 700-480 fkr Klassisk tid 480-323 fkr
Hellenistisk tid fkr Den Egeiska världen t.o.m. 300 fkr

50 Arkitektur Akropolis är en befäst stad, i regel belägen på en klipphöjd i antikens Grekland. akros -högt beläget och polis –stad

51 Parthenon f.Kr Templen byggdes i kalksten och marmor som målades Stenarna var exakt huggna, behövde inget murbruk Rektangulär bas I mitten ett rum som bars upp av kolonner, vilka bar upp taket Tympanonfältet dekorerades med skulpturer i relief Arkitekter Iktinos och Kallikrates Hyllning till Pallas Athena Parthenos Parthenon (på grekiska Παρθενών) är ett tempel som byggdes mellan 447 f.Kr. och 433 f.Kr. på Akropolis i Aten som en hyllning till Pallas Athena för hennes skydd av staden Aten och Grekland under persiska krigen. Byggnadens officiella namn var Jungfru Athenas tempel men det kallades vanligen παρθένος (parthenos, ’jungfru’).

52 Kolonnordningar Dorisk, jonisk, korintisk
Joniskt kapitäl - bokrullar 1.Tympanon 2. Akroterion, 3. Sima, 4. Geison, 5. Mutulus, 7. Fris, 8. Triglyf, 9. Metop, 10. Regula, 11. Gutta, 12. Taenia, 13. Arkitrav, 14. Kapitäl, 15. Abakus, 16. Ekinus, 17. Kolonn, 18. Kannelyr, 19. Stylobat Dorisk tempelgavel Korintiskt kapitäl - växtornament

53 Amfiteater från grekiskan amphi "runt om" och theatron "skådeplats") är en byggnad som var avsedd för stora skådespel som t.ex gladiatorspel, djurstrider m.m. under antiken.

54 Skulptur Kontrapost-ställning – kroppstyngden vilar på det ena benet medan det andra är lite böjt och avslappnat Ökande realism Den nakna manskroppen var idealet. Kvinnokroppen oftast påklädda i fotsida klänning. Kanon för proportioner i konst Bronsskulpturer Skulptör Praksiteles Hermes bärande på Dionysos-barn Doryforos ("Spjutbäraren") som anses vara ett mästerverk i proportioners harmoni. Skulptör Polykleitos, verksam omkr f.Kr.

55 Måleriet realism och förfining. ben och armar i förkortning.
Vasmåleriet bättre bevarat än fresker och pannåer Det var inom måleriet som utvecklingen mot den ideala, klassiska konsten började. Väggmåleriet har gått förlorat, varför det är i vasmåleriet vi kan se hur konstnärerna under 500-talet f.Kr. börjar anpassa tekniken till kraven på högre grad av realism och förfining. Man började också återge ben och armar i förkortning istället för som i all tidigare konst från dess mest karakteristiska sida. A courtesan ties up her himation (long garment) again while her middle-aged client watches up. The lyre show her to be a musiciancalled for a banquet. Interior from an Attic red-figured kylix, ca From Vulci. ., British Museum E 44. Rumlare och kurtisan, av Euphronios, omkring 500 f.Kr

56 De målade vaserna Drejade krukor! Lades med i graven
Svartfigurig - Figurerna målades med svart engobe på röd botten. från slutet av 600-talet till slutet av 500-talet f.Kr.

57 Rödfigurig keramik Figurerna målades i rött på svart grund.
530 f.Kr. fram till mitten av 300-talet f.Kr. Atensk uppfinning. Möjlighet att återge detaljer genom direkt målning i stället för inristningar och genom att måla bakgrunden svart och lämna den röda leran, Hoplitkrigare

58 De grekiska gudarna Bodde på Olymposberget
Kunde ingripa i människornas liv Kunde ta olika skepnader Avbildades med olika föremål, attribut Zeus - och himlens härskare. Delade makten över världen med havsguden Poseidon och underjordens härskare Hades. Hera – Zeus hustru Poseidon – havsgud och flodgud Demeter - fruktbarhets- och skördegudinna Hefaistos - smed och trollkarl och härskade över elden och vulkanerna Athena - gudinnan över städer, hantverk, olivträdet och visheten Apollon – orakel, ursprungligen solgud Artemis - jaktens gudinna, kyskhetens gudinna, skyddade gravida kvinnor Ares - krigets gud Afrodite - kärlekens och fruktbarhetens gudinna Hermes - gudarnas budbärare Hestia - husliga härdens gudinna Dionysos – herde- och vingud Hades - härskaren över underjorden Eros - kärleksgud Apollo wearing a laurel or myrtle wreath, a white peplos and a red himation and sandals, seating on a lion-pawed diphros; he holds a kithara in his left hand and pours a libation with his right hand. Facing him, a black bird identified as a pigeon, a jackdaw, a crow (which may allude to his love affair with Coronis) or a raven (a mantic bird). Tondo of an Attic white-ground kylix attributed to the Pistoxenos Painter (or the Berlin Painter, or Onesimos). Diam. 18 cm (7 in.). From a tomb (probably that of a priest) in Delphi. Archaeological Museum of Delphi, Inv. 8140, room XII. Apollons dygder var två regler, eller dygder, som Apollon ville att grekerna skulle följa. Känn dig själv. Apollon menade att människan skulle inse att hon inte har någon större makt, inte ens att forma sitt eget öde. Var måttfull. Apollon med Kithara

59 Den grekiska skapelseberättelsen
Gaia – moder jord Född ur Chaos Födde himlen Uranos och havet Pontos Med Uranos fick hon titaner och kykloper Den yngsta, Kronos dödade sin far Ur Uranos kropp skapades Afrodite, giganter, nymfer. Kronos dödades i sin tur av sin son Zeus. I begynnelsen var Chaos och efter honom uppstod jorden Gaia, underjorden Tartaros, kärleken Eros samt i vissa versioner urmörkret Erebos och natten Nyx. Dessa alstrade i sin tur luften Aither och dagen Hemera. På egen hand skapade Gaia därefter himlen Uranos och havet Pontos. Med Uranos fick hon sedan titaner, kykloper och hekatoncheirer. Den yngste av titanerna var tiden, Kronos. Han dödade sin far Uranos och tog makten i gudavärlden. Av Uranos' kropp skapades sedan Afrodite, giganter, erinyer och nymfer. Kronos dödades i sin tur av sin yngste son, himmelsguden Zeus. Kronos blev fångatagen och infängslad i tartarus tillsammans med nästan alla titaner förutom Atlas som fick bära världen på sin rygg. Gaia med fyra barn, som förkroppsligar de fyra årstiderna. Mosaik från en romersk villa i Sentinum, e. Kr.,

60 Hjältar, hjältinnor, monster och djurgestalter
Herkules Akilles Odysseus Jason Europa Amasonerna Herkules tolv stordåd att döda det nemeiska lejonet att döda hydran vid Lerna vars huvuden växte ut när man högg av dem att fånga den med kopparfötter och gyllene horn försedda hinden på keryneiska berget att fånga ett fruktansvärt vildsvin som huserade på berget Erymantes i norra Arkadien och föra det till Mykene att rengöra Augeas stall att döda de jättelika fåglarna vid sjön Stymphalos att fånga kung Minos Minotaur (hälften människa, hälten tjur) på Kreta att hämta de människoätande hästarna från den thrakiske kungen Diomedes att hämta det bälte som amasonernas drottning Hippolyte en gång fått av krigsguden Ares i gåva att hämta den trehövdade jätten Geryons boskap att hämta de gyllene äpplena från hesperidernas trädgård trots att de bevakades av en drake att hämta upp hunden Kerberos från underjorden

61 Hydran vid Lerna Hydran var en grotesk varelse med minst åtta huvuden varav det mittersta sades vara odödligt. För varje huvud som höggs av växte dessutom två nya ut. Dess andedräkt var förgiftad och spred död runt omkring sig. Den levde inte ensam utan hade sällskap av en gigantisk krabba. Den var en avkomma till Typhon och Echidna. Antikens greker hade säkert fått inspiration från bläckfisken då myten skapades, detta eftersom den får nya tentakler då gamla förstörs.

62 Herkules och Amasonerna
Amasonerna kvinnliga krigare och barbarer; de red, sköt och plundrade. De understödde bland annat trojanerna i det Trojanska kriget. Amasonerna var kvinnliga krigare och barbarer; de red, sköt och plundrade. Amasonerna var duktiga ryttare och bågskyttar. Pilbågen var deras vanligaste vapen, men de använde också svärd ibland. Det sägs ibland att de opererade bort högra bröstet för att kunna spänna bågen bättre, men i själva verket sitter bysten inte i vägen och det finns heller inga bilder på till exempel vaser eller liknande som visar att det skulle vara så. Amasoner ogillade mäns överlägsna attityd, men de krigade ändå sida vid sida ibland. De understödde bland annat trojanerna i det Trojanska kriget.

63 Romersk konst Rom grundades 754-753 fkr
Storhetstid 100 fkr då romarna härskade över Medelhavet 395 ekr. delades i väst- och östrom De grekiska gudarna smälte samman med de romerska och fick nya namn ex Afrodite blev Venus, Zeus-Jupiter Caracalla,

64 Forum Romanum det antika Roms offentliga plats för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier. Vestatemplet Triumfbågar: kejsar Titus (80 e.Kr.) och Septimius Severus (203 e.Kr.) ära. Ara Pacis (Ara pacis Augustae, "Augustus fredsaltare") invigdes 9 f.Kr. i Rom. Altaret restes av senaten efter Augustus seger i Spanien, som inledde en period av fred. Dagens "Ara Pacis" är en rekonstruktion, där originaldelar infogats. Altaret pryds av mästerligt utförda reliefer, som bl.a. framställer scener ur Roms historia. Byggnaden som idag omger och skyddar altaret från omgivande miljö är ritad av arkitekten Richard Meier.

65 Triumfbågar Konstantinbågen, Rom Triumfbåge restes till segerrika kejsares ära vid den romerska triumfen. Triumfbågen var vanligtvis försedd med antingen en stor valvöppning eller en stor och två mindre, en på var sida. Bågen utsmyckades med reliefer och inskriptioner som syftade på kejsarens fälttåg.

66 Kolonner Trajanuskolonnen, minnesmärke över kejsar Trajanus fälttåg till Dacien, c. 100 ekr ”Seriebild”

67 Porträttskulptur Sanningsenliga, veristiska porträtt
Viktigt att bevara minnet av förfäder, för man ärvde sin samhällsposition. Uttrycker karaktärsdrag! Byster, inte hela kroppen Inte nakna atleter

68 Romersk arkitektur Colosseum i Rom Både betongen och valvet var förutsättningar för romarnas snabba förverkligande av den infrastruktur som ingen civilisation tidigare varit förmögen till. De romerska städerna bestod av höghus med välvda lokaler i gatuplanet, de förbands av ett ypperligt vägnät och försågs med rinnande vatten genom ett nät av akvedukter. Akvedukt vid Pont du Gard

69 Illusionistiskt väggmåleri
Fresker på väggarna inne i hus. De skulle vara så verklighets- trogna som möjligt Särskilt fint bevarade i Pompei och Herculaneum Seated woman playing a kithara. From Room H of the Villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale, ca. 40–30 B.C.; Late Republican Roman. Wall painting; fresco.

70 Fornkristen konst Kristendomen var först förbjuden
300-t Konstantin den store blev kejsare 313 ekr tillät alla religioner utövas i det romerska riket Hemliga tecken och symboler Bysans blir Konstantinopel och rikets huvudstad år 330 ekr Ikoner Mosaiker Kyrkor Roms katakomber, väggmålning, bröd och fisk e.Kr. och är den sista och största av kejsartidens basilikor. Det är även den första basilikan som någonsin byggts. Innan den byggdes så var kristendomen förbjuden i det romerska riket. Maxentiusbasilikan, Forum Romanum

71 Romerska riket c 500 ekr

72 Medeltid Mellan antiken och renässansen 500-talet till 1500-talet
Kyrkan var den viktigaste makten Ikonoklasmen Riddartiden Norden först omkring år 1100 Opersonliga anletsdrag Tre vise män broderade på drottningens klänning Likheter med jungfru Maria Kejsarinnan Teodora och hennes följe, 547 ekr. Mosaik i San Vitale i Ravenna

73 Bysans Östrom och det Bysantinska riket från Justinianus regenttid i mitten av 500-talet till Konstantinopels fall 1453. Bysans kulturella sfär – Venedig, Bulgarien, Serbien och Ryssland.

74 Färg och prakt Motiven: Kristus, änglarna och martyrerna
Den idealiserade bilden blev norm. Det naturalistiska försvann Nakenheten försvann! Grundfärgerna och guldet var estetisk norm Claritas-begreppet, gud=ljuset Rika klädde sig färggrannt och fattiga färglöst Mosaik i Hagia Sofia, Istanbul, 1100-tal. Den fullt utvecklade, bysantinska konstens förnämnsta verk. Andrei Rubljev, Treenigheten (1425–1427).

75 Klostren och böckerna Överförde de kristna texterna på pergament – djurhud Irland kristet sedan 400-talet Illumineringar – illustrerande bilder och anfangsbokstäver En illuminering som föreställer representater för de tre medeltida stånden. representater för de tre medeltida stånden

76 Vikingatåg Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, cirka e.Kr. England, Skottland, Irland, Island, Grönland, Frankrike, Normandie, Spanien, Italien, Kaspiska havet Plundrade kloster mm

77 Karl den stores rike

78 Västrom 800 Karl den store kröns till kejsare av påven i Rom
västromerska rikets härskare romersk konst som förebild The Coronation of Emperor Charlemagne ( ) by Pope Leo III (c ) at St. Peters, Rome in 800, Grandes Chroniques de France, (vellum).

79 Bayeuxtapeten medeltida textil som skildrar normandernas erövring av England år 1066 och scener med händelser ur Harolds av Englands liv

80 Romansk arkitektur talet enhetlig arkitektonisk stil över Europa Livligare kontakter – handel, pilgrimsfärder Runda bågar Med romansk arkitektur (även kallad romanik) avses arkitektur i det medeltida Europa uppförd under och 1100-talen. Den romanska arkitekturen var den första stilen i Europas konsthistoria sedan det romerska riket som fanns representerad över hela kontinenten. Denna enhetlighet blev möjlig genom att medeltidsmänniskor i större omfattning än tidigare började färdas över Europa: handelsmän, adelsmän, riddare, konstnärer och bönder lämnade sina hemtrakter för att föra krig, bedriva affärer och, inte minst, för att genomföra pilgrimsfärder, i synnerhet till Santiago de Compostela i Galicien i nordvästra Spanien. Domkyrkan i Lund, 1100-tal

81 Gotiken Uppstod i Frankrike omkr 1100
Katedralen i Reims Uppstod i Frankrike omkr 1100 Den gotiska stilen betonar vertikalitet och utmärks av närmast skelettartade stenstrukturer, stora glasytor, smala spiror, knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och fantasifull skulpural utsmyckning Gotiken (av franska: gothique och italienska: gotico) är benämningen på både en stil och en epok i Europas konsthistoria som uppstod i Frankrike omkring 1100 och fanns representerad över hela Europa på 1500-talet. Gotiken hade sin utgångspunkt och största betydelse i arkitekturen. De övriga konstarter som den omfattar var alltid på något sätt underställd arkitekturen och i allmänhet kyrkorummet. Den gotiska stilen betonar vertikalitet och utmärks av närmast skelettartade stenstrukturer, stora glasytor, smala spiror, knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och fantasifull skulpural utsmyckning. Alla dessa egenskaper var en konsekvens av de stora glasytorna som gjorde att mer ljus hittade in i kyrkorummet än tidigare. Genom systemet med utvändiga strävpelare kunde taket göras högre och kolumnerna tunnare. Den gotiska arkitekturen möjliggjordes genom att ny teknik

82 klosterkyrkan Saint-Denis
spetsbågiga kryssribbvalv första gången dess invigning 1144 med närvaro av Ludvig VII, Abbot Suger och biskopar från hela Frankrike kan sägas inleda den gotiska epoken. Kolonnerna och valven bildar ett ramverk utan massiv murverkan kring symboliken i bilderna i de målade fönstren: "Hela sanktuariet genomströmmas av ett mirakulöst och kontinuerligt ljus, som tränger in genom de allra heligaste fönstren" som Suger själv uttryckte det.

83 Rosettfönster stort runt glasmålat fönster, som regel i en gotisk kyrkofasad. Namnet kommer av att dessa runda fönster ofta har sektioner som påminner om rosenblad. De väldiga fönstren byggdes upp av små, små glasbitar

84 Gargoyles ett byggelement som sticker ut från en fasad för att avleda regnvatten. Vattenkastare var vanligt under gotiken då de ofta såg ut som fantasifoster, men har funnits i flera tusen år.

85 Notre Dame, Paris Ingången till katedralen pryddes med apostlafigurer

86 Strävbåge En båge, ett strukturellt element, i första hand i gotikens arkitektur, som överför trycket från ett valv.

87 Duomo di Milano Spetslik 1300-tal

88 Domkyrkan i Åbo invigdes 1300 flere olika byggnadsskeden

89 Cimabue 1240-1302 verksam i Florens
En av medeltidens mest känd konstnärer Inflytande från bysantinsk konst Överdådig användning av guld

90 Italienskt ”Trecento” - Giotto
1300-talet Nya städer – växande borgerskap - konstens nya mecenater Handel och korståg Naturtrogen återgivning eftersträvas Kristus uppväcker Lasaros, Fresk i Cappella della Scrovegni, Padua.

91 Senmedeltid – den internationella stilen
Bröderna Limbourg Frankrike Luftperspektiv Kalender med tolv månadsbilder

92 Flandern – Jan van Eyck detaljrealism sakrala motiv
symboliskt innehåll Nyrik borgarklass - ett mäktigt beställarskap Oljemåleri uppfanns Den italienske köpmannen Giovanni Arnolfini, som bodde i Bryssel, håller sin unga brud Jeanne de Chenany i handen. Den lilla hunden, tofflorna på golvet, frukten på fönsterbrädet, det ensliga vaxljuset, radbandet som hänger på en spik, golvbrädorna och mattan - allt är målat med samma precision som i ett smycke. Jan van Eyck fick troligen uppdraget att måla denna bild till minne av den lyckliga föreningen, och konstnären har präntat orden "Johannes de eyck fuit hic" (Jan van Eyck var här) på den bortre väggen. Nedanför, i spegeln bakom de trolovade, ses en tredje person som kan vara konstnären som bevittnar händelsen. Målningens släta yta har tillkommit genom lasyrer. Konstnären har lagt på flera tunna skikt av färgpigment blandat med linolja och därefter fernissat ytan. De olika tingen som radband, vaxljus m.m. påvisar olika heliga aspekter. Gianni Arnolfinis trolovning 1434


Ladda ner ppt "En berättelse om människans utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser