Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kick off den 25 augusti 2010 8.30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kick off den 25 augusti 2010 8.30."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kick off den 25 augusti 2010 8.30 Kaffet står framdukat 9.00 Prefekten välkomnar Information - presentation 9.30 – 12 Hälso-och vårdvetenskaplig forskning Mona Eklund, Peter Hagell, Inger Hallström, Anna-Maria Drake, Susanne Iwarsson m fl 12 – 13 Vegetarisk lunch på Café Hjärtat 13 – 14 Information om teknik 14 – 15 Information om Outlook

2 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Mål Att vara en lärande organisation som bedriver forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet, nationellt och internationellt Att bedriva flervetenskaplig forskning av hög kvalitet inom områden som rör människors hälsa och omsorg i ett livs- och samhällsperspektiv Att samtliga medarbetares resurser tas tillvara, respekteras och utvecklas så att också den formella kompetensen bland medarbetarna successivt höjs och antalet disputerade och seniora forskare fortsatt ökar Att utöka samverkan mellan institutionens utbildningsprogram och med hälso- och sjukvården och det omgivande samhället samt olika forskningsmiljöer inom Lunds universitet och andra lärosäten Att verka för en hållbar utveckling vid institutionen, fakulteten, universitetet och i samhället i stort

3 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Planering 2009 Arbetsmiljöpolicy Kompetensförsörjningsstrategi Strategi för utveckling av forskning Strategi för uppdragsutbildning Kommunikationsplan Miljödiplomering

4 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Planering 2009 Utfört 2010 Arbetsmiljöpolicy Kompetensförsörjningsstrategi Strategi för utveckling av forskning Strategi för uppdragsutbildning Kommunikationsplan Miljödiplomering Arbetsmiljöpolicy Kompetensförsörjningsstrategi Strategi för utveckling av forskning – åtgärdsplan – forskningsprogram – strategiska medel från fak - gästprofessor Strategi för uppdragsutbildning Kommunikationsplan – extern kommunikation Miljödiplomering HVS - HSC

5 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Disputationer 2010 Eva Persson i ämnet vårdvetenskap med inriktning reproduktiv, perinatal och sexuell hälsaEva Persson i ämnet vårdvetenskap med inriktning reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Annika Lundkvist Josenby i ämnet vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik Margaretha Danerek i ämnet vårdvetenskap med inriktning reproduktiv perinatal och sexuell hälsaMargaretha Danerek i ämnet vårdvetenskap med inriktning reproduktiv perinatal och sexuell hälsa Åsa Segerström i ämnet klinisk medicin med inriktning tillämpad klinisk fysiologi Morten Tange Kristensen i ämnet vårdvetenskap medicin med inriktning sjukgymnastikMorten Tange Kristensen i ämnet vårdvetenskap medicin med inriktning sjukgymnastik

6 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Docenter … Adjungerade lektorer Anna Ekwall Ami Hommel Linda Kvist Margaretha Reis

7 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Professorer Bengt Sivberg, vårdvetenskap med inriktning mot psykiska funktionshinder och etiska frågeställningar inom vården Hanne Tönnesen, klinisk alkoholforskning med inriktning prevention Peter Magnusson, gästprofessor, fysiologi Bengt Fridlund, gästprofessor, akut vård Gerd Ahlström, chef Vårdalinstitutet

8 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Nyanställda Ann-Cathrin Jönsson, universitetslektor, avd för omvårdnad Karin Ängeby, vik universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Pia Lundqvist, vik universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Marianne Ahlner-Elmqvist, vik universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Monica Guné, adjungerad universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Karin Reimegård, adjungerad universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Marie Edwinson-Månsson, adjungerad universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Ulrika Bejerholm, universitetsadjunkt, avd för gerontologi och arbetsterapi Gunnel Sandqvist, vik universitetsadjunkt, avd för gerontologi och arbetsterapi Catharina Sjödahl-Hammarlund, universitetslektor, avd för sjukgymnastik

9 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Nyanställda Birgitta Olvegart, vik utbildningsadministratör Mats Pihlsgård, statistiker, avd för geriatrik Maria Nilsson, postdoktor 2 år, avd för gerontologi och arbetsterapi Tim Neumann, gästlärare, klinisk alkoholforskning Jan Arlebrink, forskare, klinisk alkoholforskning Lizette Mårtensson, projektadministratör, avd för gerontologi och arbetsterapi (CASE) Maria Kylén, projektadministratör, avd för gerontologi och arbetsterapi (CASE)

10 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Viktiga datum Pedagogiskt idéforum den 7 oktober, MedCUL Workshop, den 9 november, hälso-och vårdvetenskaplig forskning vid HVS-SuS Workshop den 23 november, interprofessionellt lärande, Pedagogiska akademin vid Medicinska fakulteten Linneaus Palme utbyte med Khon Kaen University, Thailand

11 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 2010 Halvårsbokslut Budgetäskande 2011 Institutionsstyrelse Tack!


Ladda ner ppt "Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kick off den 25 augusti 2010 8.30."

Liknande presentationer


Google-annonser