Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 6 Repetition på metoder Referenser Objekt som parametrar public/private Klassvariabler och klassmetoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 6 Repetition på metoder Referenser Objekt som parametrar public/private Klassvariabler och klassmetoder."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreläsning 6 Repetition på metoder Referenser Objekt som parametrar public/private Klassvariabler och klassmetoder

2 2 Repetition Metoder används för att undvika kodupprepning. Genom att använda parametrar får man en mer generell metod som om det vore ett litet program med indata (parametrar) och utdata (returvärde) Ordning på anropsparametrar är viktig vid en metodanrop.

3 3 Fel Kompileringsfel Exekveringsfel Logiskt fel

4 4 man brud

5 5 Logiskt fel man brud

6 6 Repetition En klass är en mall som beskriver hur objekten ska se ut. En konstruktor används för att skapa ett objekt (instans) av klassen och ge objektets instansvariabler värden. En instansvariabel hör till en specifik instans av en klass men en klassvariabler hör till alla instanser av den klassen.

7 7 Referenser till objekt Ett objekt kan ha flera referenser (med olika namn) till sig. När ett objekt inte har någon referens till sig så kan programmet inte längre nå instansen. Då kastas den automatiskt bort av skräpsamlaren.

8 8 Parametrar När en anropsparameter skickas med vid ett metodanrop kopieras dess värde till den formella parametern. Kan ett metodanrop ändra på anropsparametern? –Om den är av primitiv datatyp: VÄRDET KAN INTE ÄNDRAS –Om den är en referens till ett objekt: VÄRDEN INUTI OBJEKTET KAN ÄNDRAS –Om den är en referens till en sträng: STRÄNGEN KAN INTE ÄNDRAS

9 9 public och private private - instansvariabler och metoder som man bara kommer åt i samma klass. private double pris; public - instansvariabler och metoder som man kommer åt även från andra klasser. public void reklam(); En väluppfostrad programmerare deklarerar alla sina instansvariabler som private !

10 10 Klassmetoder Normalt anropas alltid en metod via ett objekt (en instans av klassen). Color röd = new Color(255,0,0); Color mörkröd = röd.darker(); Om en metod deklareras med static kan den anropas direkt från klassen - utan att man behöver skapa något objekt. double x = Math.sqrt(17); En klassmetod kan använda klassvariabler men inte instansvariabler.

11 11 Static när och varför? P-HUS 200 nokia limpa BMW PC för 5000

12 12 P-HUS 200 nokia limpa BMW PC för 5000 Static när och varför?

13 13 P-HUS 200 nokia limpa BMW PC för 5000 Static när och varför?

14 14 P-HUS 199 limpa BMW 199 PC för 5000 199 nokia Static när och varför?


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 6 Repetition på metoder Referenser Objekt som parametrar public/private Klassvariabler och klassmetoder."

Liknande presentationer


Google-annonser