Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

01/06/2015 1 Semantik och teknik Befintliga ”standards” i workflows (90min) System Arkitektur och integration~ 15 min Jonas från databaser till Business.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "01/06/2015 1 Semantik och teknik Befintliga ”standards” i workflows (90min) System Arkitektur och integration~ 15 min Jonas från databaser till Business."— Presentationens avskrift:

1 01/06/2015 1 Semantik och teknik Befintliga ”standards” i workflows (90min) System Arkitektur och integration~ 15 min Jonas från databaser till Business Objects Informationslagring och åtkomst~ 10 min Jonas Office/Word/Microsoft ~ 10 minPaul Dublin Core m.fl.~ 10 min Jonas Records Management~ 10 min Paul IEC~ 10 min Jonas Handel och transaktioner ebXML+Biz+edi etc.~ 10 min Paul Semantik (”den semantiska webben”) ~ 10 min Jonas

2 01/06/2015 2 Historik Befintliga standards, defacto- tillämpningar och trender för semantik och teknik Informationsstandards

3 01/06/2015 3 System efter organisation ledning Produktionsupport Marknad försäljning db App. $ $$ System Arkitektur och integration

4 01/06/2015 4 Integration DB LOGIK Server Klient Gränssnitt DB LOGIK Server Klient Gränssnitt CRM-systemProjektsystem $ System Arkitektur och integration

5 01/06/2015 5 Affärsrelaterade initiativ Roller Process- beskrivningar Produkter/ Tjänster Transaktioner Sälj AppERP-App Support App Business Process Management Initiative, BPMI Work Flow Management Coalition, WFMC Microsoft Biz NET, UN, OMG, m fl. Business Objects

6 01/06/2015 6 Objektbeskrivning med XML För ”innehåll” XML - Schema För att beskriva struktur Överenskommen semantik Applikation / Server / Logik etc. Instans - dataKlass Program Kod Business Objects

7 01/06/2015 7 Kommunikation mellan datorer Hantera XML Fråga Svara med XML struktur Webben för Kommunikation mellan datorer Applikation / Server / Logik Skapa XML FrågaTolka XML-svar Server (med XML-schema för kommunikation) SOAP - Simple Object Access Protocoll Business Objects

8 01/06/2015 8 Lagring och åtkomst All information på ”webben”: Dokumentsystem, metadata och XML För ”innehåll” XML - Schema För att beskriva struktur Webben som Filsystem och databas Desktop / Applikation / Server / Logik / Ordbehandling etc. Från desktop till webb med Distributed Authoring and Versioning Instans - dataKlass Program Kod Business Objects

9 01/06/2015 9 WebDAV

10 01/06/2015 10 Microsoft.NET OLE/ADOMetadata för Word, Excel, och alla ”dokument” Share PointFil Properties WebDAV / Webfolders ExchangeContent-Classes: & ”Work Flow” Active DirectoryPersoner, rättigheter, kontakter och roller Biz Net/TalkBusiness Objects Schemas UDDIUniversal Description Discovery Integration... Offices Desktop Server

11 01/06/2015 11 MS Office & metadata = sant? Kan anges inifrån dokumentet

12 01/06/2015 12 MS Office & metadata = sant?

13 01/06/2015 13 MS Office & metadata = sant?

14 01/06/2015 14 Metadata/Objects Offices -OIM (Open Information Model): Produced by MDC. Covering a very broad spectrum of subject areas built based on UML -BEM (Business Engineering Metamodel): Part of MDC’s OIM. Addresses process and organization design amongst other aspects. -MOF (Meta Object Facility Specification) Meta-level MOF terms Examples M3 Meta-metamodel The “MOF Model” M2 Metamodel, meta-metadata UML Metamodel, CWM Metamodel M1 Model, metadata UML models, CWM metadata M0 Object, data Modeld systems, Warehouse data -EDOC (UML Profile for Enterprise Distributed Object Computing) -EAI (UML Profile for Event-based Architectures in Enterprise Application) -CWM (Common Warehouse Metadata) -WfMC (Workflow Management Coalition) -XMI (XML Metadata Interchange) -OSF (Organizational Structure Facility)... -PDM (Product Data Management Enablers): -PMF (Part Management Facility): -PIDS (Person Identification Service): -SPE (Software Process Engineering): -VCard -BizTalk -EDI -STEP -OPEN/OML Metamodel -Data Access Metamodel -CBOP (Consortium for Business Object Promotion) Standarder för programmering mellan system.... Är inte för människor men kan kanske erbjuda något?

15 01/06/2015 15 Dublin Core Publicering: dc.creator.name dc.creator.email dc.subject dc.description dc.rights dc… Dublin Core

16 01/06/2015 16 7.1 Principles of records management programmes a)Determining what records should be created in each business process, and what information needs to be included in the records; b)Deciding in what form and structure records should be created and captured, and the technology used; c)Determining what metadata should be created with the record and through records processes and how that metadata will be persistently linked and managed; d)…k) Records Management ISO/DIS 15489 Records Management

17 01/06/2015 17 IEC: 8204-2 Document Management IEC XML/Document Managment Draft /Document /Document/DocId[@domain] (=”owner”,”customer”,”supplier”) /Document/VersionID[@domain] (=”version-system”) /Document/RevisionID [@domain] (=”version-system”) /Document/DocId[@docPartID], /Document/DocId[@langCode] /Document/Description[@purpose] (=”title”,”summary”,”keywords”,”rev-txt”) /Document/Class[@schema] /Document/Party[@role] (=”creator”,”CreatorOrg”,”ResposibleOrg”,”PatentHolder”...) /Document/Status[@domain,@purpose,@person...] (=”review”) ’Rejected, Accepted, Requesting... /Document/SecurityLevel[@system] /Document/Context[@type] (=”work order”,”product”,”system”,”) /Document/DocRelation[@ReferesTo] /Document/Representation (application) /Document/SubscriptionList (mail/group/members) /Document/Distribution (mail/group/members) /Document/Archiving (system, expires...)

18 01/06/2015 18 Document information Document information Transactions.. references Handel Transaction application Transaction application Object data Object data Dublin Core Records Management IEC 8204-2 Office Mail DMS Notes ebXML CORBA COM Java beans BPML WPDL UML BizTalk WFMD SOAP

19 01/06/2015 19 Tillgång till information? Olika semantik. En semantik.

20 01/06/2015 20 Semantik Information Mellan människor Specifikt och detaljerat XML För databehandling Generellt och övergripande Metadata För ordning och reda Semantik

21 01/06/2015 21 Ett nätverk av dokument, med valfria applikationer sökningrelationerapplikationwebb Semantik

22 01/06/2015 22 Enkelt meta med data, agna med dokument! Semantik

23 01/06/2015 23 Dokumentegenskaper/metadata Kungl. Biblioteket Titel: Svecia Antiqua Författare: Erik Dahlberg Utgiven: Stockholm, 1701 IBSN: 9925628423 Arkivera Arkiv Metadata kategorier: Källa Flöde Innehåll Semantik

24 01/06/2015 24 Semantik som finns idag Dublin Core – Biblografisk metadata iCal, iCard ebXML EDI LDAP (från x500) UDDI (Universal Description Discovery Integration) UML Semantik

25 01/06/2015 25 Behov Type/activity – generell dokumenttyp Status – i ärende, avtal eller projekt Relation – ansvarig, kund, kontakt Process – internt namn och typ Projektets arbetsområde är metadata för flöden: Publicering (finns) Version (finns) Semantik

26 01/06/2015 26 Mål Målen Sparar arbetstid Återanvänder tillämpningar Enklare samarbete mellan organisationer och system Enkla lösningar i befintliga verktyg Demokratiserar information (decentralisering) Samverkan mellan myndigheter, företag och privatpersoner Nytta för projektdeltagare Kontaktnät Samarbete Beslutsmöjligheter Förstahandsinformation Förknippning med standarden Semantik

27 01/06/2015 27 Hur går vi tillväga Fokusera på det som saknas Utveckla element och beskrivning av nya metadata Utveckla en arbetsmetod för använda metadata inom och mellan organisationer Hitta dig som ser möjligheterna och vill arbeta med en öppen infrastruktur Tillsammans med kunniga arkiv-, flödes- och dataexperter ska vi: Semantik

28 01/06/2015 28 Från ord till handling… Office-dokument i filsystemet Dokumentflöden och vanliga rutiner Utspridda dokument i nätverk Semantik

29 01/06/2015 29 PRO CESS Samla erfarenheter – skapa en standard! DOCUMENT KLASSIFICERA: PROCESSER RUTINER DELA PRAKTISKA MALLAR OCH METODER SEMANTIK FRÅN STANDARDS, EXPERTER OCH DINA ERFARENHETER ENKELT OBEROENDE PRAKTISKT Semantik

30 01/06/2015 30 Arbetsgång Finansiera SIS- arbetet Arbete för SIS- standard WFMD-Draft Utkast Expert och intressegrupp Böcker Workshops Webbplatser Maillista Förslag/Forum Media Arbete för ISO standard Konvergens av Intressegrupper i DC/TC etc Konsult- och Appl.-marknad Semantik


Ladda ner ppt "01/06/2015 1 Semantik och teknik Befintliga ”standards” i workflows (90min) System Arkitektur och integration~ 15 min Jonas från databaser till Business."

Liknande presentationer


Google-annonser