Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Excel 2003 för assistenter Dag 2 Mahmud Al Hakim 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Excel 2003 för assistenter Dag 2 Mahmud Al Hakim 1."— Presentationens avskrift:

1 Excel 2003 för assistenter Dag 2 Mahmud Al Hakim 1

2 Dagens Agenda – Att skriva ut i Excel Referenser mellan kalkylblad Arbeta med funktioner – 13.00Lunch Paus 13.00– Pivottabeller Objekt Makron 2Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

3 Övning: Sid. 80, Uppgift 5.4 Copyright, Mahmud Al Hakim, 20083

4 Granska kalkylblad innan utskrift Övning: Tandläkartider.xls Copyright, Mahmud Al Hakim, 20084

5 Ändra orientering och skalning Copyright, Mahmud Al Hakim, 20085

6 Ändra marginaler och centrera Copyright, Mahmud Al Hakim, 20086

7 Sidhuvud/sidfot 7

8 Anpassa Sidhuvud/sidfot Copyright, Mahmud Al Hakim, 20088

9 Skriv ut stödlinjer, svartvitt, rad- och kolumnrubriker Copyright, Mahmud Al Hakim, 20089

10 Skriv ut markering Copyright, Mahmud Al Hakim,

11 Infoga och ta bort sidbrytning Övning: Resultatbudget sid. 89 Copyright, Mahmud Al Hakim,

12 Förhandsgranska sidbrytningar Copyright, Mahmud Al Hakim,

13 Förhandsgranska webbsida Copyright, Mahmud Al Hakim,

14 Vad är en referens? Celler som ingår i en formel kallas för referenser. Ex. Copyright, Mahmud Al Hakim, Referenser

15 Övertidsersättning.xls, sid. 94 Copyright, Mahmud Al Hakim,

16 Absoluta referenser Relativa referenser uppdateras automatiskt när en formel kopieras. Absoluta referenser uppdateras inte automatiskt när en formel kopieras. Om inget annat anges behandlar Excel en referens som relativ. Använd absoluta referenser om du arbetar med konstanter av olika slag. Copyright, Mahmud Al Hakim,

17 Övning: Absoluta referenser Sid. 99, valuta.xls Copyright, Mahmud Al Hakim,

18 Vad är en funktion? En funktion är en förkortning av en formel och består av tre huvuddelar: funktionsnamn parenteser SUMMA(A1:A10) argument Copyright, Mahmud Al Hakim,

19 Summa, Medel, Antal, Max, Min Övning: sid. 104, Årlig försäljning.xls Copyright, Mahmud Al Hakim,

20 Infoga funktion Copyright, Mahmud Al Hakim,

21 Funktionen OM Vilka försäljare måste öka sin försäljning för att komma upp i medelförsäljning per månad som är kr. Copyright, Mahmud Al Hakim,

22 Funktionen NU Copyright, Mahmud Al Hakim,

23 Funktionen SLUTVÄRDE Funktionen SLUTVÄRDE räknar ut totalkostnaden för en investering som är köpt på avbetalning. Funktionen kan användas för att beräkna det slutliga värdet av ett sparande med förutbestämd ränta och kontinuerlig insättning. Copyright, Mahmud Al Hakim,

24 Övning: Funktionen SLUTVÄRDE Sid. 108, slutvärde.xls Copyright, Mahmud Al Hakim,

25 Funktionen BETALNING Övning: sid. 109, betalning.xls Denna funktion beräknar betalningen av ett lån som baseras på regelbundna betalningar och en konstant ränta. Copyright, Mahmud Al Hakim,

26 Copyright, Mahmud Al Hakim, Pivottabell En pivottabell är en interaktiv tabell där du snabbt kan kombinera och jämföra stora mängder data. Du kan använda pivottabeller för att visa mönster, trender och samband i Excel-informationen. Följ följande steg för att skapa en pivottabell. 1. Formulera frågor. 2. Använd guiden. 3. Skapa pivottabellrapport. Copyright, Mahmud Al Hakim,

27 Copyright, Mahmud Al Hakim, Öppna filen clowner.xls Copyright, Mahmud Al Hakim,

28 Copyright, Mahmud Al Hakim, Uppgift Copyright, Mahmud Al Hakim, Ställ upp en enkel tabell och ett diagram som visar hur uthyrningen av clowner fördelats på orterna! Obs! Chefen vill ha rapporten inom 5 minuter ClownJönköpingPerstorpÖrebro Gertrud Kåverud kr Mikael Kock kr Sverre Lövgren6 810 kr

29 Copyright, Mahmud Al Hakim, Rapport för pivottabell Copyright, Mahmud Al Hakim,

30 Copyright, Mahmud Al Hakim, Layout Copyright, Mahmud Al Hakim,

31 Copyright, Mahmud Al Hakim, Resultat Copyright, Mahmud Al Hakim,

32 Copyright, Mahmud Al Hakim, Pivotdiagram Copyright, Mahmud Al Hakim,

33 Copyright, Mahmud Al Hakim, Tabellalternativ Copyright, Mahmud Al Hakim,

34 Copyright, Mahmud Al Hakim, Formatera rapport Copyright, Mahmud Al Hakim,

35 Copyright, Mahmud Al Hakim, Fältinställningar Copyright, Mahmud Al Hakim,

36 Copyright, Mahmud Al Hakim, Fältlista för pivottabell Copyright, Mahmud Al Hakim,

37 Copyright, Mahmud Al Hakim, Visa och dölja information Copyright, Mahmud Al Hakim,

38 Copyright, Mahmud Al Hakim, Uppdatera Copyright, Mahmud Al Hakim,

39 Objekt Ett objekt i Excel är exempelvis ett fotografi, en ClipArt-bild, en rektangel, ett diagram etc. som kan flyttas runt fritt i en arbetsbok. Eftersom objekt är flyttbara kan de ligga ovanpå varandra och framför text.

40 Gör dina egna objekt Verktygsfältet Rita Figurer

41 Fyllningsfärg, linjefärg och teckenfärg

42 Mer om linjer

43 Skuggning och 3D

44 Gruppera och Ordna

45 Infoga och formatera en Textruta

46 Infoga WordArt

47 Infoga ClipArt

48 Infoga Diagram eller Organisationsschema

49 Infoga bild från fil

50 Makro Ett makro är ett kommando som du tillverkar själv för att effektivisera ditt arbete och för att tjäna tid genom att låta programmet utföra arbetsuppgifter som annars skulle ta lång tid att uträtta manuellt. Ett makro kan snabbt köra en följd av steg och kommandon som skulle ta lång tid att göra "för hand". 50

51 Makron och säkerhet Det är enkelt att skriva ett makro som innehåller en skadlig serie kommandon. Sådana kommandon kan exempelvis lägga till eller ta bort text i ett dokument eller till och med radera data från datorn. Det finns två säkerhetsfunktioner i Excel som hjälper till att skydda dig från makrovirus: ◦ Kontroll av makron med hjälp av säkerhetsnivåer för makron. ◦ Kryssrutan Alla tillägg och mallar som är installerade är tillförlitliga

52 Ställa in säkerhetsnivå 52

53 Alla tillägg och mallar som är installerade är tillförlitliga

54 Hög säkerhet Övning: Öppna filen ”Bok med Makro.xls” Klicka på Verktyg-Marko-Markon… Kör

55 Medel säkerhet Ändra Säkerhet till Medel. Öppna filen ”Bok med Makro.xls” Aktivera makron. Klicka på Verktyg-Marko-Markon… Kör

56 Spela in ett makro Öppna filen tvålopera.xls 56

57 Spela in ett makro 57 Markera uppställningen v.1 (A31:G42) Verktyg – Makro – Spela in nytt makro

58 Inspelningen startas! Formatera området genom att t.ex. välja kursiv. Sortera efter totalt fallande Stoppa inspelningen 58

59 Kör ett makro 59

60 Makroalternativ 60

61 Ta bort ett makro 61

62 Globala makron En global makro innebär att det är tillgängligt i vilken arbetsbok som helst. Spara i ”Arbetsboken Egna makron” som är en dold arbetsbok som öppnas automatiskt när Excel startas.

63 Övning Skapa ett makro som infogar dagens datum 63

64 Utvärdering Glöm inte att fylla i utvärderingsblanketten! Tack för den här kursen och hoppas att du kommer att ha stor användning av det du lärt dig i framtiden. Lycka till Mahmud Al Hakim 64Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008


Ladda ner ppt "Excel 2003 för assistenter Dag 2 Mahmud Al Hakim 1."

Liknande presentationer


Google-annonser