Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 7 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoddeklaration och parametrar Arrayer och ArrayList.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 7 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoddeklaration och parametrar Arrayer och ArrayList."— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 7 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoddeklaration och parametrar Arrayer och ArrayList

3 Wrapper klasser Primitiva datatyperReferens datatyper byteByte shortShort intInteger longLong floatFloat doubleDouble charCharacter booleanBoolean

4 64 bit Typomvandling 32 bit 16 bit 8 bit byte, boolean short, char int, float long, double

5 Typomvandling mellan primitiva och referensdatatyper För att omvandla primitiva datatyper till deras motsvarande wrapper klasser är enkel t.ex: int i=3; Integer j=i; Men vill man till exempel omvandla en String till en int fårman läsa API:n.

6 API (Application Programming Interface) 1.Leta fram den klass du tror att där finns metoder som kan hjälpa dig. 2.Leta genom metoder som finns i klassen, för att hitta den metod som kan passa dig bäst: a.Klassmetod(static): använd namn på klassen för att anropa metoden. b.Instansmetod(ingen static): skapa en instans av klassen först, använd instansen för att anropa metoden.

7 Metoder och parametrar Man kan deklarera två eller flera metoder med samma namn men olika antal parametrar. Namn på anropsparametrarnas och namn på formella parametrar behöver inte vara samma men typen och ordningen måste vara överens.

8 String[] args Är en array av String som måste finns i main för att programmet ska kunna köras. Variabeln args initieras automatiskt av java, först då när vi vill köra programmet. Storlek av args bestäms av antal ord som användaren anger efter kommando java och namn på klassen. T.ex: datorn:~>java Test vahid kth nada ovanstående skapar en array med 3 strängar.

9 Klassen ArrayList Klassen ArrayList finns i paketet java.util, därför detta paket ska importeras om man vill använda sig av klassen ArrayList. Klassen ArrayList har bl.a tre viktiga metoder som används mest av allt. ArrayList minLista= new ArrayList(); minLista.size(); //returnerar talet 0 minLista.add( ” element 1 i listan ” ); minLista.size(); //returnerar talet 1 minLista.add( ” element 2 i listan ” ); String e = (String)minLista.get(0);

10 ArrayList minLista= new ArrayList(); minLista.add(”Första element”); minLista.add(”Andra element”); String element=(String)minVek.get(1); minLista.remove(0); minLista Instans av klassen ArrayList ”Andra element” element

11 ArrayList minLista= new ArrayList(); minLista.add(”Första element”); minLista.add(”Andra element”); String element=(String)minVek.get(1); minLista.remove(0); minLista Instans av klassen ArrayList ”Första element” ”Andra element” element


Ladda ner ppt "Föreläsning 7 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoddeklaration och parametrar Arrayer och ArrayList."

Liknande presentationer


Google-annonser