Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5 Klasser och instanser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5 Klasser och instanser"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 5 Klasser och instanser
Klassvariabler och instansvariabler Klassmetoder, instansmetoder och konstruktörer

2 Klass och instans (objekt)
En klass är en mall för ett objekt -t.ex: bil, konto Ett objekt är en instans av en klass t.ex: den röda bilen, mitt lönekonto att skapa objekt i java: kännetecken (oftast): new t.ex: BufferedReader stdin = new BufferedReader(.... undantag: i java API den enda klass som inte behöver ”new” för att skapa ett objekt är klassen ”String” t.ex: String namn = ”Vahid” String namn = new String(”Vahid”);

3 Deklaration av konstruktör Deklaration av instansmetoder
Instansvariabler och instansmetoder Deklaration av instansvariabler class Person { String name; byte age; String mailAddress; public Person(String n, byte a,String m){ name=n; age=a; mailAddress=m; } public String getName(){ return name; public byte getAge(){ return age; public String getMailAddress(){ return mailAddress; Deklaration av konstruktör Deklaration av instansmetoder

4 2.16) Fördela följande till klasser och objekt En bok
Föreläsing 5, prgmedcl03 2.16) Fördela följande till klasser och objekt En bok Boken Java från grunden Min kopia av Java från grunden Min hund Bilden av min hund medan han biter postmannen En bil En Chrysler a) b) c) d) e) f) g) Vahid Mosavat, Nada

5 Föreläsing 5, prgmedcl03 Referenser Alla variabler som används för att komma åt ett objekt är referenser. En referensvariabel innehåller inga värde däremot adressen till någon minnesutrymme där instansen befinner sig. t.ex: String str =” hej”; //str är en referens variabel som pekar på en instans av String. men int tal = 2; // tal är en variabel som har (innehåller) värdet 2. En referens kan endast referera (peka) till en instans alltså inte mer än en instans. En instans kan refereras (pekas) av många referenser (pekare). Vahid Mosavat, Nada

6 Följande kan alltså aldrig hända
Föreläsing 5, prgmedcl03 Följande kan alltså aldrig hända Ett objekt refVar Ett annat objekt Vahid Mosavat, Nada

7 kod Minnesbild String str1; str1 = ”gruppK3”; String str2;
Föreläsing 5, prgmedcl03 kod Minnesbild String str1; str1 = ”gruppK3”; String str2; Str2 = str1; int tal = 0; tal=130; Vahid Mosavat, Nada

8 Programkodens uppbyggnad
Deklaration av klass { Deklaration av variabel1 (klassvariabler) Deklaration av variabel2 (klassvariabler) Flera instansvariabler eller klassvariabler kan deklareras här … Deklaration av metode1 (){ deklaration av lokala variabler ... } Deklaration av metode2 (){ deklaration av lokala variabler ... } Flera instansmetoder , klassmetoder och konstruktörer kan deklareras här … }

9 Variabler En variabel kan vara någon av följande: Klassvariabel
Instansvariabel Lokalvariabel

10 Kännetecken för variabler
Kännetecken för en klassvariabel är: 1. deklareras med nyckelordet static 2. deklareras alltid utanför alla metoder men inom klassen Kännetecken för en instansvariabel är: 1. deklareras INTE med nyckelordet static 2. deklareras alltid utanför alla metoder men inom klassen Kännetecken för en lokalvariabel är: 1. deklareras INTE nyckelordet static 2. deklareras alltid inom en metod

11 Variabler deklareras instansvariabler 1.utanför metoder 2. utan static
klassvariabler 2.med static lokala variabler 1.inuti en metod 2.utan static

12 Metoder En metod kan antingen vara en Klassmetod Instansmetod
Konstruktör

13 Kännetecken för metoder
Kännetecken för en klassmetod är att: 1. deklareras med nyckelordet static 2. har en returtyp Kännetecken för en instansmetod är att: 1. deklareras INTE med nyckelordet static Kännetecken för en konstruktör är att: 2. har ingen returtyp och har samma namn som klassen

14 Metod deklareras Klassmetod med static med returtyp Instansmetod
utan static Konstruktör utan returtyp samma namn somklassen


Ladda ner ppt "Föreläsning 5 Klasser och instanser"

Liknande presentationer


Google-annonser