Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett modernt, internationellt universitet i Småland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett modernt, internationellt universitet i Småland."— Presentationens avskrift:

1 Ett modernt, internationellt universitet i Småland

2 Sveriges nyaste universitet Linnéuniversitetet startade 1 januari 2010 En sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet Ett universitet med högsta möjliga verksamhetskvalitet, konkurrenskraft och utvecklingspotential

3 Linnéuniversitetets vision ”Linnéuniversitetet – en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.”

4 Med inspiration från Linné Linnéuniversitetets symbol är hämtad från Linnés Örtabok från 1725 Universitetets kärnvärden nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet är inspirerade av Linnés pionjäranda och entreprenörskap

5 Linnéuniversitetet i siffror 15 000 helårsstudenter 2 000 anställda Sveriges 6:e största lärosäte (antal studenter) Cirka 140 utbildningsprogram 1 500 Mkr i omsättning, varav 415 Mkr forskning/ forskarutbildning

6 Utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Utbildning på grundnivå/avancerad nivå Uppdragsutbildning Forskning/utbildning på forskarnivå 8 % 27 % 65 %

7 Sex fakulteter Fakulteten för konst och humaniora Fakulteten för samhällsvetenskap Fakulteten för teknik Fakulteten för hälsa och livsvetenskap Ekonomihögskolan Nämnden för utbildningsvetenskap

8 Rektor Stephen Hwang Linnéuniversitetets förste rektor är Stephen Hwang, professor i fysik Stephen Hwang är en internationellt framstående vetenskapsman med lång erfarenhet av akademiskt ledarskap

9 Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö Kalmar Universitetet mitt i staden Naturvetenskap starkt forskningsområde Växjö Universitetscampus Humaniora och samhällsvetenskap starka forskningsområden En timme med tåg mellan orterna.

10 Framstående forskning Nationellt och internationellt framstående forskning Attraktiv forskningsmiljö som stöds av och samverkar med näringsliv, kommuner, landsting och andra intressenter 145 professorer Cirka 350 forskarstuderande

11 Regionen som bas, världen som spelplats Cirka 630 inresande utbytesstudenter (helårsstudenter) Cirka 180 utresande utbytesstudenter (helårsstudenter) Cirka 600 partneruniversitet i över 50 länder

12 En drivkraft för regionen Utvecklar nya former för samverkan med omgivande samhälle Verkar för regionens kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forsknings- och utvecklingsarbete

13


Ladda ner ppt "Ett modernt, internationellt universitet i Småland."

Liknande presentationer


Google-annonser