Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Expression Graphic Designer –Vektor och pixelgrafik Expression Blend –Interaktiv design av Windows applikationer Expression Web Designer –Interaktiva webblösningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Expression Graphic Designer –Vektor och pixelgrafik Expression Blend –Interaktiv design av Windows applikationer Expression Web Designer –Interaktiva webblösningar."— Presentationens avskrift:

1 Expression Graphic Designer –Vektor och pixelgrafik Expression Blend –Interaktiv design av Windows applikationer Expression Web Designer –Interaktiva webblösningar ”Visual Studio Extensions” – Cider –Visuell designer av XAML Nya verktyg för designers

2 Innovation Day Office 2007 Per Ahlberg per.ahlberg@microsoft.com per.ahlberg@microsoft.com Developer Evangelist Microsoft AB

3 CollaborationTools Office Smart Clients Open XML Business intelligence Business intelligence Search Word processing Business modeling Presentations Business data management Information Management Microsoft Office: Then & Now Slide 18: On the upper pie, change Office 12 to the updated logo. You can even put the Windows Sharepoint Services Logo in the center of the pie to get the point across. I do want to use this slide because this is how Bill has been talking about all the server capabilities. It’s not very different from 32, especially when you consider the story that Bill normally tells here.

4 Smarta klienter baserade på Office Bra grund med funktionalitet Rik användarupplevelse genom Office- applikationerna XML-scheman ger struktur Möjlighet till Online / Offline Office används av många Familjära verktyg för editering och formattering Affärsanalys och beräkningar Informationsdelning och samarbete Utnyttja Office som plattform Investeringar i Office som plattform Förbättrad användarproduktivitet och minskat antal datafel Kraftigt minskad kostnad för utbildning av slutanvändare

5 Officeprogrammering N-tier Distributed Apps Complex document add-ins (high reuse) Simple document add-ins (high reuse) Simple document add-ins (low reuse) Macro modify Macro record/replay Advanced app-level add-ins Simple app-level add-ins Application repurposing VBA (som det var tänkt…) VBA (som det används) Marknads- gap Komplexitet FramtidenVerktyg efter 2003ScenariosVerktyg före 2003

6 VBA Stor spridning pga dess enkelhet, men... Gammal teknik, tidigt 1990-tal Begränsad funktionalitet och flexibilitet Kod i dokumentet – ingen versionshantering Potentiella risker via säkerhetsmodellen Tillgång till begränsat antal kontroller i Office- applikationen

7 VS Tools for Office Fullständig syntax –Välj Visual Basic.NET eller C# Code-behind Enkel versionskontroll - “Publish”-deployment.NET’s säkerhetsmodell – “Tvingande” Tillgång till alla hanterade kontroller

8 VSTO 2003 – v1 “Code- Behind” modell Full access till.NET Framework

9 Excel/Word Designers View Controls Windows Forms kontroller ClickOnce Deployment VSTO 2005 – v2

10 VSTO 2005 - Actions pane

11 VSTO 2003 Code-behind på dokumentnivå Office in i.NET-världen Strikt säkerhetsmodell VSTO 2005 Custom ActionsPaneCustom ActionsPane Cache av data i dokumentCache av data i dokument ServerprogrammeringServerprogrammering Add-in på applikationsnivå i OutlookAdd-in på applikationsnivå i Outlook Manifestbaserad deployment & uppdateringManifestbaserad deployment & uppdatering Mer kring användargränssnittMer kring användargränssnitt Hantera dokumentformatetHantera dokumentformatet Add-ins på dokumentnivåAdd-ins på dokumentnivå ServerprogrammeringServerprogrammering Ny säkerhetsmodellNy säkerhetsmodell Click-OnceClick-Once Excel UDF på klient och serverExcel UDF på klient och server Stöd för mobilitetStöd för mobilitet VSTO Version 3.0 (inte helt bestämt) Add-ins på applikationsnivå Ribbon Custom task pane Outlook form regions VSTO SE

12 Ribbon Deklarativ modell Applikationsnivå via add-ins Dokumentnivå via VBA Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook Tab Group Ribbon Control

13 Excel 2007 # rader och kolumner –256 x 65536 → 16384  1048576 # funktionsargument –30 → 255 Ny grafikmotor Multitrådning Egendefinierade funktioner (UDF) –XLL –Excel Services

14 Word 2007 Nästan allt handlar om XML –Content Controls –XMLMapping –Document Building Blocks Document Inspectors

15 Outlook 2007 Ny och förbättrad objektmodell –Table –PropertyAccessor –AddressEntry –Rules –Context Menus Custom Form Regions Säkerhet

16 Outlook Custom Form Regions

17 Access 2007 Förbättrad rapportdesigner ”Move to SharePoint” –Använd SharePoint som databas ”Data Collection Emails” –Skicka formulär via e-post –HTML eller InfoPath Forms –Automatisk lagring av svar Förbättrad ”event-modell”

18 InfoPath 2007 Forms Services – ”Design once” –InfoPath 2007, Webb (IE,FireFox...). PDA... Template parts Document Information Panel –Word, Excel och PowerPoint 2007 –Metadata för SharePoint 2007 Förbättrad import/export Ny hanterad objekt modell

19 Excel 2007 Browser 100% tunn Visa och interagera Skräddarsydd applikation Web Services Excel 2007 klient Öppna Excel-ark Skapa och publicera Excel-ark Excel Services

20 Excel Services – Varför? Bädda in Excelark i portaler Eliminera ”fler versioner av sanningen” Kontrollera åtkomst och “affärshemligheter” i dokument Kör ”långa/stora” beräkningar på server Återanvänd affärslogik och affärsmodeller byggda I Excel utan att skriva om logiken eller modellerna

21 Excel Services V1 av Excel Services stödjer inte: –Excel object model –VBA, macros, automation eller XLL add-ins –Embedded objects –Images/Office Art –Query tables, SharePoint Lists och XML maps –Krypterade eller “säkrade” ark

22 Migrering & uppgradering Existerande lösningar baserade på VSTO 2005 ska fungera i Office 2007 utan omkompilering Du kommer att kunna uppgradera VSTO 2005-projekt till “V3” “V3”-lösningar kan endast köra i Office 2007

23 Vad är OpenXML? En stor mängd Office dokument existerar –20 år gamla format Migrering till XML får inte minska på funktionaliteten –Bibehållet innehåll –Samma prestanda –Bakåtkompatibilitet –Innovation framöver File type Rough Google Search stats 3-06 html 4,550,000,000 htm 1,440,000 percent of docs PDF 317,000,00071.09%Adobe DOC 48,300,00010.83%MS txt 32,100,0007.20% Plain text XLS 11,900,0002.67%MS ppt 15,700,0003.52%MS PS 13,600,0003.05% Postscript RTF 6,260,0001.40% Rich Text Format wpd 1,030,0000.23% Corel Wordperfect wp 1980.00% Wordperfect tex 1810.00% Tex sxw 900.00% Star/Openoffice Writer sxi 550.00% Star/Openoffice Presentation wp5 440.00% WordPerfect 5 sxc 160.00% Star/OpenOffice Calc.latex 120.00% LaTex Total Docs 445,890,596 Total All 4,997,330,596

24 Vad är OpenXML? Öppna filformat för ökad interoperabilitet –Standardiseras av Ecma Kompakta och robusta filformat –Komprimering med hjälp av ZIP –Segmenterad lagring av data Bakåtkompatibla –“Grundformat” för nya filer i Office 2007 –Uppdateringar till tidigare versioner –Verktyg för ”bulk”-migrering kommer

25 Formaten - generell struktur En fil för Office –Ser ut som vilken fil som helst för Windows Intern representation –Olika typer av data lagras som ZIP-komprimerade XML-komponenter –Kan “zippas” upp –Applikationer kan modifiera utan Office-applikationer –Korrupta delar behöver inte förstöra filen “File Container” Egenskaper Kommentarer Grafer Kod, makron… Bilder, video, ljud… Skräddarsydd XML WordML / SpreadsheetML…

26 Formaten - WordprocessingML En fil i WordprocessingML är en samling av under-dokument, ibland kallade berättelser - “stories” –Huvudberättelsen –Sid-huvud/fötter –Notiser –Underdokument –Ramar –Kommentarer Document body properties fontTable headers/footers images numberingDefinitions styles customXML footnotes/endnotes comments

27 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Ladda ner ppt "Expression Graphic Designer –Vektor och pixelgrafik Expression Blend –Interaktiv design av Windows applikationer Expression Web Designer –Interaktiva webblösningar."

Liknande presentationer


Google-annonser