Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Office 2007 för utvecklare André Henriksson ISV Developer Evangelist Microsoft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Office 2007 för utvecklare André Henriksson ISV Developer Evangelist Microsoft."— Presentationens avskrift:

1

2 Office 2007 för utvecklare André Henriksson ISV Developer Evangelist Microsoft

3 Vad ska vi gå igenom? Introduktion – 15 minuter Arkitektur Nyheter – 75 minuter Nya gränssnittet Produktspecifika funktioner Migrering

4 Smarta klienter baserade på Office Bra grund med funktionalitet Rik användarupplevelse genom Office- applikationerna XML-scheman ger struktur Möjlighet till Online / Offline Office används av många Familjära verktyg för editering och formattering Affärsanalys och beräkningar Informationsdelning och samarbete Utnyttja Office som plattform Investeringar i Office som plattform Förbättrad användarproduktivitet och minskat antal datafel Kraftigt minskad kostnad för utbildning av slutanvändare

5 Officeprogrammering N-tier Distributed Apps Complex document add-ins (high reuse) Simple document add-ins (high reuse) Simple document add-ins (low reuse) Macro modify Macro record/replay Advanced app-level add-ins Simple app-level add-ins Application repurposing VBA (som det var tänkt…) VBA (som det används) Marknads- gap Komplexitet FramtidenVerktyg efter 2003ScenariosVerktyg före 2003

6 VBA Stor spridning pga dess enkelhet, men... Gammal teknik, tidigt 1990-tal Begränsad funktionalitet och flexibilitet Kod i dokumentet – ingen versionshantering Potentiella risker via säkerhetsmodellen Tillgång till begränsat antal kontroller i Office-applikationen

7 VS Tools for Office Fullständig syntax Välj Visual Basic.NET eller C# Code-behind Enkel versionskontroll - “Publish”- deployment.NET’s säkerhetsmodell – “Tvingande” Tillgång till alla hanterade kontroller

8 VSTO 2003 Code-behind på dokumentnivå Office in i.NET-världen Strikt säkerhetsmodell VSTO 2005 Custom ActionsPaneCustom ActionsPane Cache av data i dokumentCache av data i dokument ServerprogrammeringServerprogrammering Add-in på applikationsnivå i OutlookAdd-in på applikationsnivå i Outlook Manifestbaserad deployment & uppdateringManifestbaserad deployment & uppdatering Mer kring användargränssnittMer kring användargränssnitt Hantera dokumentformatetHantera dokumentformatet Add-ins på dokumentnivåAdd-ins på dokumentnivå ServerprogrammeringServerprogrammering Ny säkerhetsmodellNy säkerhetsmodell Click-OnceClick-Once Excel UDF på klient och serverExcel UDF på klient och server Stöd för mobilitetStöd för mobilitet VSTO Version 3.0 (inte helt bestämt) Add-ins på applikationsnivå Ribbon Custom task pane Outlook form regions VSTO “Cypress”

9 VSTO 2003 – v1 “Code- Behind” modell Full access till.NET Framework

10 Excel/Word Designers View Controls Windows Forms kontroller ClickOnce Deployment VSTO 2005 – v2

11 VSTO 2005 - Actions pane

12 VSTO v3 Add-In Arkitektur Microsoft Office Host App AddinLoaderIDTExtensibility2Adapter Domain #2 Add-in DefaultDomain VSTO Runtime: AddinManager SecurityManager AddinLoaderIDTExtensibility2Adapter AddinLoader IDTExtensibility2 Adapter Domain #3 Add-in Domain #4 Add-in

13 Nu kommer vi prata om Cypress...

14 Custom Task Panes Task Panes på applikationsnivå Möjlighet till en eller flera Fyll den med UserControls Fyll User Control med WinForms-kontroller

15 Custom Task Pane

16 Ribbon Deklarativ modell Applikationsnivå via add-ins Dokumentnivå via VBA Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook Tab Group Ribbon Control

17 Ribbon CustomUI Schema Ribbon, tab, group, box Containers “Hitta eller skapa”-model id, idMso Skräddarsytt id, referera inbyggt id insertAfterMso, insertBeforeMso Sätt in kontroll i relation till inbyggd kontroll image, imageMso Använd egen bild eller referera inbyggd getImage, onAction, getEnabled, getVisible Callbacks…

18 Ribbon

19 Excel 2007 # rader och kolumner 256 x 65536 → 16384  1048576 # funktionsargument 30 → 255 Ny grafmotor Multitrådning Egendefinierade funktioner (UDF) XLL Excel Services

20 Excel 2007 1,048,576 x 16,384

21 Word 2007 Nästan allt handlar om XML Content Controls XMLMapping Document Building Blocks Document Inspectors

22 Document Inspector

23 Outlook 2007 Ny och förbättrad objektmodell Table PropertyAccessor AddressEntry Rules Context Menus Custom Form Regions Säkerhet

24 Word & Outlook

25 Outlook Custom Form Regions

26 Outlook Custom Forms

27 Access 2007 Förbättrad rapportdesigner ”Move to SharePoint” Använd SharePoint som databas ”Data Collection Emails” Skicka formulär via e-post HTML eller InfoPath Forms Automatisk lagring av svar Förbättrad ”event-modell”

28 InfoPath 2007 Forms Services – ”Design once” InfoPath 2007, Webb (IE,FireFox...). PDA... Template parts Document Information Panel Word, Excel och PowerPoint 2007 Metadata för SharePoint 2007 Förbättrad import/export Ny hanterad objekt modell

29 Excel 2007 Browser 100% tunn Visa och interagera Skräddarsydd applikation Web Services Excel 2007 klient Öppna Excel-ark Skapa och publicera Excel-ark Excel Services

30 Excel Services – Varför? Bädda in Excelark i portaler Eliminera ”fler versioner av sanningen” Kontrollera åtkomst och “affärshemligheter” i dokument Kör ”långa/stora” beräkningar på server Återanvänd affärslogik och affärsmodeller byggda I Excel utan att skriva om logiken eller modellerna

31 Excel Services V1 av Excel Services stödjer inte: Excel object model VBA, macros, automation eller XLL add-ins Embedded objects Images/Office Art Query tables, SharePoint Lists och XML maps Krypterade eller “säkrade” ark

32 Migrering & uppgradering Existerande lösningar baserade på VSTO 2005 ska fungera i Office 2007 utan omkompilering Du kommer att kunna uppgradera VSTO 2005-projekt till “V3” “V3”-lösningar kan endast köra i Office 2007

33 Vad behöver din chef veta? Office 2007 är en utvecklingsplattform Många olika klienter: Word, Excel osv Excel Services, InfoPath Forms Services Add-ins på applikationsnivå Interoperabelt XML överallt Enkelt för VBA-utvecklaren →.NET Enkelt för.NET-utvecklaren → Office

34 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Ladda ner ppt "Office 2007 för utvecklare André Henriksson ISV Developer Evangelist Microsoft."

Liknande presentationer


Google-annonser