Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övning 3. Repetition Metoder class RepetitionMetoder { public static void main(String [] args) double längd = 2.0; double bredd = 1.0; double area =

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övning 3. Repetition Metoder class RepetitionMetoder { public static void main(String [] args) double längd = 2.0; double bredd = 1.0; double area ="— Presentationens avskrift:

1 Övning 3

2 Repetition Metoder

3 class RepetitionMetoder { public static void main(String [] args) double längd = 2.0; double bredd = 1.0; double area = beräknaArea(längd, bredd); System.out.println(area); area = beräknaArea(3.0, 2.0); System.out.println(area); System.out.println( beräknaArea(längd, 4.0) ); } public static double beräknaArea(double l, double b) { return l * b; } Instanser beräknaArea 2.0 6.0 8.0 main KlassvariablerMetodvariabler 2.0 längd 2.0 area null args 1.0 bredd RepetitionMetoder 1.0 b 2.0 l b 3.0 l 4.0 b 2.0 l beräknaArea 6.0

4 Göra egna klasser

5 class Rektangel { public double längd; public double bredd; public Rektangel(double l, double b) { this.längd = l; this.bredd = b; } } javac RektangelEx.java ls RektangelEx.java RektangelEx.class Rektangel.java Rektangel.class java RektangelEx Längd: 2.0 Bredd: 3.0 class RektangelEx { public static void main(String [] arg) { Rektangel r; r = new Rektangel(2.0, 3.0); System.out.println(”Längd:”); System.out.println(r.längd); System.out.println(”Bredd:”); System.out.println(r.bredd); } InstanserKlassvariablerMetodvariabler main Rektangel RektangelEx Rektangel null r arg 3.0 b 2.0 l 0.0 bredd 0.0 längd 3.0 2.0 this

6 class Rektangel { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { this.längd = l; this.bredd = b; } public void info() { System.out.println(”Längd:”); System.out.println(this.längd); System.out.println(”Bredd:”); System.out.println(this.bredd); } Längd: 2.0 Bredd: 3.0 main class RektangelEx2 { public static void main(String [] arg) { Rektangel r; r = new Rektangel(2.0, 3.0); r.info(); } InstanserKlassvariablerMetodvariabler main Rektangel RektangelEx2 Rektangel null r arg 3.0 b 2.0 l 0.0 bredd 0.0 längd 3.0 2.0 this info this

7 class Rektangel { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { längd = l; bredd = b; } public void info() { System.out.println(”Längd ” + längd); System.out.println(”Bredd ” + bredd); } Längd 2.0 Bredd 3.0 main class RektangelEx3 { public static void main(String [] arg) { Rektangel r; r = new Rektangel(2.0, 3.0); r.info(); } InstanserKlassvariablerMetodvariabler main Rektangel RektangelEx3 Rektangel null r arg 3.0 b 2.0 l 0.0 bredd 0.0 längd 3.0 2.0 this info this

8 class Rektangel { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { längd = l; bredd = b; } public void info() { System.out.println(”Längd ” + längd); System.out.println(”Bredd ” + bredd); } public void öka(double l, double b) { längd = längd + l; bredd = bredd + b; } Längd 2.0 Bredd 3.0 Längd 3.0 Bredd 1.0 main class RektangelEx4 { public static void main(String [] arg) { Rektangel r; r = new Rektangel(2.0, 3.0); r.info(); r.öka(1.0, -2.0); r.info(); } InstanserKlassvariablerMetodvariabler main Rektangel RektangelEx4 Rektangel null r arg 3.0 b 2.0 l 0.0 bredd 0.0 längd 3.0 2.0 this info this -2.0 b 1.0 l 3.0 öka

9 class Rektangel { private double längd; private double bredd; public Rektangel(double l, double b) { längd = l; bredd = b; } public void info() { System.out.println(”Längd ” + längd); System.out.println(”Bredd ” + bredd); } public void öka(double l, double b) { längd = längd + l; bredd = bredd + b; } Längd 3.0 Bredd 1.0 Längd 3.0 Bredd 3.0 main class RektangelEx5 { public static void main(String [] arg) { Rektangel r1 = new Rektangel(2.0,3.0); Rektangel r2 = new Rektangel(4.5,2.0); r1.öka(1.0, -2.0); r2.öka(-1.5, 1.0); r1.info(); r2.info(); } InstanserKlassvariablerMetodvariabler main Rektangel RektangelEx5 Rektangel r1 null arg 3.0 b 2.0 l 0.0 bredd 0.0 längd 3.0 2.0 this -2.0 b 1.0 l 3.0 öka 0.0 bredd 0.0 längd 2.0 4.5 3.0 this 4.5 l 2.0 b r2 Rektangel -1.5 l 1.0 b this öka

10 Finn fem fel

11 import java.io.*; class FinnFemFel { public static void main(String [] args) throws IOException { BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.println("Vad vill du att programmet skriver ut?"); String text = in.readLine(); System.out.println("Hur många gånger?"); int antal = in.readLine(); skriv(antal, text); } public static double skriv(String s, int antal) { for (int i = 1; i < antal; i++) { System.out.print(text + ” ”); } Vad vill du att programmet skriver ut? Hej Hur många gånger? 5 Hej Hej Hej Hej Hej


Ladda ner ppt "Övning 3. Repetition Metoder class RepetitionMetoder { public static void main(String [] args) double längd = 2.0; double bredd = 1.0; double area ="

Liknande presentationer


Google-annonser