Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delarna i en Access-databas. Tabeller Formulär Rapporter Frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delarna i en Access-databas. Tabeller Formulär Rapporter Frågor."— Presentationens avskrift:

1 Delarna i en Access-databas

2 Tabeller Formulär Rapporter Frågor

3 Tabeller Utseendet som ett kalkylblad eftersom data lagras i rader och kolumner Skillnaden = hur de struktureras Inga dubletter – Normalisering Varje rad i en tabell kallas för post Varje post består av ett eller flera fält - fälten motsvarar kolumnerna i en tabell Fälten måste betäcknas med en viss datatyp.

4 Exempel tabeller

5 Formulär Formulär = ”datainmatningsskärmar” Behöver inte använda formulär i en databas, kan redigera tabellen direkt Lätta att använda Kan lägga till funktionella element Kan kontrollera vad andra användare av databasen ska kunna se och göra

6 Exempel formulär

7 Rapporter Rapporterna sammanfattar och presenterar informationen i databasen En rapport besvarar vanligtvis en fråga Du kan formatera informationen så den blir lättläst och enkel Rapporter formateras i allmänhet för att skrivas ut men kan också visas på skärmen, exporteras till andra program eller skickas som e-postmeddelanden

8 Exempel Rapporter

9 Frågor De riktiga arbetshästarna i en databas Vanligaste funktionen är att hämta data Frågor fungerar ofta som en datakälla för formulär och rapporter Vissa frågor är uppdaterbara Frågor finns i två grundläggande varianter: Urvalsfrågor och Redigeringsfrågor

10 Starta Microsoft Office Access skapa en ny tom databas skapa en databas från en inbyggd mall skapa en ny databas utifrån en Microsoft Office Online- mall öppna en nyligen öppnad databas (om du har öppnat en databas tidigare).

11 Utseendet Menyfliken Verktygsfältet snabbåtkomst Microsoft Office-knappen Navigeringsfönstret

12 Menyfliksområdet Varje flik innehåller grupper med närliggande kommandon. Sammanhangsberoende kommandoflikar Dölja menyfliksområdet

13 Verktygsfältet snabbåtkomst Ett litet område där du med ett enda klick kommer åt kommandona. Standarduppsättning med Spara, ångra och Gör om. Anpassa till dig vad du använder mest.

14 Microsoft Office-knappen När du klickar på Microsoft Office-knappen visas det här: 1.En meny med baskommandon som du använder när du arbetar med filer. 2.En lista över de senast använda dokumenten. 3.En knapp som du kan klicka på och om du vill visa och välja olika programinställningar.

15 Navigeringsfönstret Visar de olika databasobjekten som finns i databasen. Varje typ av objekt har en egen symbol och kan sorteras per typ. Exempel Tabeller Frågor Formulär Rapporter


Ladda ner ppt "Delarna i en Access-databas. Tabeller Formulär Rapporter Frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser