Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik

2 Munkebäcks- gymnasiet GY2 (Andel 4) KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013

3 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Munkebäcks- gymnasiet GY2 (Andel 4)

4 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Munkebäcks- gymnasiet GY2 (Andel 4)

5 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik

6 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

7 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Skolmiljö

8 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Kunskap och lärande

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Kunskap och lärande

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Bemötande

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Munkebäcksgymnasiet - Estetiskt, musik."

Liknande presentationer


Google-annonser