Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB

2 Stämmer helt och hållet
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Hvitfeldtska gym GY2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

3 Stämmer helt och hållet
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Hvitfeldtska gym GY2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

4 Stämmer helt och hållet
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Hvitfeldtska gym GY2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

5 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB

6 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

7 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Skolmiljö

8 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Kunskap och lärande

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Kunskap och lärande

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Bemötande

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser