Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB

2 Hvitfeldtska gym GY2 (Andel 4) KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013

3 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Hvitfeldtska gym GY2 (Andel 4)

4 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Hvitfeldtska gym GY2 (Andel 4)

5 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB

6 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

7 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Skolmiljö

8 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Kunskap och lärande

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Kunskap och lärande

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Bemötande

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram, Resultat uppdelat på kön Hvitfeldtska gymnasiet - IB Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport gymnasieprogram Hvitfeldtska gymnasiet - IB."

Liknande presentationer


Google-annonser