Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport Johannebergsskolan ÅK2

2 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport Johannebergsskolan ÅK2

3 Stämmer helt och hållet
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Johannebergsskolan ÅK2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Centrum ÅK2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

4 Stämmer helt och hållet
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Johannebergsskolan ÅK2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Centrum ÅK2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

5 Stämmer helt och hållet
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Johannebergsskolan ÅK2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Centrum ÅK2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

6 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport
Johannebergsskolan ÅK2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 8-10 6-7 4-5 1-3 Centrum ÅK2 (Andel 8-10) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”8-10” för den aktuella referensen Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

7 Stämmer helt och hållet
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Johannebergsskolan ÅK2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Centrum ÅK2 (Andel 4) Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och samt andelen ”Vet ej” 2013.

8 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2 Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2 Skolmiljö

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2 Kunskap och lärande

12 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2 Bemötande

13 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2 Fritidshem

14 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2 Helhetsintryck

15 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen
Skolrapport, Resultat uppdelat på kön Johannebergsskolan ÅK2 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser