Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsplan för Arvika Volleyboll 2008 - 2011 Syftet med planen fram till 2011: Att klubben alltid skall ha minst den kompetens vad gäller tränare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsplan för Arvika Volleyboll 2008 - 2011 Syftet med planen fram till 2011: Att klubben alltid skall ha minst den kompetens vad gäller tränare,"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsplan för Arvika Volleyboll 2008 - 2011 Syftet med planen fram till 2011: Att klubben alltid skall ha minst den kompetens vad gäller tränare, domare, spelare och övriga funktionärer (såväl sportsligt som drift av klubbens verksamhet) som krävs vid varje tidpunkt Att vara en given kandidat som arrangör/medarrangör vid arrangemang (såväl tävlingar som utbildningar) på lokal, distrikts, regional eller nationell nivå i volleybollsammanhang Att vara drivande vad gäller utbildningar inom VVBF Att påverka utbildningar inom SVBF Att kunna erbjuda utveckling för alla medlemmar i klubben Att kunna bedriva utbildning på de nivåer som klubben behöver i egen regi Att vara ett föredöme för alla föreningar lokalt och för volleybollföreningarna nationellt vad gäller utbildning av medlemmarna I de lag som representerar Arvika Volleyboll i tävlingssammanhang skall lagkapten och minst en tränare/coach vara minst distriktsdomare upp till division två. Det skall finnas minst en förbundsdomare i truppen vid division ett eller högre. I båda fallen gäller samma vid cuper eller andra turneringar. 2008-04-15Larsa Skogsberg

2 Utbildningsplan Maj 2008 – April 2009 Under tiden Maj 2008 – April 2009 behöver följande utbildningar ske i Arvika Volleyboll: Tränarutbildningar 23-24 augusti anordnas en tränarutbildning steg 2 i Arvika De tränare som tränar seniorlag bör gå steg 3 utbildningen så snart tillfälle ges. Nästa tillfälle är i juni men sammanfaller med skolavslutningen och är därmed inte aktuell för någon deltagare från klubben. Om vi arrangerar en steg 3 utbildning i Arvika under september med Tore Johansson som instruktör (som även är instruktör på steg två-kursen) har vi SVBF:s stöd att köra kursen. Minst sex deltagare behövs för genomförande Vi söker om att under April 2009 få arrangera en steg 3 tränarkurs i Arvika. Målgrupp är de som gått steg 2-kursen i augusti samt övriga klubbar i distriktet Idrottskador/Tejpning Genom Tränarrådet genomförs minst en utbildning inom Idrottsskador/Tejpning för tränare Kost Minst en pilotutbildning om kost hålls för tränare via Tränarrådet, bredare spridning till aktiva via tränarna Styrelse Beroende på styrelsens sammansättning kan styrelseutveckling via SISU, eller annan utbildare, vara aktuellt 2008-04-15Larsa Skogsberg

3 Utbildningsplan Maj 2008 – April 2009 Under tiden Maj 2008 – April 2009 behöver följande utbildningar ske i Arvika Volleyboll: Domarutbildningar/Regelkunskap Under september arrangerar vi en domarfortbildning för domare inom VVBF i Arvika Under augusti – september hålls Regelkurser/Klubbdomarkurs för samtliga som spelar seriespel och som sen tidigare saknar domarutbildning Komplettering sker efter behov senare under säsongen vid nytillkomna spelare. Alla som spelar seriespel skall ha minst Regelkurs/Klubbdomare I samband med att Volley 2000 och Kids Volley startar för säsongen utbildas spelare och föräldrar i gällande regler Utbildning och/eller vidareutbildning av gymnastiklärare genomförs vid novemberlovet inom både Kids Volley, Volley 2000 och Volleyboll De tränare och lagkaptener som ej är minst Distriktsdomare skall komplettera med denna utbildning så snart tillfälle ges. Minst en DDK i Arvika Minst två deltagare från klubben skall gå Förbundsdomarkursen under denna period. Nadea Dahlkvist, Teres Skoog, Henrik Jonasson, Daniel Eriksson, Andreas Ekström är några av flera tänkbara kandidater 2008-04-15Larsa Skogsberg

4 2008-04-15Larsa Skogsberg Utbildningsplan Maj 2009 – April 2010 Under tiden Maj 2009 – April 2010 behöver följande utbildningar ske i Arvika Volleyboll: Grundutbildning och kompletterande utbildning sker som år 1 Minst fyra deltagare i steg 3, Tränarkurs. Kursen i Arvika Minst två deltagare i steg 4, Tränarkurs Minst en DDK i Arvika Minst fyra deltagare i FDK, kursen i Arvika Vi utbildar våra första Elittränare

5 2008-04-15Larsa Skogsberg Utbildningsplan Maj 2010 – April 2011 Under tiden Maj 2010 – April 2011 behöver följande utbildningar ske i Arvika Volleyboll: Grundutbildningar och fortbildningar som år 1 Vi utbildar våra första Elitdomare Vi har vår första legitimerade tränarinstruktör på gång. Legitimerad före 2013


Ladda ner ppt "Utbildningsplan för Arvika Volleyboll 2008 - 2011 Syftet med planen fram till 2011: Att klubben alltid skall ha minst den kompetens vad gäller tränare,"

Liknande presentationer


Google-annonser