Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syntaktiska funktioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syntaktiska funktioner"— Presentationens avskrift:

1 Syntaktiska funktioner
Allmän Grammatik

2 Vad är syntaktisk funktion?
Syntaktisk funktion är nominalfrasernas funktion i satsen (hur nominalfraser används för att bygga upp satsen). Vilken roll spelar NP i satserna. Rollen kallas även: semantisk roll, djupkasus eller tematisk roll

3 Syntaktiska funktioner 1
Jag stängde dörren. Я закрыл дверь. Lokförare startade tåget Машинист тронул поезд. Hunden bet mig Собака укусила меня NP — VP — NP roller Aktör — Handling — Föremål (för handlingen) S NP VP V NP

4 Syntaktiska funktioner syntaktiskt funktion roll 1
Syntaktisk funktion Roll subjekt aktör, upplevaren direkt objekt påverkat föremål indirekt objekt mottagare adverbial instrumentet (och flera andra) agent aktör i passiv sats Roller Aktören (agens, agent, agentadverbial) Läraren öppnade dörren. Aktören i passiv sats (agent) Dörren öppnades av läraren Upplevaren (experiencer) Katten såg musen. (påverkat) föremål (objekt, patient) Jag kastade ut katten genom fönstret. Mottagare (recipient, beneficient) Presidenten tilldelade soldaten en medalj. Instrumentet: Jag skar brödet med kniven Målet: Vi åkte till Stockholm Belägenhet: Vi lagar mat i köket

5 Syntaktiska funktioner syntaktiskt funktion roll 2
Jag gav barnet en docka Barnet fick en docka av mig. Я дал ребёнку куклу Ребёнок получил куклу от меня. S S NP VP NP VP Jag barnet V NP NP V NP PP Gav barnet en docka fick en docka P NP av mig mottagare Det finns inte alltid enkel relation mellan den roll en nominalfras uttrycker och den plats den har i satsens struktur ( t. ex . verben ge och få kan ställa till problem)

6 Markering av syntaktiska funktioner
Svenskan: ordföljd och prepositioner Jag stängde dörren. — rollfördelningen helt entydig. Hammarby besegrade IFK Göteborg — ändrad ordföljd ändrar betydelse. Jag skär brödet med kniven adverbial (instrumentet). Japanskan: pre-eller postpositioner Sensej wa kodomo ni hon o agemasita (subjekt) (indirekt objekt) (direkt objekt) (predikat) Läraren barn bok gav Ryskan: kasus (med –eller utan prepositioner) Syntaktiskt funktion kasus Subjekt nominativ Indirekt objekt dativ Direkt objekt ackusativ Läraren gav barnet en bok Учитель дал ребёнку книгу N D Ack Platsadverbial preposition + lokativ Я сижу на стуле

7 Markering av syntaktiska funktioner 2
Jag skär brödet med kniven Я режу хлеб ножом S S NP VP NP VP V NP PP(kasus) V NP NP (instrumentalis) P NP

8 Markering av syntaktiska funktioner 3
Татьяна ехала в Москву в карете (aktör) (mål) (belägenhet) subjekt (N) predikat adverbial (här Ack) adverbial (L) S NP VP V PP PP P NP (Ack) P NP (L ) Tatjana åkte (häst och) vagn till Moskva V NP PP P N OBS!!! åka är transitiv verb; «ехать» är intransitiv verb.

9 Distinktionen mellan objekt och adverbial
Prepositionsobjekt (prepositionsinleda verbkomplement) 1. Vi litar på pendeltåget Vad litar vi på? S NP VP V NP litar på tåget objekt: står direkt efter verbet b. inleds inte med preposition 2. Vi pratar på pendeltåget Var pratar vi? NP VP V PP pratar P NP på tåget adverbial: står efter eventuella objekt b. består av preposition fras (där prepositionen har en självständig betydelse)

10 Distinktionen mellan objekt och adverbial
Verbfras 1 …litar på pendeltåget VP V NP P NP roll – påverkad föremål Synt. funktion - objekt (prepositions) Verbfras 2 …pratar på pendeltåget V PP P NP roll - belägenhet Synt. funktion - adverbial (rums) …litar på pendeltåget доверяем поезду (D. istället för Ack. på grund av verbets semantik) …pratar på pendeltåget разговариваем в поезде (L)


Ladda ner ppt "Syntaktiska funktioner"

Liknande presentationer


Google-annonser