Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Fraser och satsled Språkvetenskaplig databehandling Maria Holmqvist 2011-03-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Fraser och satsled Språkvetenskaplig databehandling Maria Holmqvist 2011-03-11."— Presentationens avskrift:

1 1 Fraser och satsled Språkvetenskaplig databehandling Maria Holmqvist 2011-03-11

2 2 Språkets uppbyggnad  Ord som bildar  Fraser som bildar  Satser som bildar  Meningar/yttranden som bildar  Texter/dialoger/monologer

3 Språkets uppbyggnad 3

4 4 Definitioner Fras = ord som tillsammans bildar en syntaktisk enhet (t.ex. nominalfras och prepositionsfras) Satsled = enheter som bygger upp en sats Sats = ordkombination som (minst) innehåller ett subjekt och ett predikat.

5 5 De fem frastyperna Nominalfraser (NP):  den stora förvirringen  en god paj  den imponerande upphämtningen av Björkman  huset som låg uppe på kullen Verbfraser (VP)  löste problemet  letade upp sin bortsprungna katt Adjektivfraser (AdjP)  mycket vacker Adverbfraser (AdvP)  ännu inte, hit och dit, visserligen, väldigt starkt Prepositionsfraser (PP)  på en kvart  i ett hus  vid eftermiddagens tillställning

6 6 Allmänt om fraser Huvudord  substantiv/pronomen i nominalfraser  adjektiv i adjektivfraser  adverb i adverbfraser  verb i verbfraser  prepositioner i prepositionsfraser???? Bestämningar till huvudordet Fraser kan vara ett ord långa (bara huvudordet):  mannen, han, liten… Fraser kan var mycket långa:  den första mycket onödiga varianten som politikerna stött och blött i flera månader sedan Ohlsson lagt fram sin motion bordlades Systematisk uppbyggnad med bestämd ordning mellan delar

7 7 Nominalfrasen Egenskaper hos nominalfraser: består av substantiv eller pronomen plus ev. bestämningar. bestämningar preciserar eller specificerar huvudordet, men påverkar inte den syntaktiska funktionen. ett substantiv kan ta både framförställda och efterställda bestämningar ett pronomen har endast efterställda bestämningar i en nominalfras kan det ingå en annan, underställd, nominalfras.

8 8 Nominalfrasen - framförställda bestämningar Adjektivattribut adjektiv eller particip omedelbart före huvudordet tråkig dag, otäck historia härliga tider, strålande tider gråtande barn, flygande cirkus

9 9 Fler framförställda bestämningar morfars fiskeutrustning (genitivattribut) fyra kilo mjöl (måttsattribut) major Nilsson (epitet el. fast apposition, oftast titlar/yrken )

10 10 Nominalfrasens uppbyggnad Total/ Utpekande Ägande/ge nitiv Kvantitet/ urval Adjektiv- fras HuvudordEfterställda alla dessaminakonstigaidéersom bara ramlar över mig Pellesförstaovanligasamlar-kort denför många mycket viktiga arbetslivs- erfaren- heten detsistasedan länge bortglömda arvetfrån sydlig- are nejder

11 11 Bestämningar till nominalfras Attribut Ordningen hänger samman med bestämningarnas betydelse:  adjektivfraser närmast substantivet  pronomenbestämningar i början av nominalfrasen

12 12 NP - efterställda bestämningar Adverb: vägen hem, resan dit, salen där borta Prepositionsfras: tåget till Luleå, natten med gänget Infinitivfras: viljan att vinna Pronomen: flickan själv Komparativsats/-fras: klokare tankar än du anar, lika stor bil som din Att-sats: tanken att han skulle åka Apposition: Janne, killen med det långa håret Predikativt attribut: Nilsson, rustad till tänderna, …

13 13 Hur känner man igen nominalfraser? Byt ut mot pronomen! Den gamla mannen tappade bort sin hundvalp som bara var fyra månader gammal. Han tappade bort den.

14 14 Var finns nominalfraserna? Gunvald Larsson kom in i rummet. Exakt trettisju minuter hade förflutit sedan han blev uppringd och han höll fortfarande taxikvittot i handen. Sen de såg honom senast hade han rakat sig och bytt skjorta. Han satte sig vid bordet mitt emot rånaren, vek ihop kvittot och la det i övre högra skrivbordslådan. Därmed gjorde han sig redo för några av de i runt tal två miljoner fyrahundratusen övertidstimmar som den svenska polisen årligen måste stå till tjänst med.

15 15 Adjektivfrasen Huvudord är adjektiv eller particip bra, inkompetent, överlycklig läckande, sjungande (presens particip) nytvättad, återfunnen, inkapslad (perfekt particip) Adverb som bestämningar till adjektivfrasen: mycket intressant, helt oförberedd, otroligt korkad Andra framförställda bestämningar: den i grammatik välbevandrade studenten, den vid första anblicken ointressanta texten

16 16 Adjektivfrasen Adjektivfrasens funktioner  framförställt attribut till huvudordet i en nominalfras en otroligt vacker solnedgång den helt utbrände knarkaren ett ruttet äpple  predikativ funktion det var ganska dåligt hon verkar oerhört bra de är trevliga

17 17 Adverbfrasen  består av ett adverb med ev. framförställda bestämningar snabbt, troligen, nyss, ganska rörigt, ovanligt dumt, alldeles nyss, mycket långsamt  eller efterställda bestämningar i form av prepositionsfraser borta med vinden, in genom dörren  andra adverb kan ibland förekomma som efterställda bestämningar ofta nog, nu precis

18 18 Adverbfrasen Adverbfrasens funktioner  Satsadverbial  Bestämning till: verb adjektiv substantiv andra adverb  Bisatsinledare (subjunktion)  TSR-adverbial

19 19 Prepositionsfrasen Prepositionsfrasen består av preposition + bestämning (Svenska Akademiens Grammatik ser prepositionen som huvudord i prepositionsfraser): preposition + nominalfras i mörkret, i all evighet, på bordet vid fönstret i den helt nya boken med de vackra illustrationerna OBS! Prepositionsfraser kan ingå i andra prepositionsfraser, och i andra nominalfraser.

20 20 Prepositionsfrasen Prepositionsfrasens funktion  efterställd bestämning till nominalfras studenten med de goda studievanorna  TRS-adverbial de gjorde succé i hela världen  predikativ hon är på dåligt humör; han är från Kina  satsadverbial med all rätt fick Lotta första priset  prepositionsobjekt de väntar på dig

21 21 Prepositionsfrasen Ange prepositionsfraserna I oktober gjorde han ett studiebesök i Handelsbanken på Karlaplan. Han var kallad till ett sammanträde på skolöverstyrelsen med början klockan två och hade tid att i lugn och ro flanera runt Karlaplan och angränsande gator. Exakt klockan elva gick han in i banken. Han frös till av spänning. Han såg sig omsorgsfullt omkring i banken. De tre tjänstemännen arbetade bakom sina kassor och det hördes en mansröst, som talade i telefon.

22 22 Verbfrasen Består av ett finit verb + andra verb, verbpartiklar, reflexiva pronomen Tar bestämningar som objekt, predikativ och olika adverbial Verbfrasen kan splittras upp  Han åt hemma igår. – Igår åt han hemma. Verbfrasen kan vara finit eller infinit. Finita verbfraser är predikatsled i satser  Händelsen skakade om hela världen. Infinita verbfraser tar samma bestämningar som finita verbfraser, men fungerar i prinicip som nominala fraser:  Att inte förstå det här är inte kul.(subjekt, byt ut mot det)  Han gillade att spela gitarr. (objekt)  De värdesätter förmågan att tala persiska.(attribut)  Genom att vinna British Open visade hon vem som var bäst. (i prepositionsfraser)

23 23 Verbfrasen Verbfrasens struktur  Man kan kombinera flera verb till en verbkedja Martina lär vara duktig Bertil skulle vilja kunna spela gitarr Jag hade hoppats kunna få försöka kvalificera mig till OS 1980 (John Albrektsson)  Det finita verbet står alltid först.

24 24 Lexikaliserade fraser fasta begrepp, betydelsen kan ej härledas från de ingående ords betydelse röda hund, full rulle (nominalfras) rund under fötterna (adjektivfras) jämt och ständigt; nätt och jämt (adverbfras) i onödan, i tid och otid (prepositionsfras) ge järnet; ta i trä (verbfras)

25 25 Alternativt beskrivningssätt 1: Bestämningar som semantiska roller (kasusgrammatik) subjekt -> agent/upplevare  Kalle leker. Lisa springer. Niklas lyssnar. objekt -> föremål, resultat, stimulus eller mottagare  Han studerar fåglarnas ankomst (föremål)  Han byggde en friggebod (resultat)  Han hörde en näktergal (stimulus)  Riksskatteverket skickade honom skattebeskedet (mottagare).

26 26 Alternativt beskrivningssätt 2: Frasstrukturgrammatik S->NP VP NP->(Det|Poss) (AdjP) N AdjP->adv adj* VP-> V NP (PrepP) PP->prep NP Den mycket gamle mannen åt sin middag i trädgården.

27 27 Dependensanalys (automatisk)


Ladda ner ppt "1 Fraser och satsled Språkvetenskaplig databehandling Maria Holmqvist 2011-03-11."

Liknande presentationer


Google-annonser