Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektriska storheter Kirchhoffs lagar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektriska storheter Kirchhoffs lagar"— Presentationens avskrift:

1 Elektriska storheter Kirchhoffs lagar
Kap 1.5

2 Vad är potential? Vad är spänning? Vad är effekt? Vad är elektrisk fältstyrka? Vad är elektrisk strömstyrka?

3 Potential Potentialen är ett mått på laddningarnas energinivå i en viss punkt. I jorden är potentialen noll. Storhetsbeteckning: V Enhetsbeteckning: V = volt Samband:

4 Spänning Spänningen är skillnaden i potential mellan två punkter dvs. skillnaden i laddningarnas energinivå mellan två punkter. Storhetsbeteckning: U Enhetsbeteckning: V = volt Samband:

5 Effekt Effekten är ett mått på omvandlingshastigheten för energin.
Storhetsbeteckning: P Enhetsbeteckning: W=watt Samband:

6 Strömstyrka Strömstyrkan är ett mått på hur många laddningar som passerare ett tvärsnitt av en ledare per tidsenhet. Storhetsbeteckning: I Enhetsbeteckning: A=ampere Samband:

7 Elektrisk fältstyrka En storhet som beskriver hur laddningar påverkar varandra på avstånd. Fältstyrkan är kraften per laddning. Storhetsbeteckning: E Enhetsbeteckning: V/m Samband:

8 Gustav Robert Kirchhoff
1824 – 1887 Tysk fysiker

9 Kirchhoffs spänningslag
Summan av potentialförändringarna längs en sluten slinga är noll.

10 Kirchhoffs strömlag Summan av strömmarna till en knutpunkt är lika med summan av strömmarna från knutpunkten.


Ladda ner ppt "Elektriska storheter Kirchhoffs lagar"

Liknande presentationer


Google-annonser