Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biologisk kemi 7,5p, KTH Vt 2010 Märit Karls

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biologisk kemi 7,5p, KTH Vt 2010 Märit Karls"— Presentationens avskrift:

1 Biologisk kemi 7,5p, KTH Vt 2010 Märit Karls
Buffert Biologisk kemi 7,5p, KTH Vt 2010 Märit Karls Rep. Stark, svag syra, korresponderande syra/bas-par: Se anteckningssidor 1 feb 08

2 Exempel på buffertverkan
Vatten pH 7,00 Tillsätt 1 droppe konc HCl till 1 l H2O pH blir: dvs minskar ggr Blod pH 7,4 (normalvärde 7,35-7,45) Tillsätt 1 droppe konc HCl till 1 l blod pH minskar med: VARFÖR?????? Fler ex. se s pH från 7,00 till 4 oxoniumjonkonc. minskar med 1 000! oxoniumjonkonc. i blod minskar med 2 %

3 Vad gör en buffert? Dämpar stötar???? Lokalbokare frågade. ….där har du skrivit buffert, kommer du att behöva det tillfället? Trodde att jag lagt in en buffert = en tid som skulle användas i nödfall. Håller pH NÄSTAN konstant trots syra- eller bastillsats 1)Tar hand om, neutraliserar syra 2) tar hand om, neutraliserar bas

4 Vad bör en buffert innehålla?
Ett syra-baspar: svag syra och korresponderande bas Skriv jmv ekv med allmänt: HA och A- Titta på vad som händer i en buffert!

5 Hur förändras pH i en buffert?
1) Skriv bägge reaktionerna både jmv och syratillsats. 2) Ny jämvikt, hur ska man veta pH? a) antingen titta på jmv ekv, kvoten mellan konc. av A- /HA ökar, men Ka fortf samma värde, då måste oxoniumjonkonc ha minskat dvs pH ökat b) eller fundera vad som händer med den bas A- som bildats; skriv jmv för A- som bas, bildas stark bas OH-, dvs pH ökar. Men om det bildas 100 nya A- kommer bara ett fåtal av dem att ta upp proton, bildas några enstaka OH- att bildas, därför som lösningen har buffrat OH- tillsatsen. Syr-bas, buffert animeringar

6 Sammanfattning HA + OH-  A- + H2O Den starka basen hydroxidjon försvinner, i stället bildas den svaga basen A- . OBS! Den svaga basen ändrar inte pH lika mycket som hydroxidjonen. Det krävs kanske A- joner för att det ska bildas 1 hydroxidjon!

7 Henderson-Hasselbalchs ekv
Buffertformeln: härled formeln. Fundera: om kvoten mellan konc HA/A- är större än 1 blir pH lägre än pKa om kvoten mellan konc HA/A- är mindre än 1 blir pH högre än pKa om kvoten mellan konc HA/A- är lika med 1 (lika mycket av bägge) får pH samma värde som pKa s. 280 Holum

8 Slutsatser En bra buffert skall innehålla: pH i en buffert bestäms av:
En buffert fungerar bäst vid: Visa OH på olika syra-baspar, tab. 9.2 Holum kan välja vilket pH som helst! Är acetatbuffert lämplig vid pH 7,00? Nej, vid 7,00 finns för lite svag syra!

9 Fysiologiskt pH pH i blodet: Acidos Alkalos Normalt pH = 7,35 – 7,45
Under 7,4 död Över 7,8 död! Hur kan vi hålla pH konstant? CocaCola, koldioxid i cellerna blir kolsyra, andra syror bildas vid metabolism i cellerna. Minskning av pH från 7,4 till 7,2 innebär en 60 %-ig ökning av oxoniumjonkonc.!

10 Kroppens buffertsystem
Bikarbonat Fosfat Protein (aminosyror)

11 Bikarbonatbuffert Fig. 9.12 s. 277
Fig visar hur bikarbonat reparerar vanligaste störningen: acidos. Motsvarande bild hade jag som OH: fig från Martinti. OH- neutraliseras gm direkt reaktion med koldioxid (inte kolsyra, pga karboanhydras som gör att kolsyra hoppas över). Utandning av koldioxid gör att reaktionen mellan oxoniumjon och vätekarbonat drivs åt höger. Protonen slutar i en vattenmolekyl Fig s. 277

12 Fysiologisk buffert Läs kap. 9.9, 9.10 och 23.4till seminariet Fysiologisk buffert

13 Transport från lunga till vävnad
Etfter förra bilden visade jag fig från Martini fig a, fig b (delade ut i sep häfte) och fig a. Denna bild hann jag inte prata om. I st visade jag OH på duggan från förra året, frågor om syra/bas och buffert. Fig s.658


Ladda ner ppt "Biologisk kemi 7,5p, KTH Vt 2010 Märit Karls"

Liknande presentationer


Google-annonser