Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konfucianismen Daoismen Shinto

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konfucianismen Daoismen Shinto"— Presentationens avskrift:

1 Konfucianismen Daoismen Shinto

2 Konfucianismen Konfucius var en lärd man på 500-talet f.Kr. Läran har fått namn efter honom. Hans namn på kinesiska skrivs Kon-fu-tse. Konfucius är en latinisering av namnet. Konfucianismen utgör en fortgående diskussion om innebörden i ett antal klassiska texter: t ex. I Ching (Förvandlingarnas bok) och Samtalen med Konfucius. Det har från början funnits ett tillstånd av ursprunglig ordning och harmoni och målet är att återskapa denna harmoni. Konfucianismen räknar med fem grundläggande relationer furste/minister, far/son, man/hustru, äldre och yngre bror samt mellan vänner.

3 Forts. Alla dessa relationer, utom den sista, är hierarkiska relationer, men det finns också egalitära tendenser. ”Vad du själv inte vill att andra skall göra mot dig, skall du inte göra mot dem.” (gyllene regeln?) En del konfucianer anser att människans natur är god och en del ond. Under neo-konfucianismen (efter 1100-talet) finns en erfarenhetsvärld som består av Qi och i den metafysiska världen bortom tid och rum finns principen li. Konfucianismen sysslar mest med erfarenhetsvärlden.

4 Konfucianismen och kejsardömet
Konfucianismen har under lång tid varit kejsardömets ideologiska ortodoxi. I denna roll var konfucianismen ett ideologiskt redskap för att värna kejsardömet och slå ner oppositionella. Efter kejsardömets fall 1911 har konfucianismen uppfattats som ett hinder för modernisering av samhället. Numera hävdas det att konfucianismen kan vara en viktig drivkraft för ekonomisk och industriell utveckling.

5 Daoismen (Taoismen) Läran om ”Vägen” (Tao). Det är den enda egentliga högre religion som kommer från Kina. Den finns i våra dagar i Kina och på Taiwan. Grundaren av Daoismen sägs vara Lao tse (Lao zi) på 500/600-talet f.Kr. Den heligaste texten är Daodejing (Tao te ching) som var färdig under århundradena f.Kr. En viktig föreställning är tanken om wu wei (icke-handlandet), ett ideal som anses vara i överensstämmelse med världsordningen.

6 Taoismen forts. Nästa stora filosof var Zhuang zi (Chuang tse) på 300-t. som betonar att man ska leva i samklang med naturen. Det gäller att få världen tillbaka till dess naturliga tillstånd Den poetiska Daoismen var inte populär hos de poltiskt inriktade konfucianerna. Yin (feminin) och Yang (maskulin) där man eftersträvar en kosmisk balans mellan motsatserna uppkom delvis inom Daoismen. Under senare århundraden så utvecklades Daoismen med magi och pseudovetenskap. Man försökte framställa ett odödlighetselixir med hjälp av alkemi. Lao zi och Dao de ching blev accepterade som det högsta i Daoismen.

7 Shinto Shinto är Japans inhemska religion som är mycket gammal. Shintos heliga skrift Kojiki (712) börjar med att gudar skapar de japanska öarna. Amaterasu (solgudinnan) är den viktigaste guden som sände sin sonson till jorden och de japanska kejsarna är i rakt nedstigande led ättlingar till Amaterasu. Det finns gudar i himlen och på jorden och i allt (Kami-gudar). Alla gudar har en kami-kraft. Kejsaren har mycket kami. Det finns ingen systematisk metafysik, men man ska ha ett rent hjärta.

8 Shinto forts. Det finns omkring shinto helgedomar och den främsta är Amaterasus helgedom i Ise. Varje helgedom har en eller flera kami i sitt innersta rum samt heliga föremål där en gud har tagit sin boning. Gudstjänsten är en enkel privat åkalla framför huvudbyggnaden. Man offrar mynt och ber en bön. De japanska kamikaze (gudens vind)-flygarna under andra världskriget var utsända som gudens representant. I Japan finns kanske 70 miljoner shintoister. Men många i Japan kan samtidigt bekänna sig till buddhistiska läror.


Ladda ner ppt "Konfucianismen Daoismen Shinto"

Liknande presentationer


Google-annonser