Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam Den naturliga religionen. Islam Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud Islam – Salam= fred Koranen har hög status Religion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam Den naturliga religionen. Islam Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud Islam – Salam= fred Koranen har hög status Religion."— Presentationens avskrift:

1 Islam Den naturliga religionen

2 Islam Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud Islam – Salam= fred Koranen har hög status Religion och vardagsliv= ett – Muslim är man från vaggan till graven 24 timmar om dygnet

3 Gudssyn Gud är en – Er Gud är den Ende; Det finns ingen annan gud än Han den Nåderike, den Barmhärtige Sura 2:163 Gud – Allah på arabiska – Har 99 namn- egenskaper Den upphöjde, den Nåderike, Den uppskattande, Den skicklige, Den förbjudande etc Allah Akbar- Gud är större Shirk- att förneka Gud – Den största synden, Gud förlåter inte

4 Människosyn Människan är Guds ställföreträdare på jorden =Ett stort ansvar Människan är i grunden god och förnuftig Alla, ALLA föds som muslimer Inshallah

5 Muhammed Den sista profeten Levde mellan 570-632 Mottog den ursprungliga Koranen från Guds sändebud (Ärkeängeln Gabriel) Kunde inte läsa eller skriva Starka reaktioner mot det budskap han predikade – Monoteismen – Socialt ansvar för alla – Domedagen

6 Koranen Guds sanna ord – Kan inte ifrågasättas Har alltid funnits En exakt kopia – ”Viskleken” = Muntlig tradering – Det nedskrivna ordet – Tidigare endast delar, nu hela texten 114 suror, ordnade efter längd (Sunna- hadither)

7 Islams fem pelare Trosbekännelsen – Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet/sändebud Bönen – 5 gånger per dag – Fredagsbönen Zakat – ≈ Skatt, 2,5 % av inkomsten – De som kan Ramadan – Fastemånaden – Under dygnets ljusa timmar Vallfärden – Till Mecka – Plikt för de som kan

8 Religion och vardagsliv är ett Mat – Ej gris – Halal= tillåtet – Haram= förbjudet Dryck – Ej alkohol Kläder – Anständigt Gott uppförande är människans plikt Äktenskap – Månggifte (sura 4:3) – Skilsmässa Omskärelse – Mannens= förbund/ övergångsrit – Kvinnans = INTE ISLAM

9 Riktningar- vem skulle ta över efter Muhammed? Sunni – Det praktiska ledarskapet- Kalif – Den som är mest lämpad – Majoriteten av muslimerna idag Shia – Det religiösa ledarskapet – Blodsbandet till Muhammed – Ali- Muhammeds kusin och gift med hans dotter – Alis parti- Shiiat Ali= Shia – Ca 5 %


Ladda ner ppt "Islam Den naturliga religionen. Islam Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud Islam – Salam= fred Koranen har hög status Religion."

Liknande presentationer


Google-annonser