Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den naturliga religionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den naturliga religionen"— Presentationens avskrift:

1 Den naturliga religionen
Islam Den naturliga religionen

2 Islam Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud
Salam= fred Koranen har hög status Religion och vardagsliv= ett Muslim är man från vaggan till graven 24 timmar om dygnet

3 Gudssyn Gud är en Gud Allah Akbar- Gud är större
Er Gud är den Ende; Det finns ingen annan gud än Han den Nåderike, den Barmhärtige Sura 2:163 Gud Allah på arabiska Har 99 namn- egenskaper Den upphöjde, den Nåderike, Den uppskattande, Den skicklige, Den förbjudande etc Allah Akbar- Gud är större Shirk- att förneka Gud Den största synden, Gud förlåter inte

4 Människosyn Människan är Guds ställföreträdare på jorden
=Ett stort ansvar Människan är i grunden god och förnuftig Alla, ALLA föds som muslimer Inshallah

5 Muhammed Den sista profeten Levde mellan 570-632
Mottog den ursprungliga Koranen från Guds sändebud (Ärkeängeln Gabriel) Kunde inte läsa eller skriva Starka reaktioner mot det budskap han predikade Monoteismen Socialt ansvar för alla Domedagen

6 Koranen Guds sanna ord Har alltid funnits En exakt kopia
Kan inte ifrågasättas Har alltid funnits En exakt kopia ”Viskleken” = Muntlig tradering Det nedskrivna ordet Tidigare endast delar, nu hela texten 114 suror, ordnade efter längd (Sunna- hadither) Bra lästips ur Koranen sid 141 i boken

7 Islams fem pelare Trosbekännelsen Bönen Zakat Ramadan Vallfärden
Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet/sändebud Bönen 5 gånger per dag Fredagsbönen Zakat ≈ Skatt, 2,5 % av inkomsten De som kan Ramadan Fastemånaden Under dygnets ljusa timmar Vallfärden Till Mecka Plikt för de som kan

8 Religion och vardagsliv är ett
Mat Ej gris Halal= tillåtet Haram= förbjudet Dryck Ej alkohol Kläder Anständigt Gott uppförande är människans plikt Äktenskap Månggifte (sura 4:3) Skilsmässa Omskärelse Mannens= förbund/ övergångsrit Kvinnans = INTE ISLAM Kommentar om månggifte: ”Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlös med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur- två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika- eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.” (Sura 4:3) Kommentar om Skilsmässa: Skilsmässa är tillåten och kan ske på olika sätt och av olika skäl Om mannen inför vittnen vid tre tillfällen uttalar sin önskan att skilja sig upphör äktenskapet Om makarna är överens om det i ett avtal Om de äktenskapliga plikterna inte uppfyllts, t ex om mannen är impotent. Han blir då underhållsskyldig Om kvinnan kan bevisa att mannen varit otrogen I sura 65 förklaras hur man löser praktiska problem i samband med en skilsmässa

9 Riktningar- vem skulle ta över efter Muhammed?
Sunni Det praktiska ledarskapet- Kalif Den som är mest lämpad Majoriteten av muslimerna idag Shia Det religiösa ledarskapet Blodsbandet till Muhammed Ali- Muhammeds kusin och gift med hans dotter Alis parti- Shiiat Ali= Shia Ca 5 %


Ladda ner ppt "Den naturliga religionen"

Liknande presentationer


Google-annonser