Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människan som organism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människan som organism"— Presentationens avskrift:

1 Människan som organism
Vad vi består av och hur vi fungerar

2 Människan är: Flercellig organism som har funnit på Jorden 65 miljoner år. Hos flercelliga organismer har olika celler olika egenskaper.

3 VAD MÅSTE VI KLARA AV Vi måste kunna sönderdela och frigöra energi ur föda.

4 Vi måste kunna röra oss

5 Vi måste kunna ha kontakt med omgivningen

6 Vi måste kunna skydda oss från infektioner

7 Vi måste kunna ha förmågan att göra barn

8 10 organssystem Rörelsesystemet Matspjälkningssystemet
Andningssystemet Blodomloppet Utsöndringssystemet Försvarssystemet Sinnessystemet Nervsystemet Hormonsystemet fortplantningsystemet

9 Celler Människan består av celler
I cellerna sker cellandning hela tiden. I cellkärnan finns dina gener, ditt DNA

10 Olika typer av celler Cellerna ser olika ut beroende på vilken uppgift de har. Nervceller bildar nätverk och kan skicka nervsignaler Röda blodkroppar saknar cellkärna

11 4 Olika typer av vävnader
Täckande vävnad – bildar huden och slemhinnornas yttersta lager Flytande vävnad – utgörs av blodet och lymfan Nervvävnad – finns i hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen Muskelvävnad – bildar skelettmuskler, hjärtmuskeln och organens glatta muskelatur.

12 Viktigaste organen Organ består av flera olika vävnader
Största organet? 7-10 kg

13 RÖRELSE Rörelsesystemet – består av muskler, senor, skelett och leder.
Viktigt för att din kropp ska kunna röra sig och alla små flimmerhår inuti dig.

14 TRANSPORT Matspjälkningssystemet – består av tänder, spottkörtlar, matstrupe, magen, lever, bukspottkörteln och tarmarna Andningssystemet – består av luftvägarna och lungorna. Blodomloppet – består av hjärtat, blodkärlen och blodet. Utsöndringssystemet – består av njurar, urinvägarna och urinblåsan.

15 FÖRSVAR Försvarsystemet – består av huden, slemhinnorna, mjälten, halsmandlarna, lymfknutorna och lymfkärlen Viktigt för att kunna försvara sig mot angrepp av bakterier, virus och svamp

16 Kommunikation Sinnessystemet – består av våra sinnen, (syn, hörsel, smak, lukt och känsel) dessutom balans, kroppstemperatur, blodsocker och blodtryck. Nervsystemet – består av hjärnan, ryggmärgen och nervtrådarna. Hormonsystemet – består av körtlar (hypofysen, sköldkörteln, binjurarna, bukspottkörteln, testiklarna och äggstockarna

17 Fortplantning Fortplantningssystemet – består av könsorganen, äggstockarna och testiklarna. Viktigt för att vi ska kunna reproducera oss.

18 Organsystemen Alla organsystem påverkar varandra och är beroende av varandra. Vår kroppsliga hälsa är också beroenda av att vi känner oss i själslig balans. Att vi sover tillräckligt, att vi äter bra, rör på oss, träffar kompisar och har roligt. Kropp och själ är en helhet!!


Ladda ner ppt "Människan som organism"

Liknande presentationer


Google-annonser