Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysik höstterminen 2012 Optik Atom- och kärnfysik Universum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysik höstterminen 2012 Optik Atom- och kärnfysik Universum"— Presentationens avskrift:

1 Fysik höstterminen 2012 Optik Atom- och kärnfysik Universum
Labrapport – samarbete med kemin

2 Vi kommer att starta med optik/ljus
Vi kommer att starta med optik/ljus. Ljus är energi och detta är något som kommer vara den röda tråden genom höstens moment. Energi är oförstörbart – det kan dock omvandlas till olika former – detta är energiprincipen. Vilka energiformer kommer ni ihåg? Diskutera med din bänkkompis. Gör en mindmap och berätta sedan vilka energiformer som vi kommer att resonera kring under året

3 Förmågor i fysik… använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genomföra systematiska undersökningar i fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

4 Centralt innehåll Fysiken i naturen och samhället
Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg. Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor ( t ex mikroskopet, kameran, fiberoptik) Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik ( led-teknik) De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet (olika teorier om att förklara ljus) Fysikens metoder och arbetssätt (att laborera)

5 Optik är den del av fysiken som beskriver ljusets egenskaper och vad som händer när ljuset träffar på materia. Optik är läran om ljusets utbredning och brytning

6 Solen är vår viktigaste energikälla - vilka energiformer kan du förknippa med solen?
En del av strålningen kan vi se. Den kalla vi för ljus (synligt ljus). Det finns också strålning som vi inte kan uppfatta, exempel är ultraviolett strålning, infraröd strålning.

7 Viktiga begrepp? Infallsvinkel Brytningsvinkel Ljuskälla
Fotoner- Ljuspartiklar Reflektionsvinkel Våglängder Totalreflektion Vågrörelse Brännvidd Spektrum Konvex lins (positiv, samlingslins) Fiberoptik Optiska fibrer Konkav lins (negativ, spridningslins) Optiska instrument Strålningsenergi Skenbild Energi

8 Vad är ljus?

9

10 Ljus är strålningsenergi som färdas med vågliknande rörelser
Ljus är strålningsenergi som färdas med vågliknande rörelser. Avståndet mellan två vågkammar kallas våglängd. De antal våglängder som passerar en given punkt på given tid utgör frekvensen. Strålar med olika frekvenser ger olika sorters ljus. Vad är då vitt ljus?

11 Hur kan vi se saker? På 1500-talet trodde man att ögat skickade ut strålar ungefär som en ficklampa. Därför såg man inget när man blundade…………….

12 Hur kommer det sig att vi ser föremål
Hur kommer det sig att vi ser föremål? Se de olika förklaringarna nedan, är de rätt, fel eller ofullständiga svar? Diskutera! Genom att ljusstrålar träffar föremålen Allt man ser utstrålar ljus som våra ögon fångar upp Ljus sprids i rummet som sedan sprids till ögonen som uppfattar alla föremål i rummet. För att ljuset studsar på dom och lyser upp föremålet Ljuset reflekteras på föremål och sprids till våra ögon som registrerar att vi ser någonting. Ljus reflekteras via föremålet och sedan till våra ögon så vi ser dem. För att ljus färdas rakt, men studsar på olika föremål som sedan reflekteras till våra ögon. När ljuset träffar ett föremål så reflekteras ljuset och träffar våra ögon då vi får en uppfattning om hur föremålet ser ut. Vi ser alltså ljusets reflektioner. Ljuset reflekterar föremålen. För att ljuset lyser upp allting så att vi ser. Genom att ljus kommer in i våra ögon och skapar en bild på näthinnan.

13 Varför ser vi reflexer så bra?
Reflexen består av runda glaspärlor som reflekterar ljuset tillbaka där det kom ifrån. Runt 95 % av ljuset reflekteras medan vanliga kläder bara reflekterar 5%.

14 Ljusets hastighet Ljus rör sig olika fort i olika material. I vilket medium/material rör sig ljus snabbast – långsammast? Rangordna följande: vatten glas vakuum diamant

15 Ljusets hastighet (Beteckningen för ljus är c) km/s i vakuum km/s i vatten km/s i glas km/s i diamant Vad är ett ljusår?

16 Hur rör sig ljuset? Ljus rör sig rakt fram, rätlinjigt – därmed bildas skuggor! I och med att solen är ett klot, är egentligen inte solens strålar parallella, men det långa avståndet mellan solen och jorden gör att vinkeln mellan två strålar är väldigt liten och vi utgår därför från att solstrålarna är parallella i fysiken.

17 Lampor Matta lampor ger mjuka skuggor, klara lampor ger skarpare skuggor.

18 Vad har glödlampan haft för betydelse för människans levnadsvillkor?

19 Glödlampa är på väg bort Läs artikeln: http://www. nyteknik


Ladda ner ppt "Fysik höstterminen 2012 Optik Atom- och kärnfysik Universum"

Liknande presentationer


Google-annonser