Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nervsystemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nervsystemet."— Presentationens avskrift:

1 Nervsystemet

2

3 Nervsystemets delar Hjärnan Ryggmärgen Nerverna

4 Nervcellen Nervsystemet är uppbyggt av nervceller.
Nervcellen kan likas vid en vägkorsning. Dendriter har kontakt med andra celler och för information in till cellkärnan. Om informationen är viktig skickas den vidare till en annan nervcell eller muskel. Cellkärnan skickar information vidare genom ett axon.

5 Synaps Mötesplatsen mellan två nervceller kallas för synaps.
När nervsignalen når synapsen släpps ett kemiskt ämne ut. Det kemiska ämnet fastnar på den andra nervcellens yta som en nyckel i ett lås. Om tillräckligt många kemikalier fastnar skickas signalen vidare av mottagarnervcellen.

6 Hjärnan - cerebrum Hjärnan styr all verksamhet som sker i kroppen.
Hjärnan väger ca 1,4 kg Hjärnan ligger skyddad av 3 hjärnhinnor, cerebrospinalvätska och kraniet. Hjärnan kräver mycket syre och näring! 4 hålrum inne i hjärnan kallas ventriklar. De tillverkar cerebrospinalvätskan.

7 Hjärnhalvor - hemisfärer
Hjärnhalvorna sitter ihop i hjärnBALKen Höger halva av hjärnan styr vänster kroppshalva och tvärtom. Vänsterhänta människor är i större utsträckning konstnärligt lagda.

8 Hjärnans yttre - lober Hjärnans yttre är starkt veckad och grå till utseendet. Ytan kallas för hjärnBARK Den delas in i olika delar som kallas för lober. Loberna har samma namn som skelettbenen i kraniet. Loberna är avgränsade av djupa fåror.

9 Hjärnans yttre - centra
På hjärnbarken sitter olika områden som kallas centra. Varje centra tar emot och skickar ut en viss sorts information. Exempel: Syncentra längst bak i nacken tolkar de signaler som sänds via synnerven från ögat till bilder. Många centra samarbetar med varandra.

10 Hjärnans inre De evolutionärt äldsta delarna av hjärnan sitter i dess inre. Från hjärnans inre styrs sömn, hunger, sexlust. Thalamus kallas en omkopplingsstation som skickar informationen dit den ska i hjärnan. I hjärnstammen styrs andning, blodtryck och hjärtats slag.

11 Lillhjärnan - cerebellum
Lillhjärnan ligger längst bak under nackloben i hjärnan. Lillhjärnan sköter om dina finmotoriska rörelser t.ex. när du virkar eller skriver. Lillhjärnan samarbetar mycket med synsinnet och balansinnet. Tillsammans sköter de vår balans och förutser hur vi ska sätta fötterna för att inte ramla.

12 Ryggmärgen Ryggmärgen är tjock som ett lillfinger och ca 50cm lång.
Den ligger skyddad av tre hinnor, cerebrospinalvätska samt av ryggkotorna. Från ryggmärgen löper nerver ut i kroppen. All information från kroppen som ska till och från hjärnan går genom ryggmärgen. I ryggmärgen ligger den grå substansen innerst och den vita ytterst. Tvärtom emot hjärnan.

13 Nerverna Motoriska banor kallas nervbanor som går från hjärnan till skelettets muskler. De förmedlar information från rörelsecentrum i pannloben. Impulserna gör att skelettmuskulaturen drar ihop sig och man kan röra sig. Sensoriska banor kallas nervbanor som går från kroppen till hjärnan. De leder information om tryck, beröring, smärta och temperatur från huden till känselcentrum i hjässloben. De förmedlar också information från leder, muskler och senor som lillhjärnan behöver för att kunna kontrollera hållning och rörelser.

14 Reflex – när kroppen struntar i hjärnan
En reflex sker automatiskt utan att man är medveten om den förrän efteråt. Om man t.ex. bränner sig skickar en sensorisk nerv information in till ryggmärgen. I ryggmärgen kopplas den sensoriska nerven direkt om till en motorisk nerv som får handen att dras undan. Samtidigt skickas en nervsignal upp till hjärnan om vad som hänt. Men när du blir medveten om det är handen redan bortdragen.

15 Instuderingsfrågor Vad består nervsystemet av för delar (tre stycken)?
Vilken slags celler är hela nervsystemet uppbyggt av? Hur skyddas den känsliga hjärnan? Vad heter den vätska som hjärnan badar i? Tag hjälp av en bild på storhjärnans yttre och lär dig följande delar; pannlob, hjässlob, nacklob och tinninglob. Tag hjälp av en bild på storhjärnans yttre och lär dig följande centra; känsel, motoriskt, syn, hörsel, talförståelse och tal. Hur är barken på storhjärnan uppbyggd (färg, celler, form)? Vad är hjärnbalken och vilken är dess uppgift? Vilka uppgifter i kroppen sköts från hjärnans inre? Vad är hypofysen och vad har den för uppgift? Vilken funktion har hjärnstammen? Vilken uppgift har lillhjärnan? Hur är ryggmärgen uppbyggd?

16 Lite svårare instuderingsfrågor
Hur fungerar en reflex? Vad är det för skillnad på motoriska och sensoriska nervceller? Hur är en nervcell uppbyggd? Vad är myelinskidor för något och vad gör de? Vad är en synaps och vad händer där?


Ladda ner ppt "Nervsystemet."

Liknande presentationer


Google-annonser