Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRANSKKLASSICISM. RENÄSSANS 1350-1800 1500-1800 Olika i olika länder: I Italien tidig, i Frankrike och England sen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRANSKKLASSICISM. RENÄSSANS 1350-1800 1500-1800 Olika i olika länder: I Italien tidig, i Frankrike och England sen."— Presentationens avskrift:

1 FRANSKKLASSICISM

2 RENÄSSANS 1350-1800 1500-1800 Olika i olika länder: I Italien tidig, i Frankrike och England sen

3 Re-naissance – återfödelse av: Människan – Strävan efter kunskap – ett tecken på hennes värdighet Antikens kultur

4 ORSAKER Tekniska uppfinningar –världsomseglingar – världsbilden Tryckpressen Pesten Reformation – motreformation - religionskrig

5 TVÅ KONSTNÄRLIGA STILAR Franskklassicism Barock

6 FRANSKKLASSICISM FK: Lyfter fram innehållet FK: Enkel, genomskinlig, stram harmonisk stil FK: Förnuftet, tanke i centrum

7 BAROCK B: Större fokus på form B: Stilistiskt mer utsvävande, bombastisk, utsmyckade detaljer, det bisarra och groteska B: inriktad på känsla, att röra

8 FRANKRIKE Feodalstaten ersattes av en centralmakt Makten absolut hos kungen En ständerstat: adeln som särskilt krigarstånd försvann och ersattes av hov- och ämbetsmannarollen

9 En koncentrering av kulturen kring hovet Konsten blir en maktfaktor Teatern en angelägenhet för kungamakten och staten

10 FRANSKKLASSICISM En politisk tolkning av renässansens kultur Ordning – symmetri

11

12 FRANSKKLASSICISM 1600-tal Högklassicism – ett tjugutal år under seklets senare hälft Ludvig XIV Racine, Boileau, Moliére

13 NICOLAS BOILEAU, L’ART POETIQUE En omformulering av Aristoteles poetik Fastlagda och stipulerade regler Anpassning till hovets smak och förväntningar

14

15 Pierre Corneille (Le Cid 1637) Jean Baptiste Molière Jean Racine Andromaque 1667 Bérénice 1670 Fedra 1677

16 JANSENISM Människan är helt fallen i synd och utan hopp om frälsning Räddad blir den som Gud väljer att ge sin nåd

17 BOILEAU; L’ART POETIQUE De tre enheterna La vraisémblance – det sannolika Efterlikna människans natur Representativ ställning vs. mänskliga känslor Karaktärerna uppträda i enl. m social ställning Expositionen – knuten – peripetin – krisen – knutens upplösning Deus ex machina La biénsance – det passande Teatern bevarare av Status Quo

18 DISKUSSIONSFRÅGOR Beskriv och diskutera Fedra utifrån Boileaus regler om de tre enheterna, det sannolika och det passande Beskriv och diskutera hur den sociala och statliga ordningen i Frankrike representeras i Fedra Diskutera spänningen mellan förnuft och känsla i Fedra


Ladda ner ppt "FRANSKKLASSICISM. RENÄSSANS 1350-1800 1500-1800 Olika i olika länder: I Italien tidig, i Frankrike och England sen."

Liknande presentationer


Google-annonser