Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datavet2006 2006-06-13 Ett framgångsrikt magisterprogram i Skövde Sten F. Andler Ämnesansvar datalogi Högskolan i Skövde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datavet2006 2006-06-13 Ett framgångsrikt magisterprogram i Skövde Sten F. Andler Ämnesansvar datalogi Högskolan i Skövde."— Presentationens avskrift:

1 datavet2006 2006-06-13 Ett framgångsrikt magisterprogram i Skövde Sten F. Andler Ämnesansvar datalogi Högskolan i Skövde

2 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 2 Credits  Mikael Berndtsson Samordnare för magisterprogrammen  Birgitta Lindström Ämnesansvar datalogi, grundutbildning  Göran Falkman Proprefekt, tidigare ämnesansvarig  Övriga forskarkollegor som bidragit Kurser, handledning, forsknignsmiljö

3 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 3 Bakgrund: Magister i datavetenskap, 50p ”Här finns en utmärkt magisterutbildning.” Utvärdering datavetenskap/datalogi Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R "Under de senaste åren har 30–40 procent av alla magisteruppsatser blivit publicerade vid internationella konferenser. Vi finner detta föredömligt.” Utvärdering systemvetenskap/informatik Högskoleverkets rapportserie 2004:10 R  1:a kullen startade HT 1990  127 st magisteravhandlingar 30% av dessa är publicerade Flera utsedda som ”Best Master's Thesis”

4

5 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 5 Magisterutbildningar i datavetenskap  Bred syn på datavetenskap (kunskapsområde) Klassisk datalogi Systemvetenskap Tvärvetenskap  Nuvarande magisterutbildningar Bioinformatik (40p) Datavetenskap, breddning (40p) Datavetenskap, forskningsinriktad fördjupning (50p) Datalingvistik (40p)

6 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 6 Forskargrupper deltar med kurser, handledning, forskningsmiljö  Ger delaktighet, rekrytering The Bioinformatics Group (BIG) The Database Technology Group (DBTG) The Computational Linguistics Research Group (CL) The Distributed Real-Time Systems Research Group (DRTS) The Information Systems Research Group (IS) Skövde Cognition and Artificial Intelligence Lab (SCAI)

7 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 7 Master i datavetenskap 80p Datavetenskap (45p) -25p ämneskurser -20p magisteruppsats Övrigt (35p) -25p metod-/stödkurser -10p valfria kurser Anpassning till Bolognaprocessen Bygger på Datavetenskap, forskningsinriktad fördjupning (50p) Söker egen examensrätt för 2-årig masterutbildning Planerar även spetsmaster i samarbete med Örebro & Halmstad Ges i block där lärosäten bidrar med sin högsta kompetens

8 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 8 Master i datavetenskap åk 1 HT (20p)  4 ämneskurser (D-nivå)  Kurser: Adaptive robotics Bioinformatics Cognitive science seminars Connectionism and artificial intelligence Database technology Distributed RT Systems Informationssystemutv. osv… VT (20p)  Venture development, 5p  Forskningsmetodik, 5p  Akademiskt skrivande på engelska, 5p  Information literacy, 5p

9 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 9 Master i datavetenskap åk 2 HT (20p)  Vetenskaplig kommunikation, 5p  Aims & objectives, 5p  Valfria kurser (C-)/D- nivå, 10p VT (20p)  Magisteruppsats, 20p

10 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 10 Ursprung  Ursprungligen två från IDA som tog sin magisterexamen i Exeter, England  Samarbete 1991 med magisterutbildning i Skövde och examen från Exeter AI, databas och logik – forskningsinriktat 50p New Generation Representations Forskningsinriktat (alla kurser på magisternivå)  Magisterrättigheter 1996 för datavetenskap, 50p 20 p ämneskurser + 5p forskningsmetodik 25 p magisteravhandling

11 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 11 Samarbete  Samarbete med utländska universitet Brian och Ajit från Exeter Knutit andra till undervisningen tidvis, Sharma, Barbacci, Hinchey, Offutt, Son  Undervisning på engelska Lockar många utbytesstudenter  God rekryteringsbas för doktorander ca 75% av doktoranderna har gått magisterprogrammet i Skövde

12 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 12 Resultat i forkningskompetens  Exempel på egen rekrytering av personal Tom Ziemke: utbytesstudent  professor i Skövde Lars Niklasson: lokalt rekryterad  professor i Skövde Många disputerade i Skövde som gått magisterutbildningen i Skövde

13 2006-06-13 datavet2006 2006-06-13 13 Sammanfattning  Gott samarbete Mellan forskargrupper Med andra lärosäten  God kvalitet Högt söktryck Nära koppling till forskningen  Gott resultat Utmärkt rekryteringskälla


Ladda ner ppt "Datavet2006 2006-06-13 Ett framgångsrikt magisterprogram i Skövde Sten F. Andler Ämnesansvar datalogi Högskolan i Skövde."

Liknande presentationer


Google-annonser