Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-30 För utbildningsprogrammet Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android Föreläsning 1: Kursintroduktion, smartphones. Välkommen till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-30 För utbildningsprogrammet Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android Föreläsning 1: Kursintroduktion, smartphones. Välkommen till."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-30 För utbildningsprogrammet Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android Föreläsning 1: Kursintroduktion, smartphones. Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G! 2015-03-30 Magnus.eriksson@miun.se Text (ej bilder) fritt tillgängligt under Creative Commons BY-SA 3.0BY-SA

2 Kursens lärandemål och betygskriterier Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - redogöra för grundläggande begrepp i Android, - redogöra för principer för öpen innovation, - redogöra för lagar som en utvecklare kan möta i sin yrkesroll, - göra informerade val av lämplig licensform för öppet innehåll och öppen källkod, - redogöra för säkerhetsrisker och metoder att skydda sig, - utforma en lösenordspolicy för användare. För högsta betyg ska studenten dessutom kunna: – Ge bra förklaringar av relevanta aktuella begrepp – Skapa material med öppet innehåll och av god kvalitet – Värdera framgångsmöjligheter för öppna tjänster och appar – Föreslå och argumentera för nya realistiska öppna tjänster och appar

3 Examination och betygssättning Kursen har tre labbuppgifter och en tentamen Betyget grundas främst på tentamensresultatet Ligger man på gränsen mellan två betygssteg tittar vi även på laborationsredovisningen

4 Kursuppläggning Ulf Jennehag – Fö 1: Kursintroduktion. Introduktion till mobila operativsystem, smartphones, Android och appar. (Magnus definierar begrepp.) Magnus Eriksson – Fö 2: Immaterialrätt: patent, IP-avtal, upphovsrätt, designskydd, verkshöjd. (Ulf berättar om egna erfarenheter av patentansökning.) – Fö 3: Öppet innehåll: wikier, creative commons licenser, gpdl – Lab 1: Öppet innehåll och wikipublicering – Fö 4: IT-juridik: PUL, BBS-lagen, lagen om elektronisk kommunikation, offentlighetsprincipen, FRA-lagen, Ipred Robert Olofsson, gästföreläsare från Nordic Peak – För 5-6: Öppen källkod: Licenser, utvecklingsverktyg och samarbetsformer

5 Kursinnehåll (forts.) Olle Nilsson – Fö 7-9: Open Innovation: grundläggande principer, samarbetsformer, typfall. Samhällsvetenskapliga aspekter. Magnus Eriksson – Fö 10-12: IT-säkerhet: Lösenord, certifikat, policier, malware, säkerhet i trådlösa nätverk och vid molntjänster, riskanalys – Lab 2: Lösenord – Lab 3: Nätverkssäkerhet – Fö 13: Repetition, återkoppling på redovisningsuppgifter.

6 Kursmaterial På kursens WebCT-plats (som nås via portal.miun.se) kommer du att hitta Slajds – normalt inom ett dygn efter föreläsningen Kurslitteratur – rekommenderade sidor att läsa Begreppslista – ord som ni ska kunna definiera, exemplifiera och relatera till varandra. Kan uppdateras fram till 1 vecka innan provet. Laborationer Övningsprov (läggs ut senast vid sista föreläsningen)

7 Mobil kommunikation Skillnad på sladdlös (cordless), trådlös (wireless) och mobil. Mobil kommunikation har handover och roaming. Generationer: – 0G: 1950-talet. Radiotelefoner – ej riktigt mobila. – 1G: NMT år 1981. Analogt. 1200 bit/s. Handover och roaming. – 2G: GSM år 1991. Digitalt. 9600 bit/s. – 2.5G: GPRS år 2000. WAP-sidor. – 3G: WCDMA, CDMA2000 år 2002. Spread spectrum. 200 kbit/s. – Nästan 4G: Mobile Wimax år 2005, LTE 2009. 100 Mbps – ”Riktig” 4G: Adv-LTE och Adv-Wimax. 1 Gbps. All-IP. – 5G ?

8 ”Godwins law for OS…” När en diskussion på idg.se växer går sannolikheten att ett operativsystemskrig inträffar mot ett. (Ursprunglig formulering: As a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one.)

9 Smartphones – några grundläggande begrepp Läs på http://en.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org och dess källor, samt IDG:s IT- ordbok, om följande begrepp: Smartphone PDA – personal digital assistant Dumb phone Feature phone Media player Tablet (Pekplatta) Mobile operating system Multitasking Symbian iOS Android Proprietary (proprietär) Open system, open standard (Öppna system och standarder) Open operating system Porterbarhet Source code (öppen källkod) Open source Mobile operating system Mobile app Widget

10 Google Android Se Ulf Jennehags presentation.


Ladda ner ppt "2015-03-30 För utbildningsprogrammet Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android Föreläsning 1: Kursintroduktion, smartphones. Välkommen till."

Liknande presentationer


Google-annonser