Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programberedningen 2010 Årets uppdrag: Bemötande i vården (Etik i vården) Programberedningen består av 11 ledamöter: Anders Öberg (S) ordförande Elisabeth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programberedningen 2010 Årets uppdrag: Bemötande i vården (Etik i vården) Programberedningen består av 11 ledamöter: Anders Öberg (S) ordförande Elisabeth."— Presentationens avskrift:

1 Programberedningen 2010 Årets uppdrag: Bemötande i vården (Etik i vården) Programberedningen består av 11 ledamöter: Anders Öberg (S) ordförande Elisabeth Lindberg (S) Lennart Synnergren (S) Camilla Wallin (S) Ove Haarala (V) Marie Nyberg (MP) Birgitta Pounu (NS) Anna Scott (NS) Rolf Wessel (M) Ingrid Larsson (C) Katarina Morin (FP)

2 Våra metoder Deltagit i föreläsningar, seminarier och konferenser, har ordnat egna möten med patienter och anhöriga samt deltagit på möten som ordnats runt om i länet. Enkäten har använts av beredningsledamöterna som ett underlag för samtal med patienter och anhöriga. Noliamässan i Piteå tillsammans med bröst- och prostatacancerföreningarna, under mässdagarna anordnade beredningen tillsammans med bröstcancerföreningen en teaterkväll med föreställning och fika. Under 2010 återupprättat kontakt med de föreningar och organisationer man arbetat med tidigare under mandatperioden och med dessa patient- och anhöriggrupper diskuterat bemötande i vården. Programberedningen har haft ett erfarenhetsutbyte med Patientnämndens ledamöter och tjänstemän. Programberedningen har arbetat tillsammans med verksamheten genom tandvården och akutvårdsenheten.

3 Enkäten - Resultat Under våren och sommaren lämnades Programberedningens enkät om upplevelser av mötet med vården ut till ett antal av länets medborgare. Enkäten bestod av ett antal påståenden som patienter och anhöriga fick rangordna från viktigast till minst viktigt. 1.Hur jag blir informerad om min sjukdom och behandlingsalternativ 2.Hur jag blir medicinskt behandlad 3.Hur jag blir mottagen i vården

4 Frågor till fullmäktige och styrelsen Hur tillvara ta patientnämndens rapporter? Gemensamma rutiner i länet för att sätta fokus på mötet i vården? Hur få tillräcklig tid för mötet i vården? Bemötandefrågor i grund- och fortbildning Metoder för att ge patientens möjlighet att vara förberedd. Hur kan landstinget kvalitetssäkra mötet mellan patienten och vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv för att höja patientsäkerheten?

5 En mandatperiod med Programberedningen Programberedningen har i år sammanställt ett dokument som sammanfattar arbetet under hela mandatperioden. I den första delen har beredningen sammanfattat och dragit slutsatser av det egna arbete, hur man arbetat och hur arbetet kan utvecklas i framtiden. Den andra delen sammanfattar vilka uppdrag man arbetat med under mandatperioden, resultatet av dialogen med patienter och anhöriga, vilka svar styrelsen gav på rapporterna och sista med inte minst vilka avtryck som numera finns i verksamheten – vilka resultat kan man se i verksamheten.

6 Programberedningens uppdrag under mandatperioden 2007- 2010 2007 Bröst och prostatacancer 2008 Barn- och ungdomars psykiska ohälsa 2009 Diabetes 2010 Bemötanden

7 Palliativ vård i Norrbotten 10 palliativa rådgivningssjuksköterskor Palliativa vårdplatser på alla länets sjukhus Lokala team Arbetar tillsammans med kommunerna Fungerande palliativt nätverk och samrådsgrupp

8 Överlämning av patienter mellan barn- och vuxenpsykiatrin Nya rutiner Personlig överlämning mellan behandlare och patient samt närstående Gemensamt patientarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin Utvärdering och uppföljning för ytterligare förbättringsområden

9 Handläggningsöverenskommelse Diabetes Anpassa till de nya riktlinjerna Alla enheter i Norrbotten är med Slutet av augusti 4000 registreringar – helåret 2009 totalt 6000 registrerade

10 Arbetet måste gå vidare med… Samverkan mellan patient- och anhörigföreningar och vården Tillgänglighet på ungdomsmottagningarna - fortfarande stängt under skollov - uppdatering/tillgänglighet på nätet - förebyggande arbetet/information till skolorna finns stor förbättrings/utvecklings potential

11 Tack till alla föreningar och organisationer

12 Programberedningens erfarenheter Baskunskap/introduktion i ämnet räcker Boka möten i tid, tidsplanering God lyssnare Möte människor Testa material på den egna gruppen innan man är redo att gå ut i dialog Fler studiebesök och konferenser, bättre nyttjande av teknik Bättre respons från partigrupperna önskas Inte glömma bort att göra politik av beredningens synpunkter


Ladda ner ppt "Programberedningen 2010 Årets uppdrag: Bemötande i vården (Etik i vården) Programberedningen består av 11 ledamöter: Anders Öberg (S) ordförande Elisabeth."

Liknande presentationer


Google-annonser