Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet

2 Universitetet kort och gott  Störst och äldst i Finland  37 000 studenter  7000 personal  4000 examen/år  360 doktorer/år  Grundat i Åbo 1640, flyttades till Helsingfors 1828  Nio fakulteter  11 fr.o.m 2004

3 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Institutionen kort och gott  Den största forsknings- och utbildningsenheten i Finland inom IT-området som hör till ett universitet  2300 studenter  200 personal  Grundad 1967  En del av den matematisk- naturvetenskapliga fakulteten  Flyttar till Gumtäkt på sommaren 2004!

4 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Styrkor - undervisningen  Utmärkt undervisning – Bland top 8 på HU 2002  Tvärvetenskaplig  Maskinpark  Institutionen har ett nät med över 500 Linux- arbetsstationer  Möjlighet att arbeta även på natten och veckoslut  Stort kursutbud  Nya utrymmen 2004

5 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Styrkor - forskning  Kvalitet och utvecklade forskningsområden  År 1999 fick institutionen vitsordet 7/7 i en utvärdering av forskningen  Tvärvetenskaplig  En stor forskningsorganisation  FDK  HIIT  Företagskontakter  Nya utrymmen 2004

6 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Linux  Linus Torvalds, som utvecklade Linux- operativsystemet, studerade och arbetade på institutionen 1988-1997  Utvecklandet av Linux började i slutet av 1980- talet  Linus blev hedersdoktor vid universitetet 2000  Institutionen har använt Linux i över tio år

7 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Personal  14 professorer  19 (universitets)lektorer  153 personår  Medelålder för personal i huvudsyssla 32,8 år  21 % damer  Utlänningarnas relativa andel ökar kraftigt

8 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Studenter  Senaste år (2002)  2351 inskrivna studenter  20512 studieveckor  72 magistrar, tre doktorer  417 nya studenter  19 % damer

9 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Examensantal

10 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Publikationer * Luvut vuodelta 2002

11 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Finansiering

12 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Extern forskningsfinansiering

13 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Datavetenskap  Besläktad med matematik och ingenjörsvetenskap  Effektiv automatisering  Teori och praktik  Planering, modellering, programmering  Allt mera tvärvetenskapligt  Synnerligen viktig i samhället

14 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Varför studera datavetenskap?  Examen ger en god och bred bas för olika IT-uppgifter :  programvaruplanerare, projektchef, konsult, privatföretagare, utbildare, ämneslärare, forskare…  Utbildning garanterar en arbetsplats även i framtiden!  Goda möjligheter att arbeta utomlands!  Hög inkomstnivå!

15 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Fakta om studierna  Grundexamen filosofie magister:  160 ”studieveckor”  Ung. 4-7 års studiier, som krönes av en pro gradu  Huvudämne är datavetenskap, dessutom biämnen (matematik, filosofi, språk, biologi, handelsvetenskaper…)  God, mångformig och studentcentrerad undervisning  Föreläsningar, övningar, övningsarbeten, seminarier…

16 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Hur man söker  Gemensam intagning:  Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Joensuu  Bindande prioritetsordning  Ansökningsblanketten returneras i mitten av maj  Till det universitet, där man tänker delta i inträdesförhören  Inträdesförhör i slutet av maj  tre uppgifter, två svar – problemlösning, programmering och material  Eximia i matematik, modersmålet och realen garanterar en studieplats

17 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Inriktningsalternativ  Inriktningsalternativet datavetenskap  Det vanligaste alternativet  Inriktningsalternativet tillämpad datavetenskap  Fler (mer) tillämpade biämnen  Inriktningsalternativet bioinformatik  En aktuell nyhet  Inriktningsalternativet för lärare  Inriktningsalternativet för datormatematiker

18 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Specialiceringslinjer  Algoritmer  Intelligenta system  Programvaruteknik  Distribuerade system och datakommunikation  Informationssystem

19 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Forskningsområden - Algoritmer  Kärnan i datavetenskapen : Algoritmer och datastrukturer  Effektiva lösningar på beräkningsproblem  Huvudområden: Kombinatorisk mönsterigenkänning och teckensträngsalgoritmer, maskininlärning, databrytning  Tillämpningsområden: beräkningsbiologi – bioinformatik, beräkningsgeometri, robotik och sökning av musikdata  Akademiprofessor Esko Ukkonen

20 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Forskningsområden – Informationssystem  Behandling av stora datamängder  Databaser och strukturerade representationssätt  Huvudområden: Databrytning, dokumenthantering och användargränssnitt  Tillämpningsområden: Kartläggning av sjukdomsgener, proaktiv databehandling, språkteknologi  Professor Hannu Toivonen

21 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Forskningsområden– Distribuerade system och datakommunikation  Uppdelning av system i mindre enheter och kommunikationen mellan dessa  Huvudområden: Infrastruktur för mobil beräkning, prestanda för distribuerade system, programvaruarkitekturer  Tillämpningsområden: Datakommunikationsprotokoll, middleware, webbtjänster  Professorer Timo Alanko och Kimmo Raatikainen

22 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Forskningsområden– Intelligenta system  Beräkningsmetoder för intelligenta system  Komplexa systems beräkninsgproblem, modellering och förutsägelse  Huvudormåden: Modellering baserad på sannolikhet, Bayes-nät, deduktion baserad på informationsteorin  Tillämpningsområden: Användarprofilering och personifiering, E-inlärning, feldiagnostik för rymdsonder, nästa generations sökmaskiner, positionering  Professorer Petri Myllymäki och Henry Tirri

23 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Forskningsområden - Programvaruteknik  Produktion av stora och komplexa programvaror  Huvudområden: Programvaruplanering – programvaruarkitektur, kvalitetsmätning av programvaruprodukter, testning och objektinriktade programvarutekniker  Tillämpningsområden: Kvalitetssäkring av programvara och utvecklingsmiljöer– tillämpningsramverk, testning av programvara  Professorer Jukka Paakki och Inkeri Verkamo

24 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet HIIT/BRU  Grundforskningsenheten (BRU, Basic Research Unit) vid Forskningsinstitutet för Informationsteknologi HIIT (Helsinki Institute for Information Technology)  HIIT är ett gemensamt forskningsinstitut för Helsingfors universitet och Tekniska högskolan  BRU började sin verksamhet 2002  Målet är att förstärka den strategiska forskningen i datavetenskap i Finland  Direktör professor Heikki Mannila, ung 40 internationella och nationella forskare  Huvudområden: Dataanalys och databrytning, adaptiv beräkning

25 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet FDK  Från data till kunskap – En av Finlands Akademis spetsforskningsenheter för 2002-2006  Direktör akademiprofessor Esko Ukkonen, ung. 50 forskare  Algoritmforskning för dataanalys  Fyra huvudprojekt: Databrytning och algoritmisk maskininlärning, biologiska tillämpningar för dessa, kombinatorisk mönsterigenkänning och informationsåtervinning samt komputationell strukturbiologi

26 Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet HELSINGIN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS MERA INFOKONTAKTUPPGIFTER Institutionen för datavetenskap PB 26 (Industrigatan 23) 00014 Helsingfors universitet Fornamn.Efternamn@cs.Helsinki.FI www.cs.Helsinki.FI/ Fornman.Efternamn/ Teelfon: 09-1911 (växel) Fax: 09-191 44441 WWW.CS.HELSINKI.FI


Ladda ner ppt "Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser