Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation Personal 804 anställda motsvarande 638 personår, + 4 % 42 professorer, + 5 % Dessutom 24 docenter, + 26 % 50 % forskarutbildade lärare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation Personal 804 anställda motsvarande 638 personår, + 4 % 42 professorer, + 5 % Dessutom 24 docenter, + 26 % 50 % forskarutbildade lärare."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Organisation

4 Personal 804 anställda motsvarande 638 personår, + 4 %
42 professorer, + 5 % Dessutom 24 docenter, + 26 % 50 % forskarutbildade lärare (individer – inkl. post doc, forskarass, forskningsledare) – 46 % disputerade (årsarb.) Medelålder 44,6 år (2011: 44,58 år) 56 % kvinnor (55 %)

5 Vår vision År 2015 är Högskolan Dalarna ledande när det gäller nästa generations lärande Vår utbildning och forskning är ansedd för sin höga kvalitet Vi har egen forskarutbildning inom några strategiska områden Vår samproduktion av forskning, utbildning och verksamhetsutveckling tillsammans med företag och organisationer är väl utbyggd regionalt, nationellt och internationellt.

6 Högskolan Dalarna Forskning (18 %) Utbildning (82 %)
67 program 1 120 kurser 18 program på avancerad nivå studenter (6 201 helårs) studenter som läser nätbaserat Forskning (18 %) 6 forskningsprofiler

7 Utbildningsområden Data & IT Ekonomi, samhälle & turism Idrott & hälsa
Kultur, medier & design Språk Teknik & natur Undervisning Vård, socialt arbete & medicin

8 Studenter väljer nät

9 Internationellt åtagande – några exempel
500 internationella studenter, 90% från Europa via utbyten Magisterprogram i Solenergiteknik International Tourism Management, kandidatprogram på engelska Gemensam nätbaserad barnmorskeutbildning med universiteten i  Hargeisa och Amoud, Somaliland Gemensam nätbaserad magisterkurs i afrikansk litteratur med University of Botswana Forsknings- och utvecklingssamarbete med VI-skogen, Östafrika

10 Utbildningsvolym 2012, hst

11 Anslag grundutbildning 1999–2012

12 Nästa generations lärande NGL
Nätutbildning vid HDa Kollaborativt i realtid Drygt 55% hst på nätet Utvecklingsprojekt 18 projekt på fyra akademier, 45 lärare direkt medverkande Omsätter 11 mnkr 2013 Ex. Informella lärmiljöer; Nätbaserad bedömning; Nästa generations fysikföreläsningar Forskningsmiljö Forskarskola TKP tillsammans med ÖU. HDa 10 doktorander Post-doc, fo-ledare Omsätter 7 mnkr 2013

13 Nästa generations lärande NGL
NGL-centrum Tjugotal medarbetare – support/utveckling Realtid + kollaborativa arbetssätt Sammansmältning nät/campus Nationellt rykte NGL-konferens feb 2012: 235 deltagare från 24 högskolor Starkt intresse från region, landsting, industri, andra högskolor, kända forskare 40-tal studíebesök 2012

14 Forskningsprofiler Energi, skog och byggd miljö Hälsa och välfärd
Komplexa system – mikrodatanalys Kultur, identitet och gestaltning Stålformning och ytteknik Utbildning och lärande Forskningsmiljön och forskarskolan inom Teknikburna kunskapsprocesser

15 Forskning 2012 Omslutning 102 mnkr, 17 % av högskolans verksamhet, + 1 % 48,2 mnkr externa intäkter (47 %), - 0,5 mnkr 7 doktorsexamina och 4 licentiatexamina (2011; 8 dr-examina resp. 1 lic-examina) 90 forskarstuderande (samt 2 kommun- och 5 industridoktorander), varav 14 nyantagna doktorander (64 % kvinnor) 129 referee-granskade publicerade artiklar, (2011: 133 st)

16 Uppdrag inom utbildning
Total omslutning 40 mnkr (+ 46 %, + 13 mnkr), 7 % av högskolans verksamhet (+ 2,5 %) Rektorsprogrammet 4,8 mnkr (+ 1,6 mnkr) Lärarlyftet, Förskolelyftet, Rektorslyftet 9,6 mnkr (+ 3,8 mnkr) Utrednings-/utvecklingsuppdrag 3,8 mnkr (+ 2,7 mnkr) SUD 3,4 mnkr (+ 1,5 mnkr) DCN Innowent, EMC, KTP 10 mnkr (+2,9 mnkr) DCU övrig uppdragsverksamhet 4,5 mnkr (-0,5 mnkr) Uppdragsutbildningar akademier 3,3 mnkr (+0,8 mnkr)

17 Aktuella utmaningar och möjligheter
Ifrågasatta examensrätter Minskande anslag, utb + fo Demografiska förändringar Nätstudier i realtid Uppdragsutbildningar 3:e-landsstudenter

18 Du försvinner inte i mängden


Ladda ner ppt "Organisation Personal 804 anställda motsvarande 638 personår, + 4 % 42 professorer, + 5 % Dessutom 24 docenter, + 26 % 50 % forskarutbildade lärare."

Liknande presentationer


Google-annonser