Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S."— Presentationens avskrift:

1 L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Skandinaviens största universitet Grundat studenter forskarstuderande anställda (46 % kvinnor) 570 professorer (14 % kvinnor) Åtta fakultetsområden Flera specialhögskolor mnkr i omsättning

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Värderingar Demokratiskt synsätt Kritiskt tänkande Akademisk integritet Etnisk och social mångfald Nolltolerans mot diskriminering Humanism Kreativ akademisk miljö

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Fakultetsområden Naturvetenskap Juridik Samhällsvetenskap Ekonomi Medicin Teknik Humaniora-teologi Konstnärlig verksamhet

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Universitetet i regionen Helsingborg Campus Helsingborg Ljungbyhed Trafikflyghögskolan Malmö Konsthögskolan Teaterhögskolan Musikhögskolan

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskning Profilområden Nanovetenskap Neurodegenerativa sjukdomar Medicin och läkemedel Globalt hållbar samhällsutveckling

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskning Exempel på verksamheter med tvärvetenskaplig forskning Nanovetenskap Stamcellscentrum Translationell cancerforskning Neurodegenerativa sjukdomar Livsmedelscentrum Lund Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling Centrum för hälsoekonomi

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskning Nationella inrättningar: MAX-lab En kraftfull synkrotronljuskälla som används i internationell forskning Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier SASNET Nationellt nätverk för forskning och utbildning om södra Asien

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskning Forskarstuderande och magisterstudenter Aktiva (varav forskarstuderande) Forskarstuderande Nyantagna300 Doktorsexamina443 Licentiatexamina112

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Grundutbildning Studenter Individer Helårsstudenter Nyantagna Examina4 490 Utbildning Utbildningsprogram100 Fristående kurserca 1 400

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Helårsstudenter Lund: Helsingborg: Malmö: Landskrona: 100 Ljungbyhed: 50

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Globala utbyten Lunds universitet är medlem i: League of European Research Universities (LERU) Universitas 21 (U21) Utrechtnätverket Santandernätverket 600 partneruniversitet i 50 länder över hela världen Deltar i samarbetet Nordic Centre vid Fudan University, Shanghai Omfattande utbytesprogram med Kanada och USA

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Grundutbildning Utbytesstudenter utresande960 inkommande1 700 Internationella magisterprogram19 Kurser på engelska250

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Öresundsuniversitetet Ett samarbete mellan 14 universitet och högskolor i regionen, däribland Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Studenter Doktorander Forskare

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Øresund Science Region Samarbetet omfattar företag, 14 universitet, sjukhus och myndig- heter. Flera plattformar ingår: Øresund Food Network Øresund Design Øresund Logistics Øresund Environment Academy Medicon Valley Academy Øresund IT Academy

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Samverkan med näringslivet LU Innovation Lunds universitets förvaltningsbolag LUAB LU Education Andelar i 40 avknoppningsföretag Ideon Science Park: 250 företag

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Staden Lund En kreativ mötesplats med många historiska inslag i centrum Grundades i slutet av 900-talet Ledande religiöst, akademiskt och kulturellt centrum i hela Skandinavien under 1100-talet Tillhör Sverige sedan invånare – hälften med koppling till universitetet

18


Ladda ner ppt "L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S."

Liknande presentationer


Google-annonser