Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller:"— Presentationens avskrift:

1 MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller: Studera verkligheten indirekt genom att studera modellen Underlätta kommunikation

2 KARTOR Modeller förenklar Modeller förvanskar - Afrika, Grönland Modeller fokuserar - topografisk, politisk

3 SYSTEMASPEKTER MÅL OBJEKT HAND- LINGAR styr påverkar uttrycker önskvärda tillstånd hos KONCEPTUELL MODELLERING MÅLMODELLERING BETEENDE MODELLERING

4 KONCEPTUELL MODELLERING Grundbegrepp Objekt Attribut Typer Regler Händelser PERSONBIL äger (m,1,t,p) En person kan äga många bilar En bil ägs av högst en person En person behöver ej äga en bil En bil måste ägas av en person PERSON har_mor

5 OGDENS TRIANGEL EXTENSION TERM INTENSION

6 SAMMA ORD - OLIKA BEGREPP På vilka sätt används ordet ”bok” i meningarna nedan? Jules Verne skrev många böcker Biblioteket i Vällingby har många böcker Nazi Tyskland förbjöd många böcker Bokhandlaren i Jönköping sålde många böcker KURS Kurskod Kursnamn Startdatum Antal poäng Kursansvarig

7 SAMMA BEGREPP - OLIKA ORD Avskeda - Friställa Arbetsgivare - Arbetsköpare Afro-American - Colored - Black - Negro

8 Vad är en databas? Logiskt sammanhängande mängd av data, med en därtill hörande betydelse, strukturerad och försedd med data avsedda för ett visst ändamål, med en viss användargrupp i åtanke och återspeglande någon aspekt av världen. Vad är ett databashanteringssystem? En mängd program som tillåter användaren att skapa och underhålla databaser. Introduktion till databaser

9 Databassystem Applikationsprogram / Frågor Program för att hantera frågor/program Program för att hantera lagrade data MetadataDatabas Användare / Programmerare DBMS Databashanteringssystem

10 Varför databaser? Beständighet Delning Dataoberoende

11 Hierarkiska databaser Nätverksdatabaser Relationsdatabaser Typer av databaser

12 Ett relationsschema är en mängd av attribut Exempel: PERSON(Pnr, Namn, Ålder, Lön) Till varje attribut hör en domän Exempel: Namn har domänen Sträng, Ålder har domänen Heltal En tupel för ett relationsschema ger ett värde till varje attribut i schemat Exempel: (Kalle Svensson, 710101-1133, 26, 13000) Värdet för varje attribut måste hämtas ur domänen En relation är en mängd av tupler Relationsdatabaser

13 Pnr Namn Ålder Lön 650101-2288 Eva Svensson 33 25000 750203-3133 Per Jonsson 23 20000 500107-5532 Sven Olsson 47 25000 800515-0044 Pia Eriksson 17 18000 PERSON Relations- schema Relation Man kan tänka på en relation som en tabell där inga dubletter får förekomma Relationsdatabaser

14 skola elev kurs lärare ämne bibliotek låntagare lån bok skola((sNr), adress) elev((eNr), förNamn, efterNamn) lärare((lNr), förNamn, efterNamn) ämne((äNamn), kursBok) kurs((sNr, eNr, lNr, äNamn) bibliotek((bNamn), adress) låntagare((lNr), förNamn, efterNamn) bok((ISBN), titel) lån((bNamn, lNr, ISBN, datum) Världen Delmängd Modell Databasstruktur Från verksamhet till databas

15 Varför design? Varför inte bara en enkel tabell? ISBNTitelFörfBiblBAdrLåntNamnLåntAdrDatum 12345Mitt livPelleStoraStorgatan 19KalleKarlavägen 12891102 23456Ditt livLisaStoraStorgatan 19KalleKarlavägen 12890723 12346Vårt livPelleStoraStorgatan 19VeraVerdandig 3890809 12347Vilket liv!LisaStoraStorgatan 19MonaMånvägen 7891011 23412Mitt livLisaStoraStorgatan 19KalleKarlavägen 12891112 121212StickningJohanStoraStorgatan 19KalleKarlavägen 12890909 1212MatlagningEvaStoraStorgatan 19VeraVerdandig 3891010 100MatematikVeraStoraStorgatan 19MonaMånvägen 7891102 bibliotek låntagare lån bok bibliotek((bNamn), adress) låntagare((lNr), förNamn, efterNamn) bok((ISBN), titel) lån((bNamn, lNr, ISBN, datum) Databasdesign

16 Ett onormaliserat relationsschema Namn Regnr Andel Lön Märke Per ErikssonABC1235025000Volvo Eva Olsson ABC1235018000Volvo Per ErikssonDEF45610025000Mercedes Per ErikssonGHI7895025000Toyota Pia JohnssonGHI7895030000Toyota Pia JohnssonBCD32110030000Ford Bo PerssonCDE65410018000Volvo

17 Problem med onormaliserade scheman Redundans Uppdateringsanomalier

18 Funktionella beroenden Ett funktionellt beroende innebär att ett attribut unikt bestämmer ett annat attribut. Exempel: Namn --> Lön Detta funktionella beroende innebär att om två tupler har samma värde på Namn så måste de ha samma värde på Lön.

19 Funktionella beroenden Vilka av följande funktionella beroenden är uppfyllda i relationen ovan? A --> B AB --> C CD --> B CD --> E

20 Nycklar En nyckel i ett relationsschema är är ett attribut (eller en minimal mängd av attribut) som funktionellt bestämmer övriga attribut i schemat. Det betyder att en nyckel entydigt identifierar en tupel i en relation. Vilken är nyckeln i följande relationsschema? RULLE(Film, Biograf, Klocka, Pris)

21 Första normalform Ett relationsschema är i första normalform om alla attributvärden är atomära. PersnrEfternamnFörnamn 750101-0032SvenssonGunnar, Sven 550401-0044OlssonKarin, Eva PersnrEfternamnFörnamn 750101-0032SvenssonGunnar 750101-0032SvenssonSven 550401-0044OlssonKarin 550401-0044OlssonEva Ej 1NF 1NF Vilka är nycklarna?

22 Àndra normalform Ett relationsschema är i andra normalform om varje attribut är funktionellt beroende av hela nyckeln. Namn Regnr Lön Per ErikssonABC12325000 Per ErikssonDEF45625000 Pia JohnssonGHI78930000 Pia JohnssonBCD32130000 Namn Regnr Per ErikssonABC123 Per ErikssonDEF456 Pia JohnssonGHI789 Pia JohnssonBCD321 Namn Lön Per Eriksson25000 Pia Johnsson30000

23 Tredje normalform Ett relationsschema är i tredje normalform om varje attribut är funktionellt beroende av nyckeln, hela nyckeln och inget annat än nyckeln.

24 Tredje normalform Om ett attribut inte uppfyller villkoret för 3NF så bryter man ut det och låter det bilda ett nytt relationsschema tillsammans med de attribut som det är funktionellt beroende av. Exempel: PERSON(Pnr, Namn, Land, Antal_inv) Pnr --> Namn, Land Land --> Antal_inv Antal_inv uppfyller ej villkoret för 3NF. Så det bryts ut till ett nytt relationsschema tillsammans med Land: PERSON(Pnr, Namn, Land) LAND(Land, Antal_inv)

25 Tredje normalform Bryt ned följande relationsschema till relationsscheman i 3NF. BOK(Exemplarnr, Personnr, Lånedatum, Återlämningsdatum, Bibliotek, Biblioteksadress, Personadress, Titel) Ett exemplar av en bok med en titel lånas ut till en person, som har en adress, vid ett datum och återlämnas ett annat datum. Bokexemplaret finns på ett bibliotek som har en adress.


Ladda ner ppt "MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller:"

Liknande presentationer


Google-annonser