Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller:"— Presentationens avskrift:

1 MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller: Studera verkligheten indirekt genom att studera modellen Underlätta kommunikation

2 KARTOR Modeller förenklar Modeller förvanskar - Afrika, Grönland
Modeller fokuserar - topografisk, politisk

3 KONCEPTUELL MODELLERING
SYSTEMASPEKTER MÅLMODELLERING MÅL uttrycker önskvärda tillstånd hos styr påverkar HAND- LINGAR OBJEKT KONCEPTUELL MODELLERING BETEENDE MODELLERING

4 KONCEPTUELL MODELLERING
PERSON BIL Grundbegrepp Objekt Attribut Typer Regler Händelser äger (m,1,t,p) En person kan äga många bilar En bil ägs av högst en person En person behöver ej äga en bil En bil måste ägas av en person har_mor PERSON

5 OGDENS TRIANGEL TERM EXTENSION INTENSION

6 SAMMA ORD - OLIKA BEGREPP
På vilka sätt används ordet ”bok” i meningarna nedan? Jules Verne skrev många böcker Biblioteket i Vällingby har många böcker Nazi Tyskland förbjöd många böcker Bokhandlaren i Jönköping sålde många böcker Kurskod Kursnamn Startdatum Antal poäng Kursansvarig KURS

7 SAMMA BEGREPP - OLIKA ORD
Avskeda - Friställa Arbetsgivare - Arbetsköpare Afro-American - Colored - Black - Negro

8 Introduktion till databaser
Vad är en databas? Logiskt sammanhängande mängd av data, med en därtill hörande betydelse, strukturerad och försedd med data avsedda för ett visst ändamål, med en viss användargrupp i åtanke och återspeglande någon aspekt av världen. Vad är ett databashanteringssystem? En mängd program som tillåter användaren att skapa och underhålla databaser.

9 Databashanteringssystem
Användare / Programmerare Databassystem Applikationsprogram / Frågor DBMS Program för att hantera frågor/program Program för att hantera lagrade data Metadata Databas

10 Varför databaser? Beständighet Delning Dataoberoende

11 Typer av databaser Relationsdatabaser Hierarkiska databaser
Nätverksdatabaser

12 Relationsdatabaser Ett relationsschema är en mängd av attribut
Exempel: PERSON(Pnr, Namn, Ålder, Lön) Till varje attribut hör en domän Exempel: Namn har domänen Sträng, Ålder har domänen Heltal En tupel för ett relationsschema ger ett värde till varje attribut i schemat Exempel: (Kalle Svensson, , 26, 13000) Värdet för varje attribut måste hämtas ur domänen En relation är en mängd av tupler

13 Relationsdatabaser PERSON Relations- schema Pnr Namn Ålder Lön
Eva Svensson Per Jonsson Sven Olsson Pia Eriksson Relation Man kan tänka på en relation som en tabell där inga dubletter får förekomma

14 Från verksamhet till databas
skola elev kurs lärare ämne bibliotek låntagare lån bok skola ((sNr), adress) elev ((eNr), förNamn, efterNamn) lärare ((lNr), förNamn, efterNamn) ämne ((äNamn), kursBok) ((sNr, eNr, lNr, äNamn) bibliotek ((bNamn), adress) låntagare ((ISBN), titel) ((bNamn, lNr, ISBN, datum) Världen Delmängd Modell Databasstruktur Från verksamhet till databas

15 Databasdesign Varför design? Varför inte bara en enkel tabell?
bibliotek låntagare bibliotek ((bNamn), adress) låntagare ((lNr), förNamn, efterNamn) lån bok ((ISBN), titel) lån ((bNamn, lNr, ISBN, datum) bok Varför design? Varför inte bara en enkel tabell? ISBN Titel Förf Bibl BAdr LåntNamn LåntAdr Datum 12345 Mitt liv Pelle Stora Storgatan 19 Kalle Karlavägen 12 891102 23456 Ditt liv Lisa Stora Storgatan 19 Kalle Karlavägen 12 890723 12346 Vårt liv Pelle Stora Storgatan 19 Vera Verdandig 3 890809 12347 Vilket liv! Lisa Stora Storgatan 19 Mona Månvägen 7 891011 23412 Mitt liv Lisa Stora Storgatan 19 Kalle Karlavägen 12 891112 121212 Stickning Johan Stora Storgatan 19 Kalle Karlavägen 12 890909 1212 Matlagning Eva Stora Storgatan 19 Vera Verdandig 3 891010 100 Matematik Vera Stora Storgatan 19 Mona Månvägen 7 891102

16 Ett onormaliserat relationsschema
Namn Regnr Andel Lön Märke Per Eriksson ABC Volvo Eva Olsson ABC Volvo Per Eriksson DEF Mercedes Per Eriksson GHI Toyota Pia Johnsson GHI Toyota Pia Johnsson BCD Ford Bo Persson CDE Volvo

17 Problem med onormaliserade scheman
Redundans Uppdateringsanomalier

18 Funktionella beroenden
Ett funktionellt beroende innebär att ett attribut unikt bestämmer ett annat attribut. Exempel: Namn --> Lön Detta funktionella beroende innebär att om två tupler har samma värde på Namn så måste de ha samma värde på Lön.

19 Funktionella beroenden
Vilka av följande funktionella beroenden är uppfyllda i relationen ovan? A --> B AB --> C CD --> B CD --> E

20 Nycklar En nyckel i ett relationsschema är är ett attribut (eller en minimal mängd av attribut) som funktionellt bestämmer övriga attribut i schemat. Det betyder att en nyckel entydigt identifierar en tupel i en relation. Vilken är nyckeln i följande relationsschema? RULLE(Film, Biograf, Klocka, Pris)

21 Första normalform Ett relationsschema är i första normalform om alla attributvärden är atomära. Persnr Efternamn Förnamn Svensson Gunnar, Sven Olsson Karin, Eva Ej 1NF Persnr Efternamn Förnamn Svensson Gunnar Svensson Sven Olsson Karin Olsson Eva Vilka är nycklarna? 1NF

22 Àndra normalform Namn Regnr Lön
Ett relationsschema är i andra normalform om varje attribut är funktionellt beroende av hela nyckeln. Per Eriksson ABC Per Eriksson DEF Pia Johnsson GHI Pia Johnsson BCD Namn Regnr Per Eriksson ABC123 Per Eriksson DEF456 Pia Johnsson GHI789 Pia Johnsson BCD321 Namn Lön Per Eriksson 25000 Pia Johnsson 30000

23 Tredje normalform Ett relationsschema är i tredje normalform om varje attribut är funktionellt beroende av nyckeln, hela nyckeln och inget annat än nyckeln.

24 Tredje normalform Om ett attribut inte uppfyller villkoret för 3NF så bryter man ut det och låter det bilda ett nytt relationsschema tillsammans med de attribut som det är funktionellt beroende av. Exempel: PERSON(Pnr, Namn, Land, Antal_inv) Pnr --> Namn, Land Land --> Antal_inv Antal_inv uppfyller ej villkoret för 3NF. Så det bryts ut till ett nytt relationsschema tillsammans med Land: PERSON(Pnr, Namn, Land) LAND(Land, Antal_inv)

25 Tredje normalform Bryt ned följande relationsschema till relationsscheman i 3NF. BOK(Exemplarnr, Personnr, Lånedatum, Återlämningsdatum, Bibliotek, Biblioteksadress, Personadress, Titel) Ett exemplar av en bok med en titel lånas ut till en person, som har en adress, vid ett datum och återlämnas ett annat datum. Bokexemplaret finns på ett bibliotek som har en adress.


Ladda ner ppt "MODELLER Modell: struktur som avbildar vissa aspekter av någon del av verkligheten Exempel: Kartor Differentialekvationer Miniatyrmodeller Syfte med modeller:"

Liknande presentationer


Google-annonser