Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling och miljöarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling och miljöarbete"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling och miljöarbete
Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin Intro Hållbar utveckling 2. Icke hållbar utveckling - Klimatpåverkan 3. Klimatpåverkan - hälsa 4. Vad kan vi göra som studenter och hälsoarbetare? 5. Vad gör vi på akademin?

2 Hållbar utveckling omfattar
Rio och Agenda 21 Hållbar utveckling omfattar Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet HU är ett politiskt lite luddigt begrepp som man ibland tydliggör med t.ex. En sådan här pall. Alla benen, dimensionerna, måste vara med för att den skall stå stabilt. Det här begreppssättet tog man fram på FN-mötet i Rio där man ju också lanserade Agendan för det 21 århundratet.

3 med ett globalt perspektiv
Tänk globalt- Agera lokalt! Det globala perspektivet är viktigt ut HU-synpunkt. Vi kan inte bara titta på vår egen närhet utan måste också fundera på konsekvenser för t.ex. Fattiga länder på södra hemsifären. Rio och Agenda 21, 1992

4 Ny svensk högskolelag 2006 1 kapitel 5 §
”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. På FNs internationella miljömöten identifierade man tidigt utbildning som en avgörande faktor för HU. FN har därför drivit frågan om utbildning vidare och lanserat 10-årsperioden som en 10-årsperiod för utbildnng för HU. Sverige har som många andra länder hängt på och i enlighet skrivit om skollagen

5 Konsekvenser/risker vid 4-5 C° ökning:
Begränsad klimatpåverkan (2 C°) är en förutsättning för en global hållbar utveckling Konsekvenser/risker vid 4-5 C° ökning: Sociala Ökad hungersnöd Ökade flykting-strömmar Vattenbrist Ökad ohälsa Ökad fattigdom Kostnader 20% av global BNP Ekologiska Utrotning > 40% av alla arter Massdöd av korallrev Total kollaps av vissa ekosystem Minskade skördar Ibland kan det vara svårt att direkt identifiera vad HU är. Det kan vara lättare att identifiera vad HU inte är. Lancet 2009; 373: 1693–733

6 Hä åskådliggörs effekten av temp-ökning på et annat sätt
Hä åskådliggörs effekten av temp-ökning på et annat sätt. Det är miljonner drabbade på y-axlarna. Ni ser att effekterna bedöms öka exponetiellt efter 2 C ökning (nu har vi ca 0.8 C ökning). Vad gäller malaria så visar axeln på en ökning på 300 milj männsikor som smittas. Vad gäller vattenbrist är det 10x flre människor. 3 miljarde människor kan bli utan vatten 2080 om global temp ökar över 2 C. Det är glaciäerena I himalaja som förser Ganges och Mekong m.fl floder med vatten. Dessa smälter vikelt först leder till stpora översvämningar, sedan vattenbrist.

7 Möjliga kritiska tröskelhändelser (tipping points)
Det händelser som gör att man riskerar att få en exponentiell effekt över 2 C under vårt århundrade handlar mycket om förändringar i vädersystem som landis på Grönland och antarktis smälter, premafrosten släpper vilket leder till at metan-gas som är en stark växthusgas släpps ut från tundran, El Nino southern oscillation , hur monsuner ändrar sina banor.

8 Climate change is the biggest global health threat of the 21st century
The Lancet 2009; 373: 1693–733 Climate change is the biggest global health threat of the 21st century Vi är hälso-arbetare på denna akademenin och vi skall därför fördjupa oss ngt I hur klimat påverkar den globala hälsan.

9 CO2 – utsläpp Fossila bränslen har varit en förutsättning för minskningen I te.x barandödlighet de senaste 150 åren. Men idag En miljard överviktiga, en miljard underviktiga. Klimatrelaterad häsloförsämring är starkt förskjuten mot u-länderna Klimatrelaterad hälsopåverkan (malaria, diarre, undernäring, för tidig död) The Lancet 2009: 373:

10 Påverkan av klimatpåverkan på infektionssjukdomar i Sverige?
Tick borne encephalitis and climate change E Lindgren and R Gustafsson The Lancet 358 (2001) 16-18 U-länderna drabbas hårdast och är mest sårbara.

11 Filmtajm Klimat och Hälsa

12 Sveriges 16 miljömål – flera påverkar hälsan www.miljomal.nu
Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Illustrationer: Tobias Flygar

13 Hur kan vi jobba mera med klimatfrågan och hållbar utveckling som privatpersoner/studenter och i arbetslivet?

14 Indien, Kina och Brasilien är snart ikapp men i-världen står för stor del av de historiska utsläppen
Studenter är under studietiden i allmänhet exemplariska m.a.p. koldioxidutsläpp

15 (%)

16 Handla och ät mera hållbart
Hållbar Utveckling Handla och ät mera hållbart Second hand: Stadsmissionen Emmaus Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet

17 Hållbar Utveckling Mera info på miljöhemsidan o. www.snf.se
Handla och ät mera klimatsmart Buteljerat vatten ger x mer klimatgasutsläpp jmr kran ( x dyrare) Nötkött har stark klimatpåverkan (20 kg CO2/kg) Välj naturbeteskött, lamm eller vilt Goda eko-viner Ecologica Shiraz, Bonterra inh. inte bekämpningsmedel Köp närodlade grönsaker mera efter säsong

18

19

20

21 “Grön” elektronik-barometer
Stäng av “Stand by” sparar ca 85 kg CO2/år

22 AKTUELLT   Metro 31 juli 2007       Sweden, Göteborg

23 Bra sammanställning av eko-mat- och eko-klädutbud på www.snf.se

24 Går det verkligen att vända på utvecklingen?

25 Starta studentmiljö-grupp på akademin!
Kontakta studentorganisation ex. Svenska Ekodemiker Starta studentmiljö-grupp på akademin! Anmäl synpunkter (källsortering, belysning, kopiering etc) och idéer om Hållbar Utvecklig i undervisninger till kursrepresentanter, kursledare, kårordförande och/eller MatsS

26 Kontakta: Chalmers students for sustainability

27 Kontakta organisation inom arbetsområdet Läkare för miljön
Göra mera på arbetet? Kontakta organisation inom arbetsområdet Läkare för miljön Ekonomer för miljön Ingenjörer för miljön

28 Läkartidningen ❙ Nr 37 ❙ 2004 ❙ Volym 101
När det gäller att identifiera HU mera specifikt är det inte helt lätt. Då är det lättare att säga vad som inte är HU. En för kraftig temperaturökning är exemple på en icke-HU. Här är det läkare för miljön som tidigt skrev om att växthuseffekten är en fråga för oss som arbetar inom hälsoarbetare. Vi kommer in lite mera specifikt på detta.

29

30

31

32 3. Använda mindre energi i arbete
1. Informera oss själva 2. Råd till patienter Mera klimatanpassad diet Mera klimatanpassad transport 3. Använda mindre energi i arbete 4. Flyga mindre, köra bil mindre 5. Påverka/förorda för bättre mat-utbud på arbetsplatser

33 0.125 ton x 120 patienter = 15 ton minskat fossilt CO2/hälsoarbetare
Exempel: Matråd till 3 patienter/vecka x 40 veckor ger råd till 120 patienter/år Mat förbrukar ca 2.5 ton fossilt CO2 / person / år. Om en patient minskar matintaget med 5 % (t.ex. via halvering av kött-konsumptionen) minskar CO2 med ton/år 0.125 ton x 120 patienter = 15 ton minskat fossilt CO2/hälsoarbetare

34 Samma typ av patientråd till 120 patienter med minskat bilåkande 5% ger 7.2 ton minskad CO2 /hälsoarbetare + mycket väldokumenterad hälsoeffekt

35 Koldioxidutsläpp i kg/mil/person
Klimatanpassade resor Koldioxidutsläpp i kg/mil/person (modifierat från Jonas Åkerman KTH) Flyg charter/reguljärt / 2.5 Bil landsväg, fossilbränsle 1 – 3.5 Buss långvägs diesel Tåg Sverige/Tyskland /0.36 Rätt tryck i däcken på bilen sparar upp till 100 kg koldioxid/år

36 Dagens Industri Så kan DU leva upp till klimatmålen
Nina Åkerberg EFFEKTIVISERA Besparing Byt till en mindre och bensinsnålare bil 0,60 ton/år Byt till nio lågenergilampor 0,25 ton/år AVSTÅ Skippa semesterresan till Bangkok 2,3 ton/år Ät hälften så mycket kött 0,12 ton/år FÖRÄNDRA Lämna bilen, cykla till jobbet 0,81 ton Ta tåget i st. för flyget Stlm–Gbg t/r 0,39 ton

37 Kontakta miljöorganisation inom hälso-området:
Göra mera på arbetet? Kontakta miljöorganisation inom hälso-området: Mercury PVC o DEHP Green purchasing Food Pharmaceuticals Medical waste Nurses as Environmental Health Activists As frontline health care workers, nurses have a unique role as champions within health care facilities, creating positive environmental change from the inside.

38 Svensk miljöklassificering av läkemedel
Information om miljöpåverkan för alla aktiva ämnen år 2011. Läs mer på

39 Kloka listan innefattar bl. a
Kloka listan innefattar bl.a. miljöstrategiskt genomtänkt läkemedelsanvändning.

40 Framtida läkemedelsval vid likvärdig terapeutisk effekt?
Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet

41 Miljöledningssystem (mls) på GU
Uppdrag från regeringen 1997. Ett led i arbetet med de nationella miljömålen. GU valde mls ISO liksom bl.a. Huddinge sjukhus, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

42 och Sahlgrenska akademin blev certifierat 2005!
Sahlgrenska universitetssjukhus har samma system men alla enheter är inte certifierade

43 Varför miljöledningssystem?
Stockholmsmötet 1972 Bruntlandkommissionen 1987, Hållbar utveckling Rio och Agenda 21, 1992 Kyotoprotokollet 1997 (2005) Rio+10 i Johannesburg 2002 Bali 2007 Svenska miljömål Regionala miljömål VG regionen Miljöledningssystem med miljömål i företag och organisationer. Think global Act local!

44 Vad är ett miljöledningssystem?
Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet och göra det effektivt.

45

46

47 Information om miljöarbetet finns på
Synpunkter och frågor till alt MS

48 Forskare om källsortering
Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att återvinna material än genom att förbränna dem….även om man tar hänsyn till transporter, rengöring med mera. Docent Göran Finnveden m. fl. Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213- Källsortering och växthuseffekten Sortera och panta sparar ca 100 kg CO2/år/person (tot bidrar en svensk med ca 6000 kg/år)

49 Bakgrund källsortering

50 Medicinare-gatan

51 Medicinare-gatan

52 Medicinare-gatan

53 Odontologen

54 Hälsovetar-backen

55 Stark miljöforskning vid akademin om läkemedel i miljön
Lina Gunnarsson och Linda Samuelsson fick miljöstipendium för att studera hur fisk påverkas av läkemedel i vatten. Grattis!

56 Joakim Larsson Published online Nature 457, (2009) | Indian factories that make lifesaving drugs ….(are)…spewing enough of one antibiotic into a stream each day to treat everyone living in Sweden for a work week.

57 Vissa fytokemikalier aktiverar det kroppsegna skyddet mot fria radikaler
Nature reviews Cancer 3(2003)768-

58

59 Miljöjournalen, nr 1, 2005 Bildning av nervändslut på apa minskas av bisfenol A (finns bl.a. i polykarbonatflaskor/behållare)

60 Mera på “Läkare för miljöns” hemsida

61 Arnold S, en föregångare i miljöfrågor
“I am happy to announce we have reached a historic agreement on legislation to combat global warming” Global Warmings Solution act AB32 (sept 2006): Minska utsläpp av växthusgaser by 25% 2020 by 80 % 2050

62

63 Anmäl synpunkter om hållbar utveckling och miljö vid akademin till kursrepresentanter, kursledare, kårordförande och/eller MatsS


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling och miljöarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser