Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling och miljöarbete Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin anatcell.gu.se 1.Intro Hållbar utveckling 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling och miljöarbete Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin anatcell.gu.se 1.Intro Hållbar utveckling 2."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling och miljöarbete Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin mats.sandberg@ anatcell.gu.se 1.Intro Hållbar utveckling 2. Icke hållbar utveckling - Klimatpåverkan 3. Klimatpåverkan - hälsa 4. Vad kan vi göra som studenter och hälsoarbetare? 5. Vad gör vi på akademin?

2 Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Hållbar utveckling omfattar Rio och Agenda 21

3 Rio och Agenda 21, 1992 Tänk globalt- Agera lokalt! med ett globalt perspektiv

4 Ny svensk högskolelag 2006 1 kapitel 5 § ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”.

5 Kostnader 20% av global BNP Konsekvenser/risker vid 4-5 C° ökning: Ekologiska Utrotning > 40% av alla arter Massdöd av korallrev Total kollaps av vissa ekosystem Minskade skördar Sociala Ökad hungersnöd Ökade flykting- strömmar Vattenbrist Ökad ohälsa Ökad fattigdom Lancet 2009; 373: 1693–733 Begränsad klimatpåverkan (2 C°) är en förutsättning för en global hållbar utveckling

6

7 Möjliga kritiska tröskelhändelser (tipping points)

8 The Lancet 2009; 373: 1693–733 Climate change is the biggest global health threat of the 21st century

9 CO 2 – utsläpp 1950-2000 Klimatrelaterad hälsopåverkan (malaria, diarre, undernäring, för tidig död) The Lancet 2009: 373:1693-733

10 Tick borne encephalitis and climate change E Lindgren and R Gustafsson The Lancet 358 (2001) 16-18 Påverkan av klimatpåverkan på infektionssjukdomar i Sverige? U-länderna drabbas hårdast och är mest sårbara.

11 Filmtajm Klimat och Hälsa

12 Begränsad klimatpåverkan Sveriges 16 miljömål – flera påverkar hälsan www.miljomal.nu Illustrationer: Tobias Flygar

13 Hur kan vi jobba mera med klimatfrågan och hållbar utveckling som privatpersoner/studenter och i arbetslivet?

14 Studenter är under studietiden i allmänhet exemplariska m.a.p. koldioxidutsläpp Indien, Kina och Brasilien är snart ikapp men i-världen står för stor del av de historiska utsläppen

15 www.snf.se (%)

16 Hållbar Utveckling Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet Second hand: Stadsmissionen Emmaus Handla och ät mera hållbart

17 Hållbar Utveckling Köp närodlade grönsaker mera efter säsong Nötkött har stark klimatpåverkan (20 kg CO 2 /kg) Välj naturbeteskött, lamm eller vilt Mera info på miljöhemsidan o. www.snf.se Goda eko-viner Ecologica Shiraz, Bonterra inh. inte bekämpningsmedel Buteljerat vatten ger 100-1000x mer klimatgasutsläpp jmr kran (100-1000x dyrare) Handla och ät mera klimatsmart

18

19

20

21 “Grön” elektronik-barometer Stäng av “Stand by” sparar ca 85 kg CO 2 /år

22 AKTUELLT Sweden, Göteborg Metro 31 juli 2007

23 Bra sammanställning av eko-mat- och eko-klädutbud på www.snf.se

24 Går det verkligen att vända på utvecklingen?

25 Kontakta studentorganisation ex. Svenska Ekodemiker Anmäl synpunkter (källsortering, belysning, kopiering etc) och idéer om Hållbar Utvecklig i undervisninger till kursrepresentanter, kursledare, kårordförande och/eller MatsS Starta studentmiljö-grupp på akademin!

26 Kontakta: Chalmers students for sustainability

27 Kontakta organisation inom arbetsområdet Läkare för miljön Ekonomer för miljön Ingenjörer för miljön Göra mera på arbetet?

28 Läkartidningen ❙ Nr 37 ❙ 2004 ❙ Volym 101

29

30

31

32 1. Informera oss själva 2. Råd till patienter Mera klimatanpassad diet Mera klimatanpassad transport 3. Använda mindre energi i arbete 4. Flyga mindre, köra bil mindre 5. Påverka/förorda för bättre mat-utbud på arbetsplatser

33 Exempel: Matråd till 3 patienter/vecka x 40 veckor ger råd till 120 patienter/år Mat förbrukar ca 2.5 ton fossilt CO 2 / person / år. Om en patient minskar matintaget med 5 % (t.ex. via halvering av kött-konsumptionen) minskar CO 2 med 0.125 ton/år 0.125 ton x 120 patienter = 15 ton minskat fossilt CO 2 /hälsoarbetare

34 Samma typ av patientråd till 120 patienter med minskat bilåkande 5% ger 7.2 ton minskad CO 2 /hälsoarbetare + mycket väldokumenterad hälsoeffekt

35 Koldioxidutsläpp i kg/mil/person (modifierat från Jonas Åkerman KTH) Flyg charter/reguljärt 1.3 / 2.5 Bil landsväg, fossilbränsle1 – 3.5 Buss långvägs diesel0.3 Tåg Sverige/Tyskland 0.03/0.36 Klimatanpassade resor Rätt tryck i däcken på bilen sparar upp till 100 kg koldioxid/år

36 EFFEKTIVISERA Besparing Byt till en mindre och bensinsnålare bil 0,60 ton/år Byt till nio lågenergilampor 0,25 ton/år AVSTÅ Skippa semesterresan till Bangkok 2,3 ton/år Ät hälften så mycket kött 0,12 ton/år FÖRÄNDRA Lämna bilen, cykla till jobbet 0,81 ton Ta tåget i st. för flyget Stlm–Gbg t/r 0,39 ton Dagens Industri Så kan DU leva upp till klimatmålen 2006-11-10 Nina Åkerberg

37 Medical waste Mercury PVC o DEHP Green purchasing Food Pharmaceuticals Göra mera på arbetet? Kontakta miljöorganisation inom hälso-området: www.noharm.org/europe/ Nurses as Environmental Health Activists As frontline health care workers, nurses have a unique role as champions within health care facilities, creating positive environmental change from the inside.

38 Svensk miljöklassificering av läkemedel Information om miljöpåverkan för alla aktiva ämnen år 2011. Läs mer på www.fass.se/miljo

39 Kloka listan innefattar bl.a. miljöstrategiskt genomtänkt läkemedelsanvändning.

40 Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Framtida läkemedelsval vid likvärdig terapeutisk effekt?

41 Miljöledningssystem (mls) på GU Uppdrag från regeringen 1997. Ett led i arbetet med de nationella miljömålen. GU valde mls ISO 14001 liksom bl.a. Huddinge sjukhus, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

42 och Sahlgrenska akademin blev certifierat 2005! Sahlgrenska universitetssjukhus har samma system men alla enheter är inte certifierade

43 Stockholmsmötet 1972 Bruntlandkommissionen 1987, Hållbar utveckling Rio och Agenda 21, 1992 Kyotoprotokollet 1997 (2005) Rio+10 i Johannesburg 2002 Bali 2007 Svenska miljömål Regionala miljömål VG regionen Miljöledningssystem med miljömål i företag och organisationer. Varför miljöledningssystem? Think global Act local!

44 Vad är ett miljöledningssystem? Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet och göra det effektivt.

45

46

47 Information om miljöarbetet finns på www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo Synpunkter och frågor till Marianne.Aronsson@gu.se alt MS

48 Källsortering och växthuseffekten Forskare om källsortering Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att återvinna material än genom att förbränna dem….även om man tar hänsyn till transporter, rengöring med mera. Docent Göran Finnveden m. fl. Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213- Sortera och panta sparar ca 100 kg CO 2 /år/person (tot bidrar en svensk med ca 6000 kg/år)

49 Bakgrund källsortering

50 Medicinare- gatan

51

52

53 Odontologen

54 Hälsovetar- backen

55 Lina Gunnarsson och Linda Samuelsson fick miljöstipendium för att studera hur fisk påverkas av läkemedel i vatten. Stark miljöforskning vid akademin om läkemedel i miljön Grattis!

56 Indian factories that make lifesaving drugs ….(are)…spewing enough of one antibiotic into a stream each day to treat everyone living in Sweden for a work week. Joakim Larsson Published online Nature 457, 640-641 (2009) |

57 Vissa fytokemikalier aktiverar det kroppsegna skyddet mot fria radikaler Nature reviews Cancer 3(2003)768-

58

59 Bildning av nervändslut på apa minskas av bisfenol A (finns bl.a. i polykarbonatflaskor/behållare) Miljöjournalen, nr 1, 2005

60 Mera på “Läkare för miljöns” hemsida

61 “I am happy to announce we have reached a historic agreement on legislation to combat global warming” Arnold S, en föregångare i miljöfrågor Global Warmings Solution act AB32 (sept 2006): Minska utsläpp av växthusgaser by 25% 2020 by 80 % 2050

62

63 Anmäl synpunkter om hållbar utveckling och miljö vid akademin till kursrepresentanter, kursledare, kårordförande och/eller MatsS www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling och miljöarbete Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin anatcell.gu.se 1.Intro Hållbar utveckling 2."

Liknande presentationer


Google-annonser