Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.osthammar.se/skolwebben/syv.  Kostnadsfri och ”frivillig” skolform  Oftast 3 års studier  Eleven väljer ett program och kan i viss utsträckning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.osthammar.se/skolwebben/syv.  Kostnadsfri och ”frivillig” skolform  Oftast 3 års studier  Eleven väljer ett program och kan i viss utsträckning."— Presentationens avskrift:

1 www.osthammar.se/skolwebben/syv

2  Kostnadsfri och ”frivillig” skolform  Oftast 3 års studier  Eleven väljer ett program och kan i viss utsträckning styra innehållet  Eleven ska också välja gymnasieskola  Eleven måste uppfylla vissa krav för att kunna bli antagen  Leder till Gymnasieexamen

3 Vilka gymnasieskolor kan jag söka till? Förstahands mottagning  Kommunala skolor i Östhammars kommun, Uppsala kommun och Tierps kommun  Friskolor i hela landet Andrahands mottagning  Kommunala skolor utanför samverkansområdet

4  Malin Arvidsson Rubbetoft  Östhammar och Österbyskolområde  076 – 7866120  Malin.arvidsson.rubbetoft@osthammar.se

5 Vilka program finns?  Nationella program  Introduktionsprogram  Särskilda varianter  International Baccalaureate (IB)  Idrottsutbildningar  Spetsutbildningar

6 Leder till fortsatta studier Ingen praktik Förberedande kunskaper 6 stycken program Ekonomi Estetiska Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Humanistisk

7 Leder till yrkeslivet Minst 15 veckor praktik Yrkeskunskaper 12 stycken program Barn- och Fritid Bygg- och Anläggning El- och Energi Fordon- och Transport Handel- och Administration Hantverk Hotell- och Turism Industritekniska Naturbruk Restaurang- och Livsmedel VVS- och Fastighet Vård- och Omsorg

8 Högskoleförberedande program kräver E i matte svenska/sva engelska 9 andra ämnen SO krävs till ekonomiskt, humanistiskt, samhällsvetenskapligt program NO krävs till naturvetenskapligt och tekniskt program Yrkesprogrammen kräver E i Matte svenska/sva Engelska 5 valfria andra ämnen.

9  Betygskonkurrens  Meritvärde = summan av elevens 16 betyg  Minst godkänt betyg i moderna språk ger extra poäng  Ju högre betyg = större möjlighet att komma in och att komma ut.. Betyg Betygsvärde A 20 B 17,5 C 15 D 12,5 E 10 F 0

10 Kunskap om sig själv Intressen, egenskaper, färdigheter och värderingar Framtidsdrömmar Ämneskunskaper och betyg Kunskap om alternativen Läs katalogen och andra informationsmaterial Sök information på internet Besök mässan och öppet hus Att ta beslutet Sortera - plus & minus lista Handlingsplan – vad behöver jag eller andra göra?

11  Utdelning av material  Vägledningssamtal  Guppvägledning  Värderingsövningar  Att tänka vid val och väljande  Undervisning om högre studierformer  Undervisning om arbetslivet och prognoser  Miljöbesök, branschdag och programbesök  PRaktisk ArbetslivsOrientering - PRAO

12  Stötta ditt barn i valet till gymnasiet.  Ta tillvara på all information, hjälp till att sålla bland reklamen!  Gymnasiemässa, öppet hus och hemsidor.  Prata om intressen, starka sidor och framtidsdrömmar.  Titta på alla program och vad de leder till.  Stötta ditt barn i skolan här och nu.  Hjälp till att ordna PRAO plats. Tänk på att det är ditt barns framtidsval..

13  Malin Arvidsson Rubbetoft  Östhammar och Österby skolområde  076 – 7866120  Malin.arvidsson.rubbetoft@uppsala.se


Ladda ner ppt "Www.osthammar.se/skolwebben/syv.  Kostnadsfri och ”frivillig” skolform  Oftast 3 års studier  Eleven väljer ett program och kan i viss utsträckning."

Liknande presentationer


Google-annonser