Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Skola och utbildning Copyright: Microsoft

2 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Utbildning Universitet eller Högskola Gymnasieskolan Vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning Förskolan/ Dagis Ålder 0-5 år Förskolan/ grundskolan Ålder 6 år Grundskolan Ålder 7-16 år

3 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förskoleklass Foton: Östersunds kommun

4 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förskoleklass Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass I förskolan får barnen möjlighet att förbereda sig för grundskolan

5 Skolan Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Skolan Foto: Östersunds kommun

6 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Skolplikt Barn mellan 7 och 16 år ska gå i skola Detta kallas för skolplikt

7 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Grundskolan Barnen börjar i skolan senast det året de fyller sju år De första nio åren i skolan kallas för grundskolan

8 Grundskolan Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Grundskolan Alla grundskolor har en gemensam läroplan för att alla elever i hela landet ska få likvärdiga grundkunskaper Där står det: Vad eleverna ska lära sig Hur skolan ska arbeta Vilka värderingar som är viktiga

9 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Skolan och hemmet Foton: Östersunds kommun

10 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Utvecklingssamtal Läraren, föräldrarna och barnet träffas för att tala om hur det går för barnet i skolan Behövs det tolk har föräldrarna rätt till det Ofta förekommer också veckobrev

11 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vård Barn i skolan blir undersökta av läkare flera gånger under sin tid i grundskolan för att kontrollera bland annat syn och hörsel Dessutom finns: Skolsköterska Skolkurator

12 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Betyg Foto: Östersunds kommun

13 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Betyg I slutet av åttonde skolåret får eleverna betyg för första gången i de ämnen de har Sedan får de betyg i slutet av varje termin tills skolplikten slutar Det sista betyget i grundskolan kallas slutbetyg

14 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Betyg Just nu finns det tre olika betyg G Godkänd För att få G ska eleven klarat av kursplanen för varje ämne VG Väl Godkänd MVG Mycket Väl Godkänd IG Icke Godkänd (inget egentligt betyg)

15 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förslag till ny betygsskala Sjugradig skala A, B, C, D, E, F och FX A högsta betyg, E godkänt F motsvarar dagens IG och FX dagens streck d v s ej deltagit Högskolor och universitet har börjat införa denna betygsskala redan nu Grundskolor och gymnasium

16 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna

17 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förberedelseklass Många kommuner har förberedelseklasser för barn som är nya i landet De läser vanliga skolämnen och tränar svenska samtidigt Efter ett tag börjar de sedan i en vanlig klass

18 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Gymnasieskolan

19 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Gymnasieskolan Efter avslutad grundskolan vid 16 – 19 års ålder fortsätter nästan alla elever studera i gymnasieskolan Här väljer eleven själv vilket program han/hon vill läsa Det finns både teoretiska program och program där de får lära sig ett yrke För att få gå på ett program måste eleven söka det programmet skriftligt, eller via Internet

20 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Nationella program För alla programmen finns så kallade kärnämnen Dessa kärnämnen är: - Svenska - Engelska - Matematik - Idrott och hälsa - Samhällskunskap - Religionskunskap - Naturkunskap - Estetisk verksamhet (som till exempel musik och bild)

21 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Specialutformade program En del kommuner kan ha andra program som ej är nationella. De måste innehålla kärnämnena, men resten av innehållet får kommunen bestämma själv Individuella program En elev kan också få ett individuellt program med en egen studieplan. Det finns till exempel program med särskilda kurser för invandrade elever

22 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Specialutformade program Riksrekryterad utbildning Detta är speciella utbildningar som bara finns på en ort Exempel på sådana är glasblåsning, flygutbildning och turism Idrottsgymnasier Här läser du kärnämnen och tränar din sport, till exempel, fotboll, innebandy eller skidåkning

23 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Studier efter Gymnasiet

24 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Studier efter Gymnasiet En del utbildningar kostar pengar – ofta är dessa inriktade på ett speciellt yrke, till exempel massör Många utbildningar är gratis – sådana utbildningar är vi alla med och betalar med skattemedel

25 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vuxenutbildningar

26 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Komvux Komvux är en förkortning för Kommunal Vuxenutbildning Där kan vuxna studera ämnen från grundskolan och gymnasiet De kan studera efter en egen studieplan

27 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Komvux Gymnasiekurser Grundläggande Vuxenutbildningar Distansutbildning

28 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Lärcentrum Lärcentrum finns i de flesta kommuner och för att kalla sig lärcentrum kan vuxna studera olika typer och former för utbildning. Lärcentrum är en mötesplats för vuxenstudier . A) MÖTESPLATS A.1 lokaler/studiemiljö Lärcentrum ska vara en attraktiv mötesplats för studier och vägledning. Miljöerna ska stödja lärande och kunna användas utifrån individens förutsättningar och behov. Exempelvis ska det finnas tillgång till dator-, läs- och grupparbetsplatser. A.2 tillgänglighet Den studerande ska ha god tillgång till lokaler och utrustning (som specificeras nedan i A.4) under kontorstid och där utöver, dvs. även kvällar och helger. A.3 service Det ska finnas administrativ, teknisk och stödjande personal att tillgå på lärcentrum. Personalen ska ge ett bra stöd åt den studerande, samt verka för att skapa en positiv bild av lärcentraverksamheten. Administrativ studerandeservice ska tillhandahållas. A.4 teknik

29 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Lärcentrum Här är några exempel på vad ett välutrustat Lärcentrum kan erbjuda. Ta reda på vad Lärcentrum eller Komvux kan erbjuda just din kommun Vuxenstudier Studieekonomi Studievägledning Validering Distansverktyg Utbildningsanordnare CV/Handlingsplan

30 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Yrkesinriktade utbildningar KY : Kvalificerad yrkesutbildning Praktik 1/3 av tiden. Mellan 1 till 3 år. YTH : Yrkesteknisk högskoleutbildning Gymnasium + 4 år i yrket eller 6 år i yrket Normalt tre terminer. Finns inom många områden, till exempel industri, handel och byggnad.

31 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Folkhögskolor Kortare och längre kurser Utbildningen friare än i den vanliga skolan. Personer och grupper väljer mycket själva hur de ska studera Kan ge behörighet (rätt) till att söka vidare studier på högskola

32 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Folkhögskolor i Dalarnas län Sjöviks folkhögskola Brunnsviks folkhögskola Fornby folkhögskola Leksands folkhögskola Västanviks folkhögskola Malungs folkhögskola Mora folkhögskola

33 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högskola/Universitet Foto: Östersunds kommun

34 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högskola/Universitet Högskolan ger grundläggande högskoleexamen. (Exempel på högskoleutbildning: Lärare) På universitet kan du börja forska efter examen, och gå vidare till ännu högre studier. (Exempel på Universitetsutbildning: Läkare)

35 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högskoleutbildning på distans Många högskoleutbildningar kan du välja att läsa på distans Eleven läser hemma och har kontakt med läraren genom till exempel telefon, e-post och videokonferens

36 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Studiestöd Till många eftergymnasiala utbildningar kan du få studiestöd, så kallat studiemedel Studiemedlen innehåller en mindre bidragsdel, och en större lånedel CSN :

37 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Arbetsmarknadsutbildningar Upphandlas av Arbetsförmedlingen Anordnas oftast av privata utbildningsföretag Arbetsförmedlingen upphandlar även utbildningar av högskolan och av kommunens vuxenutbildningar

38 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Arbetsmarknadsutbildningar Det finns två former av utbildningar för dig som är arbetssökande: Arbetsmarknadsutbildningar med olika yrkesinriktningar Förberedande utbildningar

39 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Arbetsmarknadsutbildningar Ger dig praktiska och teoretiska färdigheter inom ett specifikt yrke Är anpassad efter den arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden  Syftar till att leda till arbete inom det yrke utbildningen är riktad mot

40 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Arbetsmarknadsutbildningar Instegsjobb för dig som läser SFI Nystartsjobb för dig som är ny på arbetsmarknaden

41 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förberedande utbildning är för den som ….. Behöver grundläggande kunskaper inför en arbetsmarknadsutbildning eller Ska genomföra annat arbetsmarknadspolitiskt program eller Planerar att studera på högskolan eller inom vuxenutbildningen

42 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Bra länkar för eget sökande Centrala Studiemedelsnämnden, CSN Högskoleprovguiden är en onlineutbildning där du förbättrar ditt högskoleprovresultat med hjälp av bland annat genomgångar och övningar Sida med samlade länkar till det mesta om utbildning och arbete i och utanför Sverige På arbetsförmedlingens hemsida kan du söka jobb, få information om arbetsmarknaden, olika utbildningar i Sverige, göra intressetest med mera

43 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Bra länkar för eget sökande Här hittar du information om högskolestudier. Du kan söka utbildningar och få information om högskolor Verket för Högskoleservice sköter antagningen till de flesta utbildningsprogram på högskolorna i Sverige. Här kan du se på antagningspoäng, se hur du räknar ut dina betygspoäng Alla kvalificerade yrkesutbildningar som finns inom olika områden Här har du information om folkhögskolor

44 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Bra länkar för eget sökande Information om studier och arbete utomlands. Arbetsförmedlingens utbildningar med länkar vidare yrkesvis och länsvis Här nedan finns några bra länkar om Du planerar att söka ett stipendium för ett eller annat ändamål. language=swe&page=start_swe.html


Ladda ner ppt "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser