Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schizofreni (kluvet sinne)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schizofreni (kluvet sinne)"— Presentationens avskrift:

1 Schizofreni (kluvet sinne)
Schizofreni är en form av psykos, det vill säga ett tillstånd som innebär att man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra. De viktiga symptom kallas för Fyra A:na Autism, d v s man drar sig undan all kontakt och försjunker i sin egen värld. Associationsrubbningar, d v s man talar och tänker osammanhängande. Talet är svårt att förstå då tankeassociationerna hoppar fritt. T ex, ”min far är sträng som jag har på min gitarr hemma”.

2 Ambivalens, d v s att man har starkt motstridiga känslor.
Ambivalensen kan också gälla enkla vardagssituationer. 4. Känslomässiga störningar, (affekter) d v s normala känsloreaktioner av t ex sorg eller glädje kan vara helt borta.

3 Tilläggssymtomen delas in i hallucinationer och vanföreställningar.
Positiva symtom Att symtomen kallas positiva betyder inte att de är ”bra” symtom utan att något har lagts till ti personenens upplevelsevärld eller beteende Tilläggssymtomen delas in i hallucinationer och vanföreställningar. Hallucinationer innebär att personen inte har någon verklighetsuppfattning. Dessa kan vara: att personen kan höra röster som ingen annan kan höra, vilket är den vanligaste formen av hallucination vid schizofreni att personen  kan känna lukter som ingen annan kan känna att personen upplever att maten eller drickan smakar som om den har blivit förgiftad att personen har synupplevelser som ingen annan har

4 Positiva symtom (fort.)
Vanföreställningar innebär att man har uppfattningar eller tror saker som inte är grundade i verkligheten. Dessa kan vara: att personen tror sig ha övernaturliga krafter att personen tror sig vara förföljd att personen känner sig styrd av andra att personen upplever sig som Gud eller Jesus att personen upplever att TV och radio är kodade och sänder budskap

5 Negativa symtom Innebär att funktioner som fanns tidigare försvinner. insjuknandet. Dessa kan vara: att personen drar sig undan familj och vänner att personen tappar intresse för saker att personen tappar initiativförmågan att personen inte bryr sig om och orkar sköta sin personliga hygien

6 Kognitiva symptom Kan innebära svårigheter med inlärning, tankeförmåga och koncentration. Dessa kan vara: att personen har svårigheter att koncentrera sig att läsa en bok eller se på TV att personen har svårigheter att lära sig nya saker och ta in ny information att personen har svårigheter med abstrakt tänkande. Svårigheter att se helheten och förstå övergripande saker och fastnar lätt i detaljer.

7 Hur får man diagnosen schizofreni?
För att diagnosen schizofreni ska kunna ställas måste det finnas både psykotiska symtom med störd verklighetsuppfattning och en försämring i hur man fungerar socialt eller yrkesmässigt. Symtomen ska dessutom pågå under minst sex månader (detta enligt diagnossystemet DSM-IV). 

8 Vad beror schizofreni på?
Det finns i dagsläget ingen entydig förklaring till vad schizofreni beror på. Ärftligt: Förekomsten av schizofreni i släkten ökar risken att insjukna i sjukdomen. Om man har en förälder eller ett syskon som har sjukdomen är risken att själv insjukna 10-15% och ungefär 50% risk om man har en enäggstvilling med diagnosen schizofreni. Man vet att det finns en överaktivitet i vissa nervbanesystem i centrala nervsystemet. Signalsubstansen dopamin är på något vis inblandad och dopaminaktiviteten är för hög i hjärnan. Psykologiska och sociala omständigheter kan påverka när sjukdomen bryter. Dvs: Utvecklingskris Miljön Bindning

9 Vilka är fördelarna med vårdplanering?
Behandling av schizofreni Vårdplanering En vårdplanering syftar till att klargöra patientens resurser, behov, problem och mål, samt vem som är ansvarig för de planerade åtgärderna. Detta blir till slut ett skriftligt dokument kallad vårdplan, som sedan är ett underlag vid utvärdering och uppföljning av patientens situation. Vilka är fördelarna med vårdplanering? Patienten blir delaktig i sin vård och behandling. Anhöriga kan dela med sig av erfarenheter samt blir delaktiga i vården och behandlingen. Alla deltagare får samma information vid samma tillfälle och snabbare beslut kan tas. Ansvarsfördelningen klargörs och dokumenteras på plats och är sedan underlag vid uppföljning och utvärdering.

10 Behandling av schizofreni
Antipsykotiska läkemedel för att må bättre. När Du mår bättre är det viktigt att Du fortsätter ta Din medicin för att förhindra att symtomen kommer tillbaka och för att minska risken för att återinsjukna. Medicinen lindrar de allvarligaste symtomen och kan leda till normalisering permanent men, botar inte sjukdomen. Psykosocial insatser. Kognitiv terapi: man försöker påverka patienternas vanföreställningar och träna dem i vanligt socialt beteende.

11 Olika former av schizofreni
Ungefär en tredjedel av alla som får schizofreni blir nästan helt återställda, men behöver fortsätta ta medicin som förhindrar att symtomen kommer tillbaka. En tredjedel har kvar symtomen men mår bättre med hjälp av behandling. Övriga blir inte av med symtomen trots behandling och kan ha svårt att komma tillbaka till ett vanligt liv. Mest människor under 25 år som drabbas

12 Multipel Personlighet
Två eller flera personligheter i samma person. Person kan växla mellan olika identiteter med klara gränser mellan var och en.

13 Förklaring: Den nya personligheten dyker upp som ett svar på allvarlig stress.

14 Billy 24 olika personligheter Adalena 19 lesbisk Shaun 4 Döv Tommy
16 spelar saxofon Lee 20 Skämtaren Allen 18. Lurar folk. Duktig på att måla The Teacher 22 Ragen 23. Kommer från Yugoslavia. stark Arthur 22 Engelsman Billy 24 olika personligheter Philip 20 Brottsling Adalena 19 lesbisk Shaun 4 Döv


Ladda ner ppt "Schizofreni (kluvet sinne)"

Liknande presentationer


Google-annonser