Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Härskartekniker Osynliggörande Förlöjligande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Härskartekniker Osynliggörande Förlöjligande"— Presentationens avskrift:

1 Härskartekniker Osynliggörande Förlöjligande
Undanhållande av information Dubbelbestraffning Påförande av skam och skuld Objektifiering Våld och hot om våld Splittring Tillmötesgående motstånd Tolkningsföreträde Stereotypisering Härskarteknik är ett verktyg som används för att rubba balansen ”jämställdhet”. Den används av kvinnor och män, mot kvinnor och män. Den används medvetet men oftast omedvetet.

2 Berit Ås, född Skarpaas 10 april 1928 i Fredrikstad, är en norsk politiker (Sosialistisk Venstreparti) och tidigare professor i socialpsykologi. Ås etablerade teorin om de (ursprungliga) fem härskarteknikerna 1976 och definierade den akademiska termen kvinnokultur.

3 Osynliggörande Att osynliggöra någon innebär att låtsas som om personen inte finns. Det är svårt att upptäcka när någon blir osynliggjord eftersom det ofta sker med kroppsspråk och gester. Elaine Bergkqvist kallar det uteslutningsmetoden, och hennes råd är att utesluta den som utövar den tekniken, men bara en gång! Sid i härskarteknik den fula vägen till makt.

4 Förlöjligande Förlöjligande är att på olika sätt uttrycka eller antyda kvinnor eller män är skrattretande, inkompetenta och otillräckliga. Det kan också ta sig uttryck i kommentarer, hån och skämt. Den som utnyttjar tekniken får ”skrattarna” på sin sida, medan den som är utsatt eller försöker reagera ofta uppfattas som humorlös och tråkig. Görs ofta omedvetet och därför sällan med dåligt samvetet.

5 Undanhållande av information
Kunskap, fakta och information ger makt. Att ställas utanför när informationsutbyte sker eller när lojalitetsband byggs ger ett sämre utgångsläge för att vara delaktig i verksamheten och i besluten. Det finns gott om tillfällen där information utbyts informellt och det är ofta kvinnor som lämnas utanför dessa sammanslutningar.

6 Dubbelbestraffning Damn if you do. Damn if you don´t. Kvinnor kan ofta uppleva att de aldrig gör rätt. Om en kvinna engagerar sig tar hon för mycket plats. Om inte är hon passiv, tråkig och tar inte ansvar. Dubbelbestraffning är ett resultat av osynliggörande och förlöjligande och förstärker kvinnors dåliga samvete över att inte göra tillräckligt. Män kan också utsättas för dubbelbestraffning på liknande sätt.

7 Påförande av skam och skuld
Det kan vara svårt att sätta fingret på varför en känsla av att vara rannsakad och den som begått fel uppstår. Genom det vardagliga osynliggörandet och förlöjligandet av kvinnor finns en grund för att kvinnor, oftare än män, både självmant och med hjälp av andra tar på sig skam och skuld.

8 Objektifiering Kvinnor görs dagligen till objekt i olika sammanhang. År 2006 kom 324 anmälningar in till Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK). Av dessa anmälningar fälldes 36 stycken. År 2010 kom det in till Reklamombudsmannen över 500 anmälningar som blev till 283 ärenden, av de ansågs hälften vara diskriminerande och hälften av dem rörde könsdiskriminering. På strukturell nivå innebär detta att kvinnor nervärderas genom reklam, pornografi osv. På individnivå kan det röra sig om otillbörliga och ovälkomna sexuella närmanden, verbala och/eller fysiska.

9 Våld och hot om våld Våld och hot om våld är något som många kvinnor dagligen lever med även om det inte är något de ständigt tänker på – det är ett normaltillstånd. Hot om våld fungerar som en dold faktor till att kvinnor underordnar sig män i olika situationer. Trots att Sverige har kommit en bit på vägen mot jämställdhet är mäns våld mot kvinnor ett stort problem. Mäns våld mot kvinnor tar sig olika uttryck. Så länge kvinnor våldtas, misshandlas, säljs för sexuella ändamål eller trakasseras på grund av sitt kön är vi inte jämställda.

10 Splittring Att kvinnor inte kan hålla sams eller att kvinnor pratar skit om andra kvinnor hör till de fördomar som ofta förekommer i olika sammanhang. Påståenden som fungerar självuppfyllande eftersom kvinnor hela tiden intalas att inte lita på andra kvinnor. Detta fungerar splittrande och är ett effektivt sätt att få kvinnor att inte organisera sig tillsammans mot de orättvisor de upplever. Tillsammans kan kvinnor upptäcka att deras upplevelser inte är personliga utan en del av ett samhällstäckande mönster.

11 Tillmötesgående motstånd
Denna teknik är något som används för att stoppa kvinnors krav om jämställdhet i en tid som präglas av en offentligt sanktionerad jämställdhets politik. Mycket ord och ingen handling…..

12 Tolkningsföreträde Den härskande gruppen tar sig rätten att definiera verkligheten, det vill säga avgöra vad som räknas till ovidkommande frågor och irrationella beslut. Resultatet kan bli att dialoger kvävs redan innan de har påbörjats. Och att människor tystnar, aldrig eller sällan får visa sin kompetens och därmed försämrar sina karriärmöjligheter.

13 Stereotypisering Vi blir fastlåsta i bestämda positioner eller roller. Uppfattningen att kvinnor är bättre lämpade att vårda människor eller att utföra snabba monotona rutinarbeten. På individnivå handlar det ofta om att kvinnor tilldelas vissa givna roller, som ”morsan” som fixar allt till ”grabbarna” . Förekommer oftast där kvinnor befinner sig i minoritetssituationer i mansdominerade miljöer.

14 Stereotypmetod Stereotypmetoden innebär att du bestraffar eller negativt särbehandlar den som gör något utöver eller mindre än det som förväntas av det stereotypa fack hon eller han passar bäst in i. Det finns många stereotypa fack – kvinna är bara ett. Bögar och invandrare placeras gärna också i fack.


Ladda ner ppt "Härskartekniker Osynliggörande Förlöjligande"

Liknande presentationer


Google-annonser