Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Computer Networks A1. DT024G, Datornätverk A, 7,5 hp DT075G, Multimedie- och kommunikationssystem, 6 hp Kurspresentation Kapitel 1 - Introduktion Föreläsningsmaterialet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Computer Networks A1. DT024G, Datornätverk A, 7,5 hp DT075G, Multimedie- och kommunikationssystem, 6 hp Kurspresentation Kapitel 1 - Introduktion Föreläsningsmaterialet."— Presentationens avskrift:

1 Computer Networks A1

2 DT024G, Datornätverk A, 7,5 hp DT075G, Multimedie- och kommunikationssystem, 6 hp Kurspresentation Kapitel 1 - Introduktion Föreläsningsmaterialet är författat av Magnus Eriksson. Material är även hämtat från Iskra Popova samt läroboksförfattaren Behrouz Fourozan.

3 Computer Networks A3 Välkommen till Datornätverk A, 7,5p! Denna kurs avser att ge dig grundläggande förståelse för hur Internet och lokala nätverk är uppbyggda. Kursens karta är TCP/IP- och OSI-modellerna. Målsättningen är att ge dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om datakommunikationsprotokoll, nätutrustning, nättopologier, transmissionsmedier, grundläggande adresserings- och routingbegrepp samt enklare verktyg för felsökning av nät.

4 Computer Networks A4 Vem behöver kunskap om datornätverk?  Den som har ett hemmanätverk kan behöva felsöka och konfigurera nätverket.  Nätverksansvarig på ett företag måste kunna planera och designa nätverk.  IT-ansvariga beslutsfattare behöver beställarkompetens för att välja nätverksutrustning, förstå artiklar, broschyrer och litteratur om ny teknik inom området, etc.  Den som ska programmera klient-server-applikationer (s.k. distribuerad programmering) får ofta skapa egna s.k. datakommunikationsprotokoll, eller använda standardiserade kommunikationsprotokoll.  Utvecklare och forskare behöver kunna räkna på prestandamått, t.ex. bandbreddsbehov, kapacitet, tidsfördröjning, paketförluster, kapacitet, mm.

5 Computer Networks A5 Fler kurser inom området Mittuniversitetet erbjuder flera påbyggnadskurser inom området, bl.a. följande:  Datateknik A, Nätverksteknik I och II, 2x7,5 hp (Delvis distans. Motsvarar Cisco CCNA del 1 till 4.)  Datateknik A, Nätverksövervakning och drift. (Distans)  Datateknik B, Trådlös Internetaccess. (Distans och campus)  Datateknik C, TCP/IP-nätverk. (Distans och campus)  Säkerhetskurser (Distans och campus)  Masterpåbyggnadsutbildning (Campus)

6 Computer Networks A6 Överlappande kurser Kursen överlappar till stor del med följande kurser, och kan därför INTE ingå i samma examen:  Datateknik A, Nätverksteknik I (50% överlapp)  Datateknik A, Internet och datakommunikation 5 poäng (Avvecklad distanskurs)  Datateknik A, Datakommunikation och drift av nätverk 5 poäng (Avvecklad distanskurs)  Datateknik B, Multimedie- och kommunikationssystem 4 poäng (Civ.ing.kurs)

7 Computer Networks A7 Obligatoriska uppgifter  ”Quizzar” (automaträttade felvalsfrågor) för varje kapitel i WebCT skall besvaras med minst 60% rätt svar innan tentamen. Rekommendation: Senast 1 vecka efter motsv föreläsning.  Labbar: Två laborationstillfällen. Handledare är Roger.olsson@miun.se. (1 poäng.) Roger.olsson@miun.se  Projekt: Välj projektuppgift på första lektionen andra kursveckan. Skriv en kort uppsats. Muntlig redovisning krävs av campusstudenter. (1 poäng)  Salstentamen: Ta med miniräknare och ordbok. (3 poäng)

8 Computer Networks A8 Kursmaterial  Kurslitteratur: Forouzan, ”Data communications and networking”, 3:e eller 4:e utgåvan.  Kursens WebCT-plats, som nås via http://portal.miun.se. Där finns:  Lektionsplanering  Föreläsningsslides (i två tappningar, en för distansstudenter, en för campusstudenter),  Obligatoriska ”quizzar” (automaträttade hemuppgifter). Se under ”utvärderingar”.  Labbkompendium  Projektinstruktioner  Övningstentor  Länk till schema  M.m.

9 Computer Networks A9 Chapter 1 Introduction Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

10 Computer Networks A10 Figure 1.1 Five components of data communication Data communications are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable.

11 Computer Networks A11 Figure 1.2 Simplex communication Example: Video monitor. TV and radio broadcasting.

12 Computer Networks A12 Figure 1.3 Half-duplex communication One at a time. Example: Communication radio. 2-wire Ethernet.

13 Computer Networks A13 Figure 1.4 Full-duplex communication Example: Telephony. 4-wire Ethernet.

14 Computer Networks A14 Punkt-till-punkt-förbindelser MikrofonHögtalare KällkodningKällavkodning Digitalisering, komprimering 0110 Felhantering Lägger till fel- rättande eller felupptäckande kod, t.ex. checksumma. Felupptäckt och omsändning, eller felrättning 0100010 Bitfel 0110010 Flödesstyrning Buffert Handskakning ModulationDemodulation Elektrisk representation 0110010 NACK ACK Nivå 6 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 7 Exempel: Digital ljudöverföring

15 Computer Networks A15 1-2 NETWORKS A network is a set of devices (often referred to as nodes) connected by communication links. A node can be a computer, printer, hub, switch, router, modem, or any other device capable of sending and/or receiving data generated by other nodes on the network.

16 Computer Networks A16 Different Line Configurations  Point-to-point  Two devices on a single channel (dedicated channel)  Multipoint  Many devices on a single channel (shared channel) Example: Bus Networks. Ring networks. Wireless Networks

17 Computer Networks A17 Topology of Networks Topology Bus Star Full Mesh Ring Partial Mesh  Topology defines the arrangement of links in a network

18 Computer Networks A18 Figure 1.5 Mesh topology (Maskformigt nätverk) Example: 5 stations. 4 ports per station. 4+3+2+1=10 links.

19 Computer Networks A19 Figure 1.7 Bus topology (Bussnätverk) Examples: -”Old” ethernet with coaxial cable - Cable TV networks with cable modems

20 Computer Networks A20 Figure 1.6 Star topology (Stjärnnätverk) Hub (Nätnav) or switch (växel) Examples: -Ethernet with twisted pair cable -Telephone networks

21 Computer Networks A21 Figure 1.8 Ring topology (Ringnätverk) Example: Token ring and FDDI networks

22 Computer Networks A22 Figure 1.9 A hybrid topology: a star backbone with three bus networks Hub (Nätnav) or switch (växel)

23 Computer Networks A23 Range of data communication techniques 0.1 m 1 m 10 m 100 m 1 km 10 km Circuit board System Room Building Campus Local area Networks (LAN) I/O bus Serial/parallel ports Personal Area Networks (PAN) City Country Continent Planet Metropolitan Area Networks (MAN) Wide Area Networks (WAN) 100 km 1000 km 10,000 km Example: RS232 (”com port”), USB, Firewire, Bluetooth, IEEE 802.15 WPAN Example: Ethernet, IEEE 802.11 WLAN Example: Ethernet, ATM, FDDI, IEEE 802.16 Example: The Internet. The Public Service Telephone Network (PSTN) Example: EISA

24 Computer Networks A24 LAN – Local Area Network (Lokalt nätverk) Single building LAN Backbone (ryggradsdatanät) Multiple building LAN

25 Computer Networks A25 MAN - Metropolitan Area Network (Stadsnät) Public city network

26 Computer Networks A26 WAN – Wide Area Network (nationellt eller globalt nätverk)

27 Computer Networks A27 Figure 1.12 A heterogeneous network made of four WANs and two LANs LAN = Local Area Network WAN = Wide Area Network

28 Computer Networks A28 Nättopologier för WAN Hopkopplade LAN och WAN = internetwork T.ex. Internet. Växlat WAN (stjärnnät) T.ex. X.25 eller ATM Växel. Kopplar ihop punkt-till-punkt-länkar. Datorer, terminaler, skrivare, etc. Router=vägväljare, kopplar ihop nätverk med olika teknologier. Nätnoder:

29 Computer Networks A29 The Internet Internet routers are network nodes that interconnect different networks. Network Access Points (NAP) are routers that interconnect national ISP:s. ISP = Internet Service Provider (internetleverantör)

30 Computer Networks A30 The internet versus the Internet  Internetwork or internet (small ”i”) – generic term to mean an interconnection of networks  Internet (Uppercase I) – the specific worldwide network that uses the IP protocol (Internet protocol)

31 Computer Networks A31

32 Computer Networks A32 Amount of information -Think about a number between 0 and 15. I am now going to guess it using as few yes and no questions as possible. I start by asking: Is the number larger than or equal to 8? -Yes -Is it larger than or equal to 12? (The interval is successively divided by 2.) -No. -Is the number larger than or equal to 10? -Yes -Is the number larger than or equal to 9? -Yes. -The amount of information you give me when you tell me that the number is 9 is 4 bits, because the amount of information in bits is the minimum number of yes and no questions that are required. We had 16 options, which is = 2 4 = 2·2·2·2, corresponding to 4 bits. If the number of options was 32 = 2 5, it would require 5 bits. -If yes is represented by the binary digit ”1”, and no by ”0”, the value in the above example can be represented by 1 0 1 1.

33 Computer Networks A33 Bits and Bytes  N bit can represent M=2 N different values.  M values can be represented by N = 2 log M =log M / log 2 values  Example: The N=7 bit ASCII character code consists of M=128 codes.  8 bits = 1 byte (a unit for measuring amount of data)  1 kbit = 1000 bit (previously 1024 bit).  1 Mbit = 1000 kbit (previously 1024 kbit).  1 Gbit = 1000 Mbit.  1 Tbit = 1000 Gbit.

34 Computer Networks A34 Data Representation  Text – using different codes  Each character is represented by certain number of bits  The number of bits in the code determins the number of different characters  ASCII (7 bits), Extended ASCII (8 bits), Unicode (16 bits), ISO (32 bits)  Numbers – Binary number system  Images – A matrix of pixels represented by bit patterns  Video – A combination of images  Audio – Digitized voice and music


Ladda ner ppt "Computer Networks A1. DT024G, Datornätverk A, 7,5 hp DT075G, Multimedie- och kommunikationssystem, 6 hp Kurspresentation Kapitel 1 - Introduktion Föreläsningsmaterialet."

Liknande presentationer


Google-annonser