Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skata Skatan äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och fågelungar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skata Skatan äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och fågelungar."— Presentationens avskrift:

1 Skata Skatan äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och fågelungar.

2 Pärluggla Denna lilla uggla tar små bytesdjur, särskilt sorkar och andra små däggdjur, men också små fåglar.

3 Kattuggla Tycker om att smaska på småfåglar och smågnagare.

4 Skrattmås Anpassat sig väl efter mänsklig kultur och äter lite av varje. Söker föda både på åkrar, soptippar, sjöar och städer.

5 Gräsand Äter främst vattenväxter, men även säd, insekter och kräftdjur.

6 Tofsvipa Tofsvipan äter insekter, vegetabilier, sniglar och maskar.

7 Talgoxen …äter Insekter, frön, talg och bröd.

8 Gråsparven …äter frön, frukter och insekter.

9 Björktrast Björktrasten tar ofta sin föda ute på öppna fält, gräsmattor eller liknande, där de i första hand söker efter mask, men också snäckor, insekter, spindlar och andra smådjur. Under hösten och vintern äter björktrastarna med stor förtjusning bär och frukter av olika slag.

10 Blåmes Blåmes en äter insekter, larver och puppor. Besöker gärna fågelbord under vintern där den hackar på talg, äter oljerika frön och bröd. Vinterfödan består även av frön från björk och rönnbär m.m.

11 Domherre Domherren äter frön, bär och lövträdsknoppar och i viss mån även insekter.

12 Gröngöling Gröngölingen äter myror, samt insekter som lever under barken eller i trä.

13 Kråka Kråkan är allätare och äter exempelvis as, avfall, säd, mask, fågelägg, fågelungar m.m.

14 Svartvit flugsnappare …äter som du kan höra på namnet flugor, mygg, fjärilslarver och spindlar.

15 Stare Staren äter insekter och deras larver, maskar, sniglar och diverse bär, frukter och frön.

16 Större hackspett Äter främst insekter, larver och andra smådjur som den hittar i trädstammarnas barkspringor eller under barken på döda och sjuka träd. På vintern lever den framför allt av barrträdens frön. Den större hackspetten uppsöker gärna fågelborden under vintern.

17 Bofinken …äter frön och insekter.

18 Pilfinken..äter insekter och ogräsfrön.

19 Storlom Äter i huvudsak fisk, men kan även ta kräftor där den kommer åt.

20 Silltrut Silltruten äter levande och död fisk, fiskrester och avfall av olika slag samt musslor och små kräftdjur.

21 Tjäder Tjäderns föda utgörs av diverse växtdelar, som knoppar, späda blad, säd, frön och bär, men den äter också insekter, larver och maskar, särskilt ungarna matas med insekter. Under vintern utgör tallbarr den huvudsakliga födan.

22 Sidensvans Under häckningstiden lever den till stor del av insekter, framför allt myggor och bäcksländor. Under resten av året är den en utpräglad bär och fruktätare, speciellt då koncentrerad på rönnbär.

23 Berguv Berguven äter råttor, sorkar, igelkottar, harar och fåglar. Gärna kråkor som fångas på nattkvisten.

24 Storspov Storspoven får sin föda framför allt genom att leta i mjuk bottenlera efter ryggradslösa djur. Den krökta näbben fungerar utmärkt för att plocka upp sandmaskar ur deras u-formade bo. Storspoven kan också vid tillfälle plocka krabbor och daggmaskar.

25 Knipa Äter snäckor, musslor, insektslarver och en del fröer.

26 Kungsfågel Äter insekter, spindlar och bär.

27 Korp Korpar är allätare och deras föda beror lite på var de har sitt habitat. De kan ta bytesdjur, t.ex. åkersork men de är också asätare. De växter som korpen äter är spannmål, bär och frukt. De jagar ryggradslösa djur, groddjur, kräldjur, små däggdjur och fåglar

28 Grönfink Den äter frön, och insekter och besöker gärna fågelbord under vintern där dess favoritföda är feta frön, såsom solrosfrön och hampfrön.

29 Ejder Äter huvudsakligen mollusker (mest blåmusslor), insekter och vegetabilier vilket hämtas upp från havsbottnen.

30 Kaja Söker ofta sin mat på åkrar, avskrädeshögar eller rotar runt i papperskorgar. Äter det mesta. Besöker gärna trädgårdar på sensommaren och äter då frukter och bär.

31 Nötskrika Ekollon, bär, insekter, smågnagare, fågelägg och daggmaskar är det som nötskrikan gillar att äta.

32 Sånglärka Sånglärkan äter både insekter och frön.

33 Nötväcka Nötväckan äter insekter, larver, puppor, spindlar och under vintern gärna frön och nötter. Den är även en flitig besökare vid fågelborden.

34 Koltrast Koltrasten äter frön, bär, insekter och maskar.

35 Rödhake Födan består av insekter och insektslarver.

36 Ladusvala Ladusvalan lever på insekter som fångas i flykten

37 Hussvala Hussvalan lever av insekter som fångas i flykten.

38 Gök Äter insekter, större skalbaggar och fjärilslarver. Göken är den enda fågeln i Sverige som äter håriga fjärilslarver t.ex. björnspinnarens larver.

39 Sparvhök Lever i huvudsak av småfåglar men kan även ta så stora fåglar som duvor och nötskrikor

40 Sångsvan Äter vattenväxter och dess rotstockar. Ibland även musslor och vatteninsekter.

41 Knölsvan Knölsvanens föda består främst av vattenväxter såsom nate och alger. Går även upp på strandängar ibland och betar gräs.

42 Grågås De vuxna gässen äter växter men ungarna äter mycket smådjur

43 Kanadagås Kanadgåsens föda består av gräs och andra växter samt deras rötter. Den föredrar platser där gräset har en låg höjd.

44 Vigg Äter små snäckor blötdjur och andra smådjur, men även frön och växtdelar.

45 Ejder Ejderns föda besåtr huvudsakligen av mollusker (mest blåmusslor), isopoder, insekter och vegetabilier vilket hämtas upp från havsbottnen.

46 Skäggdopping Äter fisk och större vatteninsekter.

47 Trana Äter bär, knoppar, spillsäd och andra vegetabilier men också av insekter, maskar, sniglar, grodor och möss.

48 Orre Äter i bär, björkknoppar frön och skott. Under sommaren äter ungfåglarna också insekter, larver och andra smådjur.

49 Fisktärna Äter i huvudsak småfisk, men kan ibland även ta en del insekter, exempelvis svärmande myror.


Ladda ner ppt "Skata Skatan äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och fågelungar."

Liknande presentationer


Google-annonser