Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Denna lilla uggla tar små bytesdjur, särskilt sorkar och andra små däggdjur, men också små fåglar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Denna lilla uggla tar små bytesdjur, särskilt sorkar och andra små däggdjur, men också små fåglar."— Presentationens avskrift:

1 Skatan äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och fågelungar.

2 Denna lilla uggla tar små bytesdjur, särskilt sorkar och andra små däggdjur, men också små fåglar.
Pärluggla

3 Tycker om att smaska på småfåglar och smågnagare.
Kattuggla

4 Anpassat sig väl efter mänsklig kultur och äter lite av varje
Anpassat sig väl efter mänsklig kultur och äter lite av varje. Söker föda både på åkrar, soptippar, sjöar och städer. Skrattmås

5 Äter främst vattenväxter, men även säd, insekter och kräftdjur.
Gräsand

6 Tofsvipan äter insekter, vegetabilier, sniglar och maskar.

7 Talgoxen …äter Insekter, frön, talg och bröd.

8 Gråsparven …äter frön, frukter och insekter.

9 Björktrast Björktrasten tar ofta sin föda ute på öppna fält, gräsmattor eller liknande, där de i första hand söker efter mask, men också snäckor, insekter, spindlar och andra smådjur. Under hösten och vintern äter björktrastarna med stor förtjusning bär och frukter av olika slag.

10 Blåmes Blåmes en äter insekter, larver och puppor. Besöker gärna fågelbord under vintern där den hackar på talg, äter oljerika frön och bröd. Vinterfödan består även av frön från björk och rönnbär m.m.

11 Domherren äter frön, bär och lövträdsknoppar och i viss mån även insekter.

12 Gröngöling Gröngölingen äter myror, samt insekter som lever under barken eller i trä.

13 Kråka Kråkan är allätare och äter exempelvis as, avfall, säd, mask, fågelägg, fågelungar m.m.

14 Svartvit flugsnappare
…äter som du kan höra på namnet flugor, mygg, fjärilslarver och spindlar.

15 Stare Staren äter insekter och deras larver, maskar, sniglar och diverse bär, frukter och frön.

16 Större hackspett Äter främst insekter, larver och andra smådjur som den hittar i trädstammarnas barkspringor eller under barken på döda och sjuka träd. På vintern lever den framför allt av barrträdens frön. Den större hackspetten uppsöker gärna fågelborden under vintern.

17 Bofinken …äter frön och insekter.

18 Pilfinken ..äter insekter och ogräsfrön.

19 Äter i huvudsak fisk, men kan även ta kräftor där den kommer åt.
Storlom

20 Silltrut Silltruten äter levande och död fisk, fiskrester och avfall av olika slag samt musslor och små kräftdjur.

21 Tjäderns föda utgörs av diverse växtdelar, som knoppar, späda blad, säd, frön och bär, men den äter också insekter, larver och maskar, särskilt ungarna matas med insekter. Under vintern utgör tallbarr den huvudsakliga födan. Tjäder

22 Under häckningstiden lever den till stor del av insekter, framför allt myggor och bäcksländor. Under resten av året är den en utpräglad bär och fruktätare, speciellt då koncentrerad på rönnbär. Sidensvans

23 Berguv Berguven äter råttor, sorkar, igelkottar, harar och fåglar. Gärna kråkor som fångas på nattkvisten.

24 Storspov Storspoven får sin föda framför allt genom att leta i mjuk bottenlera efter ryggradslösa djur. Den krökta näbben fungerar utmärkt för att plocka upp sandmaskar ur deras u-formade bo. Storspoven kan också vid tillfälle plocka krabbor och daggmaskar.

25 Äter snäckor, musslor, insektslarver och en del fröer.
Knipa

26 Kungsfågel Äter insekter, spindlar och bär.

27 Korpar är allätare och deras föda beror lite på var de har sitt habitat. De kan ta bytesdjur, t.ex. åkersork men de är också asätare. De växter som korpen äter är spannmål, bär och frukt. De jagar ryggradslösa djur, groddjur, kräldjur, små däggdjur och fåglar Korp

28 Grönfink Den äter frön, och insekter och besöker gärna fågelbord under vintern där dess favoritföda är feta frön, såsom solrosfrön och hampfrön.

29 Ejder Äter huvudsakligen mollusker (mest blåmusslor), insekter och vegetabilier vilket hämtas upp från havsbottnen.

30 Kaja Söker ofta sin mat på åkrar, avskrädeshögar eller rotar runt i papperskorgar. Äter det mesta. Besöker gärna trädgårdar på sensommaren och äter då frukter och bär.

31 Ekollon, bär, insekter, smågnagare, fågelägg och daggmaskar är det som nötskrikan gillar att äta.

32 Sånglärkan äter både insekter och frön.

33 Nötväcka Nötväckan äter insekter, larver, puppor, spindlar och under vintern gärna frön och nötter. Den är även en flitig besökare vid fågelborden.

34 Koltrast Koltrasten äter frön, bär, insekter och maskar.

35 Rödhake Födan består av insekter och insektslarver.

36 Ladusvalan lever på insekter som fångas i flykten

37 Hussvalan lever av insekter som fångas i flykten.

38 Äter insekter, större skalbaggar och fjärilslarver
Äter insekter, större skalbaggar och fjärilslarver. Göken är den enda fågeln i Sverige som äter håriga fjärilslarver t.ex. björnspinnarens larver. Gök

39 Lever i huvudsak av småfåglar men kan även ta så stora fåglar som duvor och nötskrikor
Sparvhök

40 Äter vattenväxter och dess rotstockar
Äter vattenväxter och dess rotstockar. Ibland även musslor och vatteninsekter. Sångsvan

41 Knölsvanens föda består främst av vattenväxter såsom nate och alger
Knölsvanens föda består främst av vattenväxter såsom nate och alger. Går även upp på strandängar ibland och betar gräs. Knölsvan

42 De vuxna gässen äter växter men ungarna äter mycket smådjur
Grågås

43 Kanadgåsens föda består av gräs och andra växter samt deras rötter
Kanadgåsens föda består av gräs och andra växter samt deras rötter. Den föredrar platser där gräset har en låg höjd. Kanadagås

44 Äter små snäckor blötdjur och andra smådjur, men även frön och växtdelar.
Vigg

45 Ejderns föda besåtr huvudsakligen av mollusker (mest blåmusslor), isopoder, insekter och vegetabilier vilket hämtas upp från havsbottnen. Ejder

46 Äter fisk och större vatteninsekter.
Skäggdopping

47 Äter bär, knoppar, spillsäd och andra vegetabilier men också av insekter, maskar, sniglar, grodor och möss. Trana

48 Äter i bär, björkknoppar frön och skott
Äter i bär, björkknoppar frön och skott. Under sommaren äter ungfåglarna också insekter, larver och andra smådjur. Orre

49 Äter i huvudsak småfisk, men kan ibland även ta en del insekter, exempelvis svärmande myror.
Fisktärna


Ladda ner ppt "Denna lilla uggla tar små bytesdjur, särskilt sorkar och andra små däggdjur, men också små fåglar."

Liknande presentationer


Google-annonser