Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PEPPOL – en infrastruktur för effektivare e-kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PEPPOL – en infrastruktur för effektivare e-kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 PEPPOL – en infrastruktur för effektivare e-kommunikation

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Om BEAst PEPPOL-tjänst. En infrastruktur för en ny generation e-handel/EDI mellan företag 2  En branschtjänst för nordiska samhällsbyggnadssektorn  Öppet för alla företag i sektorn samt deras leverantörer  Medlemmar i BEAst har rabatt  Öppet mot alla andra företag och accesspunkter i PEPPOL  Enklare, säkrare och till lägre kostnad jämfört med traditionell EDI

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Kort fakta om PEPPOL 3  En infrastruktur för affärskommunikation av standard- meddelanden mellan företag  Syftet är att enklare, säkrare och lägre kostnad jämfört med traditionella lösningar  Alla anslutna företag är per automatik anslutna till varandra  PEPPOL – BIS, de standardmeddelanden som tillåts i PEPPOL, t.ex. BEAst:s standarder  Alla mottagare är registrerade i ett register (SMP)  Alla företag är anslutna till en accesspunkt (AP)  Accesspunkter är per automatik anslutna till varandra, via DNS, webbens teknik för att länka samman  Alla anslutna har per automatik samtrafikavtal  Tjänster runt PEPPOL som AP och SMP kostar, men inte själva PEPPOL

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4 BEAst PEPPOL-tjänst kopplar samman användare via PEPPOLs inbyggda adressering Part Affärssystem Part Affärssystem Adressering (SMP) Accesspunkt (AP) Säker kommunikation Endast standard tillåtet Samtrafik Accesspunkt - AP BEAst PEPPOL-moln Part Affärssystem Part Affärssystem BEAst standarder - Trade - Supply - Invoice S/FTP PEPPOL SML PEPPOL SMP PEPPOL SMP Andra PEPPOL-moln Adres- sering PEPPOL SMP AP Central DNS-tjänst för adressering och länkning Adressregister - SMP Adressregister - SMP Part Direkt åtkomliga för alla i BEAst moln Trafik

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Varför blir det bättre med att gå över till PEPPOL? 5 Hinder i nulägeKonsekvens med PEPPOL Långa ledtider för att ansluta kunder och leverantörer Krav på standard för meddelanden och kommunikation samt webbens DNS-teknik för att distribuera filer förenklar dramatiskt Kostnader för anslutning, trafik och kringtjänster Fast låg kostnad, inget tick Mycket mindre arbete vid anslutning Många format och versionerEndast PEPPOL standardmeddelanden är tillåtna, t.ex. BEAst standarder Många olika protokoll för kommunikation Nu ett enda standardiserat protokoll för alla, med hög inbyggd säkerhet Brister i avtal och samtrafikavtal Alla i nätet har samtrafikavtal med varandra Svårt att byta operatörIngen inlåsningseffekt. Ökad konkurrens Långsam spridningSnabbare spridning. Enklare att realisera effekterna med e-affärer

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 6 Traditionell affärskommunikation  en anslutning till varje kund och leverantörer Företag Internt system och eller operatör Företag Internt system och eller operatör Part En studie visar att det tar i genomsnitt 25 timmar att sätta upp ett flöde med ett meddelande mot en part, därefter 12 timmar per meddelande. Med 10 parter och fyra meddelanden per part blir det 730 timmar. För hela byggsektorn blir det ….. mycket pengar

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 7 Med PEPPOL når man alla i nätet med en enda anslutning: effektiv många-till-många-handel Företag Internt system och eller operatör Företag Internt system och eller operatör PEPPOL Part Accesspunkt Part Med PEPPOL är det en enda anslutning och nätet med alla anslutna ligger öppet. Kostnaden för anslutning reduceras till en bråkdel.

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Utvecklingen av antalet mottagare i PEPPOL 8

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 9 Principer för företag som ska ansluta till BEAst PEPPOL-tjänst Företag Egen systemmiljö Företag Egen systemmiljö BEAst PEPPOL-tjänst BEAst PEPPOL-tjänst Detta sker i eget system Översättning till/från BEAst standard Kuvertera meddelanden enligt PEPPOL Kommunikation enligt S/FTP Hämta/lämna filer på BEAst AP Standard- meddelanden Detta sker i BEAst PEPPOL-tjänst Accesspunkt (AP) för anslutning till PEPPOL Adressering, lokalt (SMP) och centralt (SML) Säker kommunikation till alla andra AP Samtrafik med alla andra AP Övervakning av trafik mot alla andra AP Kvittenser/felmeddelanden till anslutna företag Accesspunkt (AP) SMP

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Så här fungerar det 10 1)Avsändarens system skapar ett standardmeddelande (kan göras i eget system eller hos operatör) 2)Filen paketeras med PEPPOL-kuvert 3)Filen skickas till BEAst accesspunkt (AP) 4)BEAst AP slår efter mottagarens ID i PEPPOL:s centrala DNS-funktion (SML) och får via det lokala registret (SMP) adressen till den AP där mottagaren finns 5)BEAst AP skickar meddelandet till mottagarens AP 6)Mottagarens AP skickar tillbaka en kvittens 7)Mottagarens AP gör filen tillgänglig för mottagaren 8)Mottagaren läser in filen i sitt affärssystem, eventuellt efter formatkonvertering

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Hur kommer jag igång med att använda BEAst PEPPOL-tjänst. Se www.beast.se/tjanster 11  Anmäl ditt företag till BEAst PEPPOL-tjänst och godkänn villkoren o Registrera företagets ID i registret (SMP) o Registrera meddelanden som kan tas emot (BEAst Supply, Trade och Invoice är godkända BIS- meddelanden)  Upprätta kommunikation till BEAst AP med S/FTP  Eventuell konvertering till/från standardmeddelanden sker i eget system eller hos operatör  Lägg på PEPPOL-kuvert på meddelanden (sker en gång)  Klart att kommunicera via PEPPOL

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard För frågor om PEPPOL och BEAst PEPPOL-tjänst 12 Kontakta info@beast.se för anmälan, frågor och mer information.info@beast.se


Ladda ner ppt "PEPPOL – en infrastruktur för effektivare e-kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser