Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Introduktionskurs Industriell ekonomi ht 2010 Tel. 786 91 81

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Introduktionskurs Industriell ekonomi ht 2010 Tel. 786 91 81"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Introduktionskurs Industriell ekonomi ht 2010 magnus.olsson@ub.umu.se Tel. 786 91 81 http://www.ub.umu.se/om/persona l/tjanstesidor/magnus-olsson

2 Umeå universitetsbibliotek www.ub.umu.se Norrlands största vetenskapliga bibliotek Pliktbibliotek (allt svenskt tryck) Utländsk litteratur, tidskrifter Databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker Vår huvuduppgift: att främja forskning och undervisning vid Umeå universitet

3 Album Böcker på Umeå UB Köa på utlånade böcker Förläng lån Adressändra

4

5 PM-uppgift i Industriell ekonomi ht 2010 Framtida yrkesroll -kunskaper/egenskaper -vilka bidrag ges från utbildningens fem år -arbetsmarknad/speciella branscher? -position i företaget -karriärvägar Beskriv gruppens strategier för informationsinsamling. Diskutera gruppens arbetssätt utifrån ett projektarbete. Målet är inte viktigt utan det är själva resan.

6 Riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/kallkritik/

7 Tips på informationskällor till PM- uppgiften! Böcker Album Artiklar (Databaser) Affärsdata Mediearkivet EBSCO (Socindex, Business Source Premier etc) Internet Google (andra sökmotorer?)

8

9

10 Hjälp med sökord! Peer-reviewd (vetenskapligt granskade)

11 Databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån http://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor-campus

12 Skriva referenser Harvardsystemet består av två delar; käll/texthänvisningar i den löpande texten inom parentes och en referenslista/källförteckning på slutet http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser

13 Exempel Harvard Källhänvisning i den löpande texten: För att bedöma ett företags ställning på marknaden gäller det att ta hänsyn till tre faktorer; kunderna, konkurrenterna och det egna företaget (Jobber 2009, 125) I referenslistan: Jobber, David (2009). Foundations of marketing. 3. uppl. London : McGraw-Hill Higher Education.

14 Siffersystemet (Vancouver) Siffersystemet består källhänvisningarna av siffror i parentes i den ordning de uppträder första gången i texten och i slutet av dokumentet presenteras fullständiga referenser i sifferordning.

15 Exempel siffersystemet Källhänvisning i den löpande texten: För att bedöma ett företags ställning på marknaden gäller det att ta hänsyn till tre faktorer; kunderna, konkurrenterna och det egna företaget [1]. I referenslistan: [1] Jobber, David (2009). Foundations of marketing. 3. uppl. London : McGraw-Hill Higher Education.

16 Hur undviker jag fusk och plagiat? Följ lärarens anvisningar, fråga vid osäkerhet! Lär Dig vilka regler som gäller när Du använder andras texter. Det måste tydligt framgå vad som är dina egna idéer och vad som är hämtat från andra källor. http://www.umu.se/digitalAssets/48/48297_fusk-och-plagiat- 2010.pdfhttp://www.umu.se/digitalAssets/48/48297_fusk-och-plagiat- 2010.pdf

17 Kontaktpersoner magnus.olsson@ub.umu.se stefan.fleig@ub.umu.se


Ladda ner ppt "Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Introduktionskurs Industriell ekonomi ht 2010 Tel. 786 91 81"

Liknande presentationer


Google-annonser