Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kravönskemål kring gränssnitt »Sammanställning av och återkoppling på ärenden från Jira.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kravönskemål kring gränssnitt »Sammanställning av och återkoppling på ärenden från Jira."— Presentationens avskrift:

1 Kravönskemål kring gränssnitt »Sammanställning av och återkoppling på ärenden från Jira

2 Presentationens upplägg »Först presenteras ett område samt ett antal önskemål som inkommit och kan grupperas dit. »Sedan presenteras antingen: 1.En skärmdump från gränssnittsprototypen samt återkoppling på förändringar som skett i relation till önskemålen 2.En punkt ”under” önskemålet som beskriver hantering och/eller åtgärd

3 Startsidan

4 Startsida »#586 - Läste på wikin ang. användargränssnittet för personal: "möjlighet att individanpassa, exempelvis med avseende på innehåll på startsida." Jag har hört många önskemål från våra användare ang. detta men inte sett något i gränssnittet än. Finns det något på gång? Några tankar eller förslag som vi kan ta del av? Det är viktigt att det här inte prioriteras eller glöms bort!

5 Startsidan håller på att testas och förfinas i skrivande stund. Den kommer att utvecklas i senare delen av projektet. Vår ambition är att stödja användaren i åtta fall av tio. Användaren ska helst inte behöva använda menyn för att göra något. Användaren ska kunna göra följande saker: Söka snabbt efter student eller kurs Gå snabbt till ett ärende eller en student Komma åt kurser som ska resultatrapporteras på Kunna få fram sidhistoriken där man var senast, dvs vilken kurs jobbade jag med igår. Diarienummer kommer bytas till ärendenummer. Påminnelser är en nedprioriterad funktion

6 Området studenthantering

7 Studenter »#267 - Rubriken ”Studenthantering” är otydlig – vad ska man göra här? En drop-down lista med olika funktioner vore bra. Kan sedan visas som olika flikar/knappar när man valt ”studenthantering” i menyn (alt. uppe i fönstret) – t.ex. ”studiehistorik”, ”kontakt” (adress, tel, e-post), ”intyg”.

8 Menyobjektet heter ”Studenter” för närvarande. Man kan sköta om studenter och listor på studenter under den fliken I Ladok Noveau utgår man från funktioner och söker efter personnummer därav bla ”=” I nya Ladok utgår man från personnumret/student en och får en undermeny med saker man vill göra med studenten Undermenyn ovan kommer att uppdateras

9 Området utbildningsutbud

10 Navigation i utbildningsutbud »#639 - När ett kurstillfälle har skapats är det otydligt hur man kommer tillbaka till kursen. Det görs genom att klicka på kursnamnet i huvud-/innehållsdelen av webbsidan. Om man däremot klickar på kursnamnet i vänsterspalten medför det att en sammanfattning av kurstillfället visas. »#639 - Det är önskvärt att systemet hanterar ett klick på kursnamnet på ett entydigt sätt för att undvika att användaren upplever att det är inkonsekvent. »#249 - Det vore toppen med en ”brödsmuletråd” (underlättar navigeringen) »#288 - Svårt att se i listan över kurser vad som är grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå

11 Brödsmulan visar var du är någonstans Ett tillfälle har alltid sin kurs/programtitel överst därefter kommer tillfällestiteln Undermenyn är ändrad så att sammanställning inte ska förvirra med att gå tillbaka till kursen

12 Generellt i systemet så gäller följande för listor. Länken ligger alltid längst till vänster. Länken för användaren till den kursen/programmet

13 Området resultathantering

14 Resultat »#347 - Studentens namn och/eller personnummer borde vara länk/genväg till studentuppgifter. Man borde kunna styra via ”Min profil” om man vill öppna länken i en ny flik eller i samma fönster. Man måste sedan kunna backa/komma tillbaka till listan. Då ska systemet också komma ihåg var på listan man var innan man klickade på länken till studentuppgiften. »#354 - Rutan framför pnr borde markeras automatiskt så fort man lagt in resultat/datum för en person på listan.

15 Studentens personnummer är en genväg. Genvägen går till studentens resultatsida för kursen. Om man vill ha upp sidan i ny flik klickar man Ctrl+musklick Om man vill gå tillbaka till sidan, klickar man på tillbaka knappen i webbläsaren. Om man vill bara rapportera på den studenten, klickar man på modul-länken

16 Området tabeller och listor

17 Tabeller generellt »#403 - Möjlighet att markera en eller flera individer med kortkommandona (shift och ctrl) för att sedan under Filter kunna välja att visa antingen de som är Markerade eller de som är omarkerade. Önskvärt men inte prioriterat för tillfället »#362 - Om endast ett alternativ under ”Välj” så visa alternativet direkt så att man slipper klicka på Välj först. Korrekt. Vi försöker göra så där det är möjligt. »#352 - Listan ska kunna sorteras enl. de olika kolumnerna, även i flera led. Önskvärt men inte prioriterat för tillfället »#805 - Det är väldigt buggigt med texter som klipps av trots mer skärmyta kvar, scrollister som inte finns osv inne i "Användare och behörigheter" -> "Användarbehörigheter". Användarbehörigheter behöver ses över

18 Tabeller forts. »#805 - Inte bra heller att bara en användare kan vara "öppen"/uppfälld. Användarbehörigheter behöver ses över »#266 - Man vill kunna välja kolumnordningen som ska visas i olika tabeller/vyer. Önskvärt men inte prioriterat för tillfället »#266 - Man vill kunna välja kolumner som ska visas i olika tabeller/vyer. Önskvärt men inte prioriterat för tillfället »#357 - Rad/plats på listan måste markeras när det blir fel. Felmeddelandet längst ner i sidfoten är svårt att se. Korrekt. Raden markeras och felmeddelande i foten visas

19 Tabeller forts. »#361 – Om listan bara visar en del av populationen på sidan är det lätt att man missar resten. Markering längst upp på antalet som visas syns inte. Visa hela populationen på en gång. Av prestandaskäl kan vi inte alltid göra så t ex om vi har två hundra studenter i resultatrapportering kan sidladdningen bli långsammare. »#281 - Listor måste alltid kunna sorteras på så många olika sätt som möjligt. Önskvärt men inte prioriterat för tillfället jämfört med andra funktioner »#281 - Listor måste alltid kunna filtreras på så många olika sätt som möjligt. Man vill kunna filtrera på fler saker, t.ex. utbildningsnivå, organisationskod Vi försöker bygga in så många filter vi kan inom projektbudgeten »#281 - Man vill kunna spara sina filtreringsval bland ”personliga inställningar” eller liknande. Önskvärt men inte prioriterat för tillfället jämfört med andra funktioner »#281 - Man vill i alla sammanhang kunna göra egna inställningar, t.ex. om man vill att det ska vara förvalt att visa alla poster i en lista på en gång eller uppdelat i olika sidor (max/visst antal träff/poster ska visas per sida). Önskvärt men inte prioriterat för tillfället jämfört med andra funktioner

20 Färg och form i listor och tabeller

21 Färg och form i listor (ex sökträfflistor) »#271 - Använd inte blå text som i Studiehantering. Svårt att se studentens pnr och namn – den blåa texten är inte tydlig »#416 - Tydligare knappar »#416 - Mera färg och mer kontrast »#416, #290 - Varannan rad färgad dvs tydligare layout önskas (tabell) / Alla listor får gärna vara lite mer läsvänliga, t.ex. varannan rad i grått och varannan rad i vitt. Nu blir ögat trött av att hålla reda på vilken rad man är på. Markeringen finns i Registrera men är svår att se.

22 Blå länktext används eftersom det är standard på Internet. Den blåa färgen ska vara tydlig. Länktexten är även understruken för att stödja de användare som har färgproblem Varannan rad har en grå nyans för att ögat ska ha enklare att följa raden. På varje sida kan det finnas flera funktioner. Oftast är det en funktion som är den primära (huvuduppgiften). Denna knapp har alltid tydligare färg

23 Datumväljare

24 »#1355 - I befintliga datumväljare kan man bara bläddra framåt/bakåt en månad i taget med enkelpilarna. »#1355 - På många ställen i Ladok3 (troligtvis inte överallt, men hellre ändra konsekvent än att ha kvar dagens lösning med bara månadspilar) vore det mycket smidigt att även kunna bläddra år framåt/bakåt. »#1355 - Detta brukar göras med dubbelpilar i anslutning till enkelpilarna för månader »#637 - För att underlätta för dem som arbetar med perioder i termer av år och vecka är det önskvärt att datumväljaren även visar veckonummer.

25 Datumväljaren är uppdaterad med att kunna välja månader och år på ett snabbt sätt Vi har valt bort dubbelpilar eftersom det är fortfarande en stegvis bläddring. Vi föredrog att kunna välja en specifik månad i ett specifikt år

26 Generella delar

27 »#276 - Vill kunna använda snabbkommandon och genvägar. Nuvarande Ladoks ”=”-tecken när man vill t.ex. titta på samma student en gång till eller i en annan funktion är jättebra. »#408 - Snabbkommandon önskas. Möjlighet att använda tab Vi kommer att se över snabbkommandon när vi kommer till användartesterna. Det är svårt just nu att de specifika behoven utan att kunna studera användare Sedan finns det ett givet problem med kortkommandona för alla webbläsare som används. Kortkommando skiljer sig mellan webbläsarna. Frågan vi brottas med är om vi ska skriva över webbläsarnas egna kortkommandon ”=” är ett bra sätt i Ladok Noveau men det finns andra sätt som man använder sig av i webbläsare t ex historik på vad man har sökt, sidor som man har senast varit på. När det gäller personnummer så har vi samlat all information om en student på samma ställe. Det innebär att man söker studenten bara en gång

28 Generella delar »#741 - Alla texter som ger mer information om man hoovrar med muspekaren borde vara utmärkta på något sätt (som är likadant i hela GUI:t) så att man vet var man kan hoovra. Vi kommer att införa prickad understreck för att peka ut vilka delar som har information på mouseover. »#260 - Sidorna måste konstrueras så att de ”blir smalare” när man väljer att lägga Ladok/webbläsaren i ena kanten av skärmen (för att t.ex. kunna ha ett annat program öppet på den andra halvan av skärmen). Man vill inte vara tvungen att använda en sidobar för att navigera inom fönstret när det är smalt. Vi har valt att i första versionen av nya Ladok ha en mini-bredd på 1200 px. Många sidor fungerar på ännu smalare skärm. Responsiviteten i menyn kommer att justeras i slutet av projektet när vi vet exakt vad alla delar ska innehålla

29 Generella delar »#269 - Rubrikraden för en lista måste vara kvar på skärmen även om man scrollar långt ner i en lista. (resultatrapportering t.ex.) Studentnamn och personnummer alternativt kurs/kurstillfälle m.m. i vänsterkant måste alltid visas på skärmen även om man rör sig långt till höger i en lista (då det finns många kolumner - även om man skulle kunna välja bort kolumner) Det här är ett bra förslag men kommer inte finnas med i första versionen. Huvudnavigationen kommer att vara fast dvs inte försvinna. »#265 - Kurskoder måste alltid visas tillsammans med kursens benämning. Och på samma sätt: inte bara programbenämning utan även programkod/inriktning mm. måste visas (t.ex. i Studiedeltagande Riktlinjen för hur en kurs visas är Benämning | Hp | Kurskod och ska gälla på alla sidor samma sak gäller för program

30 Generella delar »#251 - Man måste kunna scrolla med piltangenter och scrollpil på långa sidor – man ska dock eftersträva sidor där scrollning inte behövs Scrollning i höjdled kommer att behövas eftersom informationsmängden kan vara stor. Vi har försökt ge användaren verktyg för att själv kunna styra hur hen vill göra det, t ex har vi paginering på listor som möjliggör att användaren själv kan säga hur mycket som ska visas på per sida. »#251 - Man måste kunna använda piltangenter även för att flytta sig i listor Vi har inte kommit dit ännu att använda piltangenter. Detta är dock något som är önskvärt.

31 Generella delar forts. »#270 - Man kanske skulle fundera över varningsrutor på väl valda ställen? T.ex. när man lämnar en sida utan att spara etc. Vi arbetar aktivt med feedback till användaren i meddelanden längst ned på skärmen. Vi tror dock att detta är något vi kommer finjustera i slutet av projektet när vi har fler användartester och verksamhetstester »#273 - Röda stjärnor signalerar för en webbanvändare att ”här måste man fylla i obligatoriska uppgifter för att gå vidare”. Kanske vore det bättre att använda andra symboler än stjärnor (eller göra på något annat sätt) för att visa status? (Se tex under ”Kurstillfällen”). Vi uppdaterar detta så att röd asterisk betyder ”här måste man fylla i obligatoriska uppgifter för att gå vidare” Statushanteringen kommer att uppdateras så att det är tydligare med vad som är obligatoriskt.

32 Generella delar forts. »#404 - Språkbruket i användargränssnittet måste vara konsekvent och stödja användaren. Ett exempel; varningstriangeln på en resultatlista för en komponent har texten (mouse over) "Studenten har betyg på utbildningen". Användarna förstod inte vilken utbildning man menade: programmet som studenten är antagen till, kursen, delkursen (modulen), komponenten?- fast den kan inte ha betyg.... Hjälptexterna mm i gränssnittet ska inte vara för allmänt hållna så att de passar någorlunda överallt, utan anpassade till den aktuella händelsen/formuläret. Helt rätt. Allt eftersom vi kommer till slutet inom varje område t ex Resultathantering så rensar och städar vi begreppen/meddelanden mm.


Ladda ner ppt "Kravönskemål kring gränssnitt »Sammanställning av och återkoppling på ärenden från Jira."

Liknande presentationer


Google-annonser