Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Paris-klassifikationen PIBD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Paris-klassifikationen PIBD"— Presentationens avskrift:

1 Paris-klassifikationen PIBD
Debutålder A1a <10 år A1b 10-<17 år A år A3 >40 år

2 Paris-klassifikationen PIBD
Tillväxthämning G0- Ingen tillväxthämning G1- Tillväxthämning

3 Paris-klassifikationen Ulcerös kolit
Utbredning av slemhinneinflammation E1 Ulcerös proktit (distalt om sigmoideum) E2 Vänstersidig UC (distalt om vänster kolonflexur) E3 Extensiv UC (distalt om höger kolonflexur) E4 Pankolit (proximalt om höger kolonflexur)

4 Paris-klassifikationen Ulcerös kolit
Sjukdomsaktivitet S0 Ingen episod med allvarlig sjukdomsaktivitet S1 Minst en episod med allvarlig sjukdomsaktivitet

5 Paris-klassifikationen Crohns sjukdom
Belägenhet av tarminflammation L1 Distala 1/3 av tunntarmen ±begränsad inflammation i caekum L2 Kolon L3 Ileum och kolon Som tillägg (+/-) L4a Proximalt om Treitz ligament L4b Proximalt om distala 1/3 av tunntarmen men nedom Treitz ligament

6 Paris-klassifikationen Crohns sjukdom
Sjukdomsbeteende B1 Icke-strikturerande, icke-penetrerande sjukdom B2 Strikturerande sjukdom B3 Penetrerande sjukdom B2B3 Både strikturerande och penetrerande, antingen vid samma eller olika tillfällen Som tillägg (+/-) P Perianal sjukdom

7 Paris-klassifikationen PIBD
Inflammationens utbredning respektive belägenhet bestämmes enligt klassifikationen endoskopiskt påvisade slemhinne-genombrott (ulcerationer-erosioner) eller radiologiskt påvisad väggförtjockning och baserar sig således inte på mikroskopiska fynd.

8 Indelning av IBD i olika fenotyper är av värde för att kunna beskriva och jämföra sjukdomarnas karaktäristika över tid och rum. Indelningen i fenotyper torde förbättra möjligheten att hitta asocciationer mellan genotyp-fenotyp. Indelningen i fenotyper torde kunna bidra till säkrare prognostiska utsagor vilka kan komma att påverka val av och tidpunkt för framtida medicinsk och kirurgisk behandling.


Ladda ner ppt "Paris-klassifikationen PIBD"

Liknande presentationer


Google-annonser