Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 3 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Matlab fortsättning Funkioner, styrstrukturer, manipulering av matriser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 3 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Matlab fortsättning Funkioner, styrstrukturer, manipulering av matriser."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreläsning 3 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Matlab fortsättning Funkioner, styrstrukturer, manipulering av matriser

2 2 Kolon operatorn Man kan lätt skapa en vektor med hjälp av : (kolon operatorn) enligt nedan: startvärde : intervall : maxvärde T.ex: 1:2:10 är samma som [1 3 5 7 9] 4:-3:-8 är samma som [4 1 -2 -5 -8]

3 3 Manipulering av matriser Följande tre kommando underlättar manipulering och åtkomst av elementer i en matris: –(?) –(?:?:?) –(?:?, ?:?) Anta matrisen.

4 4 Manipulering av matriser M(4) M(1:4:9) M(2:3,1:2)

5 5 Manipulering av matriser M(4)=99 M(1:4:9)=[ 3 6 2] M(2:3,1:2)=[ 3 6 ;2 4]

6 6 Kommentarer i Matlab I de flesta programspråk finns det möjlighet att skriva kommentarer blandad i koden. Kommentarer är till för att den som ska använda programmet få lite lättare att förstå komplicerade kod. I Matlab alla rader som börjar med tecknet % kommer att vara kommentarer.

7 7 If-sats I vissa lösningar behöver man ibland skriva ett programmet där ett val måste göras beroende på ett villkor uppfylls eller inte. price=input('What is the price of the book? '); if price >= 135 disp('very expensive but') end disp(['I buy one copy of the book.'])

8 8 If-syntax if villkor Uttryck end if villkor Uttryck1 else Uttryck2 end if villkor1 Uttryck1 elseif villkor2 Uttryck2 end

9 9 If-else I vissa lösningar behöver man ibland skriva ett programmet där ett val måste göras beroende på ett villkor uppfylls eller inte. T.ex: Age = input(’How old are you? ') ; If age >= 20 disp('welcome to systembolaget') else a = 20-age ; disp(['sorry, you must wait ' num2str(a) ' years']) end

10 10 Slingor Ibland vill man att upprepa en sak några gånger, då använder man sig av slingor Det finns två följande typ av slingor i Matlab: –for –while

11 11 Slingor-syntax While-sats while ett_villkor_uttryck uttryck end For-sats for definition_av_en_vektor, uttryck end

12 12 Slingor -exampel for i=[1 2 4 5], disp(i) end

13 13 Funktioner I Matlab kan man definiera egna funktioner. Genom att definiera egna generella funktioner kan man återanvända koden och därmed spara tid. Genom att definiera funktioner kan man undvika kodupprepning.

14 14 Parametrar En generell funktion tar oftast in en eller flera indata och returnerar en utdata.

15 15 Funktion-Syntax Namnet på m-filen man skriver funktionen måste exakt vara samma namn som funktionen. Syntaxen ser så här ut: function utdata = funktionensnamn(indata1,indata2,…), här kommer beräkningen själva beräkningen. utdata måste initieras i funktionen om det är tänkt att funktionen ska returnera något värde.

16 16 Funktion-exempel Följande funktion skrivs i en fil som heter CToF.m %funktionen cToF omvandlar celsius %till fahrenheit function F = cToF(celsius) F = 32+1.8*celsius

17 17 Funktion-exempel Följande funktion beräknar arean av en kvadrat. function area=area(a,b), area=a*b


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 3 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Matlab fortsättning Funkioner, styrstrukturer, manipulering av matriser."

Liknande presentationer


Google-annonser