Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering av Transformation - En skräddarsydd.. SWEAN rencontre Oktober 2005 Per Björkegren, Sogeti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering av Transformation - En skräddarsydd.. SWEAN rencontre Oktober 2005 Per Björkegren, Sogeti."— Presentationens avskrift:

1 Planering av Transformation - En skräddarsydd.. SWEAN rencontre Oktober 2005 Per Björkegren, Sogeti

2 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 2 Processen för att planera/revidera..  Genomförs i många fall enligt en standardiserad modell rakt av..  Är det rätt?

3 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 3 Arbetsmodellen.. ..måste skräddarsys för att ge ett användbart resultat

4 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 4 Planeringsparametrar  Syfte  Aktuell verksamhetsstrategi  Aktuell IT-strategi  Aktuell IT-plan  Finns processer?  Verksamhetens ”mognad”  Kultur  mm

5 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 5 Min tro.. .. Baseras på att vi bör utgå från processen i transformationsplanering ..och att skapa verksamhetsdomäner med olika krav och behov ..och att fokusera på den värdeskapande verksamhetsprocessen  Kort sagt, verksamheten måste förstå och kunna ge relevant input, liksom veta vad man godkänner..

6 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 6 Ett ramverk för arbetsprocess som utgångspunkt Man bör om möjligt utgå från ett metodramverk och sedan skräddarsy genomförandeprocessen eCube från Capgemini, ett ramverk som täcker in allt i en Verskamhetstransformering

7 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 7 För att lyckas bör alla aspekter i diamanten tas omhand! Business Value Strategy Deployment Processes Architecture and IS/IT solutions Organization All aspects are covered to different extent.. Business Process Framework Business Services  Strategic planning dynamics  Tactical dynamics

8 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 8 Processdesignramverk ger också en bra grund för transformeringsplanering Ramverket Process Development från Capgemini Tittar man under huven (i detta fall As-Is Understanding) ser man de viktiga aspekterna som behövs för att identifiera gapet som blir fundament för hur transformeringsplanen konfigureras

9 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 9

10 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 10 Function Documents & or information Production Master Department purchase Manager/Logistics Manager Clarifying the needs Solution Finding Time Contractor Master Department Manager Department Purch. Manager Accountant Planning Procurement Manager Finance Manager Planning Manager Identifying deliverers Market potential Purchase process Results measure- ment Analyzing & Improving Purchase process Procurers Expectations Axapta Reports Improvement solutions Frame agreements Organisation's readiness Har ni era processer beskrivna? – YES!

11 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 11 Har ni era processer beskrivna? – YES!

12 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 12 Planning process Purpose of process  Secure adequate raw material supply and minimize the total wood costs for US mills  Optimising procurement potentials, customer needs and logistics in the strategic frame Process owner:  Mgt team Target of process:  To minimize total cost of US mills  To utilise the most profitable wood sources and logistic routes within the strategic frame  To identify targets and risks in WSE for procurement and supply  To analyse cost impacts of steering decisions KPI’s  Feasible plan exists  Raw material needs are full filled  Increased customer value by steering decisions Input Customer needs Consumptions Assortments/quality Timing/stock variation Logistics Transportation means Logistic limitations Route network Cost matrix Supply Potentials Procurement Mill procurement By regions/districts By sources By assortment Raw material costs Guidelines Strategy Targets Restrictions Output Delivery plan = Frame plan oIntegrated plan for WSE oAs input in BA-wise detailed planning By customers & mills By supply units Domestic deliveries Import or export deliveries Wood cost estimates Resource US planning team CRM process Operations Business control CRM Operations Business Control Har ni era processer beskrivna? – YES!

13 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 13 Är dessa beskrivningar användbara i transformeringssyfte?  Oftast inte!  Det behövs mer övergripande beskrivningar, annars fastnar man i detaljer som gör arbetet svårt och tidkrävande  Enterprise-Arkitekten måste kunna facilitera ett arbete för att skapa en beskrivningsnivå som det fortsatta arbetet kan hängas upp på

14 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 14 Business management processes (incl Quality Management) Värdekedja och stödjande verksamhetsdomäner Utveckla Ny Produkt Marknads- för Produktion Affärs- planering Prognos Efterfr. Product Life Cycle Management Finans För- säljning Inköp IT HR Distri- bution Lager- hantering Konsument Försäljning Konsument- försäljning Web Shops Retail Shops Whole salers Customer Relationship Management Värdekedjan är en viktig utgångspunkt..

15 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 15 Forecast Request Forecast Consolidate Forecast Analyse Capacity Contract Suppliers Plan resources Resource Supply Änd-till-änd-processer, ett mer konkret perspektiv För att sedan nå rätt konkretiseringsnivå för transformationsplaneringen bör man definiera de änd-till-änd-processer som understödjer värdekedjan. Dessa kan man ha som utgångspunkt när man jobbar med olika delar av verksamheten: - För att identifiera problem - För att fånga möjligheter

16 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 16 Exempel: Sales Order to Pay Get product from inventory Configurate & Pack Load on truck or container Un-reliable forecasts Support for more Un-reliable forecasts Extended market forecast Better support for simulations Problem areas Potential improvements areas Sales Order Warehousing Initiate Invoice Create Shipping documents Transport Manage APL Sales Packed order Sättet att beskriva processen bör anspassas till vad verksamheten eventuellt är van vid. Kopplat till processen identifieras problem områden och möjligheter.

17 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 17 Forecast Request Forecast Consolidate Forecast Analyse Capacity Contract Suppliers Plan resources Resource Supply Häst-täcket – Ett sätt att sammanställa karaktärestik från workshops och andra aktiviteter Sub- Processes - Request Forecast-Receive Forecast -Consolidate Forecast -Analyse Forecasts and Recource capacity -Calculate Incoming goods volume per terminal -Locate -Tender -Analyse (Cost, Quality) -Select -Price negotiations -Contract -Create ranking list per terminal -Resource schedule for transport systems -Create customer price list -Update Supplier price list Business Domains RESOURCE PLANNING System & Local TACTICAL PLANNING System & Local TACTICAL PLANNING System & Local AS-IS IS / IT EXCEL + eMail - Customer Forecast form EXCEL+ eMail -Customer Forecast form - Forecast consolidation DW-UNIVERSELEXCEL Contract??? EXCEL INVOICE, ShipChapp, TPY eMail Application Domain Kopplat till den övegripande processen kan olika karaktärestik kopplas till de olika stegen. Innehållet anpassas till varje specifik situation.

18 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 18 Strategikaskad, ett sätt att naturligt få med verksamhetsstrategin i arbetet I detta fall landade arbetet i att vi skulle utgå från de två strategiska områden som definierats: -Kostnadsöverlägsenhet & Differentiering Frågan kopplat till processen blev då: -På vilket sätt kan vi bli mer kostnadseffektiva i denna process? - Hur kan vi särskilja oss för att öka vår konkurrensförmåga genom denna process? Svaren sorteras in på rätt ställe i processen, och en färgkod används för respektive strategiområde.

19 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 19 Verksamheten är alltid strängt upptagen..  För att lyckas med EA-arbete i största allmänhet måste verksamheten involveras  Verksamheten har lite tid och kommer oftast inspringade från olika hålla med sina vardagsproblem i huvudet  För att få ut mer effekt av en workshop kan det vara nödvändigt med en inledande övning för att frisläppa vardagen och fokusera framåt  En enkel övning kan vara att dela deltagarna i grupper, ge dom en uppsättning färdiga metaforer/bilder och ge dom uppdraget att beskriva något framtidsorienterat avseende verksamheten  På nästa sida visas resultatet från en övning där frågan i all enkelthet var:  Vad kännetecknar er framtida verksamhet?  Momentet tog ca 30 minuter och presenterades i 5 min vardera o Oftast blir det mycket skratt, en bra stämning skapas

20 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 20 Divergensövning innan brainstorming

21 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 21 Business management processes (incl Quality Management) Nuläget och områden som bör prioriteras kan visas genom värdekedjan.. Utveckla Ny Produkt Marknads- föring Produktion Affärs- planering Prognos Efterfr. Product Life Cycle Management Finans För- säljning Inköp IT HR Distri- bution Lager- hantering Konsument Försäljning Konsument- försäljning Web Shops Retail Shops Whole salers Customer Relationship Management

22 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 22 För att planera måste det finnas IT-visioner, normalt från en IT- strategi PDM concept is used for managing and reusing product data/information Internet technology is used for The Company’s relation to dealers, own stores and end customers The Company is leading the changes in using Internet technology for relation with dealers, own stores and end customers Business partners and vendors can access relevant information through the same basic technology used internally Resources and data can be shared globally and secure access can be made from any Internet connected PC/Terminal The user has online access to all business critical information that he or she may need, regardless of geographical location or time or day of week The main user interfaces are through an external portal for those users and an internal portal to the Intranet, which is the main global information channel In the future situation..

23 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 23 En annan övegripande processvy är Processramverket A harmonised process description that all businesses and supporting IT systems can apply to

24 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 24 DELIVERY PLAN Viktiga objekt och deras roll för verksamhetsprocessen måste lyftas fram på ett förståeligt sätt.. Kittet mellan Kunder och Leverantörer Länken som håller ihop affärsprocessen Grundfundamentet För verksamhets- Monitorering och besluts- stöd

25 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 25 Kopplat till översta processnivån bör en domänmodell definieras med syftet att tydliggöra olika kravgrupperingar avseende IS/IT

26 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 26 Domänmodellen är ett ypperligt verktyg för att mappa nuläge eller nyläge mot, det blir också tydligt vart stöd saknas

27 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 27 Att göra ett Business Case i någon form är viktigt – För transformeringsplanen bör det räcka med 2-3 dagars arbete

28 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 28 Logistikkontrollcenter (applikation) Visionsbilder är viktiga! Försäljning Where are the goods? KUNDER Leverans av tjänster UPPDRAGS- ÄGARE Goods location is Lübeck! Where are our goods? Transport from dispatch node by road Unload Store LoadTransport to receiver by rail REQUEST ON GOODS LOCATION AND STATUS COLLECT CURRENT LOCATION AND STATUS OF GOODS GOODS LOCATION AND STATUS WARNINGS ON DEVIATIONS FROM PLANS Your goods are delayed 4 hours! Example: Incoming Road – Warehose Goods – Outgoing Rail, Three products put together to one chain!

29 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 29 Transformationsgrunden Present situation TO-BE situation (Vision) US Retail JDE-VSM Advanced Warehouse PRMS or JDE Web Communication Web Order Web Self Service Sales Support CRM Product Life Cycle Product Data XX JDE-VSM Web Shop JDE Group Consolidation US Retail EU Retail JDE-EU JDE-US Advanced Warehouse PRMS MHS Web Communication Web Order Web Communication Web Self Service Sales Support Customer data Product Life Cycle Product Data Product Life Cycle Product Data XX JDE-EU Web Shop JDE-US JDE Transformation A centralised and less diversified application environment

30 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 30 Det finns även andra aspekter än verksamhetsfunktionalitet, i detta fall en strategi avseende mekanismen Integration Integration platform Core Applications / Data stores Datawarehouse & ETL High performance and large volume extracts Web Portal ”Portlets” In the future all integration components works in harmony to create and maintain powerful and cost efficient Business applications U s e r s External Applications EDI/B2B Customers Suppliers

31 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 31 Business Intelligence Transformationsplanen består i utgångsläget av ett antal definierade fokusområden Lotus Notes Integration Web Portal and Content Management Oracle Applications Retail system Production System Warehouse system Customer Relationship Management Product Life Cycle Management Quality ands Service Technical Sales Support

32 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 32 Alla dessa kommer att förekomma i olika omfattning under hela transformationsperioden T r a n s f o r m a t i o n AS-IS 2005 TO-BE 2008 Business Intelligence Lotus Notes Integration Web Portal and Content Management Oracle Applications Retail system Production System Warehouse system Customer Relationship Management Product Life Cycle Management Quality ands Service Technical Sales Support

33 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 33 Strategiska principer bakom transformationsplanens måste definieras, både för planeringsstöd och kommunikation 2006 2007 2008 T r a n s f o r m a t i o n Focus on small and highly valuable applications during the planned business re- engineering period 2006- 2007 Harmonise the core applications during 2005, meaning upgrade and expansion of Oracle Applicationsover the group Set the application infrastructure in place during 2004 and focus on developing small but highly valuable applications

34 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 34 Grundprinciper för transformationsplanen måste sättas Use a Warehouse management system to support the terminal operations Build on a Supply Chain Management system as the core business process foundation Build an integration services backbone to secure any goods structure and custom-made reports and documents Use CID to connect other units to the assignment flow Utveckla och implementera nisch- lösninga för Containerhantering och Ekonomi

35 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 35 Transformation plan 2006 4Q 2006 1Q 2006 3Q 2006 JFMAMJJASOND 2Q 2006 Implementation Integration of defined Pilots Business Intelligence Implementation Procure Integration platform Procure Integration platform Integration Design & Installation Lotus Notes Upgrade & Consolidation + WAN Pres-study Oracle Upgrade Implementation Oracle Applications for packing Implementation Oracle Finance in CZ OracleAppl.Finance & Distr. In Australia US Retail, continue Roll-out Evaluate WCM Procure Portal & WCM Plan and implement Intranet Pre-study for web site restructure Article Master data definitions Article Master data implementation Prestudy Article Master data US Retail, continue Roll-out

36 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 36 Transformation plan 2007 4Q 2007 1Q 2007 3Q 2007 JFMAMJJASOND 2Q 2007 JDE Upgrade Other Master data definitions Master data implementation Prestudy Master data Implementation of defined re-struction of web site structure Plan and implement Intranet Phase 2 Business Intelligence Implementation Define detailed plan for 2006 Pre-study for replacement of PRMS Pre-study for Product Life Cycle Management Pre-study for Quality and Service database Pre-study for Sales Technical support

37 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 37 Planens inverkan på verksamheten ska belysas i någon form  Verksamhetsområde 3  Minskade investeringar i godsbärare  Bättre schemaläggning som säkrar ett bättre nyttjande och högre servicegrad  Verksamhetsområde 3  Minskade investeringar i godsbärare  Bättre schemaläggning som säkrar ett bättre nyttjande och högre servicegrad  Verksamhetsområde 2  Bätter stöd för grovplanering o Decreased personnel cost by replacing overtime with regular time in Sundsvall and Holmsund o Increased transport system utilisation  Stöd för tidig optimering av transportplaner och resurskapacitet o Generation of alternative scenarios based on various criterias, ex cost, quality, prefered supplier, customer requirements, etc. o Support for decisions on vessel cancelling  Verksamhetsområde 2  Bätter stöd för grovplanering o Decreased personnel cost by replacing overtime with regular time in Sundsvall and Holmsund o Increased transport system utilisation  Stöd för tidig optimering av transportplaner och resurskapacitet o Generation of alternative scenarios based on various criterias, ex cost, quality, prefered supplier, customer requirements, etc. o Support for decisions on vessel cancelling  Verksamhetsområde 1  Snabbare pridförändringar till kunder  Enklare att beskriva och sälja våra tjänster –The customers know what they get = will be more satisfied o Less costs for integration and development for us and the customers. Faster development. o Easier to extend business with existing customers (all terminals are the same)  Enklare kostnadkalkylering med bättre lönsamhetanpassad prisssättning som följd  Verksamhetsområde 1  Snabbare pridförändringar till kunder  Enklare att beskriva och sälja våra tjänster –The customers know what they get = will be more satisfied o Less costs for integration and development for us and the customers. Faster development. o Easier to extend business with existing customers (all terminals are the same)  Enklare kostnadkalkylering med bättre lönsamhetanpassad prisssättning som följd

38 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 38 Detaljerad plan för nästa steg måste göras - Exempel nytt globalt lagersystem 4Q 2004 1Q 2004 3Q 2004 JFMAMJJASOND 2Q 2004 Selection of product & Pre-study Design and adapt Identify and evaluate WMS product Design a solution scenario based on selected product Design the solution in more detail and align with selected SCM product Define a specific pilot for proof of concept together with the SCM product pilot According to pilot result, design and set-upadapft the final WMS solution

39 Introduktion - Rencontre Oktober 2005 Sida 39 Sammanfattning  Två saker måste poängteras:  Man måste jobba med beskrivningar och metaforer som verksamheten förstår, och som passar ändamålet  Verksamhetsstrategin måste på något sätt integreras


Ladda ner ppt "Planering av Transformation - En skräddarsydd.. SWEAN rencontre Oktober 2005 Per Björkegren, Sogeti."

Liknande presentationer


Google-annonser